Vilka strukturerade produkter passar dig?

Start / Aktuell emission / Investeringsmöjligheter

Turbulensen skapar investeringsmöjligheter

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja räntorna så pass kraftigt att världsekonomin riskerar en lågkonjunktur är temat som i skrivande stund dominerar på marknaden. Det är också via högre inflation som omvärldsekonomierna framför allt påverkas av kriget i Ukraina. Högre energipriser som har följt av den ryska aggressionen har spätt på en inflation som annars sannolikt varit på väg att sakta dämpas. Det är framför allt inflations- och ränteutvecklingen i USA som just nu styr marknadens riskvilja.


Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin har varit starkast i USA som därmed ligger först i såväl inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. Det betyder att marknaden kommer att dra slutsatsen att den amerikanska utvecklingen kommer med en viss eftersläpning att följas av en liknande utveckling i andra delar av världen. En överraskande hög inflationssiffra för maj fick ränteförväntningarna att stiga och Federal Reserve att besluta om den största räntehöjningen sedan 1994. Den inflationsöverraskningen var emellertid till största del driven av att energipriserna hade ökat med nästan fyra procent i maj jämfört med i april – en ovanligt hög och sannolikt tillfällig ökningstakt. Rensat för energipriser har däremot inflationen i USA sjunkit ett par månader i följd.


Utan nya energiprisöverraskningar kan inflations- och ränteoron lika snabbt som den i skrivande stund har skruvats upp därför komma att lätta. Hög inflation och stigande räntor har samtidigt ökat marknadens farhågor för en lågkonjunktur. Vår bedömning är att många underskattat styrkan på arbetsmarknaden. Fler jobb är är positivt för konsumtionen som motvikt till de utträngningseffekter som följer av hög inflation och stigande räntor. Dessutom kommer enorma satsningar på infrastruktur och grön omställning att lyfta investeringskonjunkturen under lång tid.


Sammantaget har vi ett intressant investeringsläge. Även om osäkerheten kommer att vara fortsatt hög har samtidigt värderingarna på börserna blivit attraktiva till följd av att aktiekurserna har backat, medan däremot prognoserna på bolagens framtida vinster har fortsatt höjas. Vår uppfattning är därför att det i dessa turbulenta tider är viktigt att lyfta blicken. Förutsättningarna finns nämligen för att världsekonomin ska kunna fortsätta utvecklas väl. Vår bedömning är att när inflationsbrasan börjar visa tecken på att falna kommer även marknadens farhågor för den globala tillväxten att dämpas. I takt med att tilltron till en underliggande bra tillväxt i världsekonomin ökar kommer även högre räntor allt mer att ses som rimliga istället för att som just nu skapa oro.


Optimera din portfölj med strukturerade produkter

Beroende på vilka förväntningar du som investerare har på marknaden - positiv, neutral eller negativ - kan du med hjälp av strukturerade produkter kartlägga var och en av dessa scenarier och anpassa din portfölj efter det. Nedan har vi valt att presentera tre olika scenarion som kan ske och valt att visa exempel på produkter som kan passa bra i dessa scenarion. För samtliga produkter, vänligen se den aktuella emissionen.

Scenario 1

Tror du att marknaden ska gå upp? 

Förväntar du dig att marknaderna upplever en uppåtgående trend? Strukturerade produkter kan representera ett intressant alternativ till direkta aktieinvesteringar - så att du kan bygga in ytterligare skydd mot priskorrigeringar eller få fördelar över genomsnittet av den underliggande prestandan via en hävstångseffekt. Strukturerade produkter ger dig också tillgång till marknader som annars är svåra att få. Förutom aktier tillåter strukturerade produkter dig också att dra nytta av den uppåtgående trenden för andra underligganden som valutor eller räntor.

SPRINTER

Svenska bolag Recovery SB x2 nr 4558

Risk  
Inriktning   SKF B, Securitas, H&M B, Electrolux
Avkastning   Två bonuskuponger på 50% eller utveckling
Barriärer   80%/60%
     

Scenario 2

Tror du att marknaden ska går sidledes? 

I en marknad som rör sig sidledes så tenderar aktiekurserna att stiga och falla kortsiktigt men visar ingen tydlig uppåt- eller nedåtgående trend. I ett sådant scenario har strukturerade produkter möjligheten att erbjuda dig en bättre avkastning än en direktinvestering.

AUTOCALL

Svenska bolag Low Trigger nr 4573

Risk  
Inriktning   Atlas Copco, Electrolux B, Volvo B, Ericsson B
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 19%
Barriärer   80%/80%/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Månadsvis KSK nr 4574

Risk  
Inriktning   AstraZeneca, Nordea, Sandvik, Electrolux B
Avkastning   Månatlig kursskyddad kupong på 0,63%
Barriärer   90%/-/60%
     

AUTOCALL

Svenska bolag Kvartalsvis Low Barrier nr 4557

Risk  
Inriktning   Electrolux B, H%M B, Ericcson B, Sandvik
Avkastning   Ackumelerande kupong på 2,5%/kvartal
Barriärer   90%/50%/50%
     

Scenario 3

Om marknaden skulle gå ner? 

Strukturerade produkter kan då vara användbara för att skapa en mer defensiv portfölj. Med hjälp av kapitalskyddade produkter kan du nå potentialen i aktiemarknaden men ändå behålla ett mått av trygghet i grunden. Strukturerade produkter kan även erbjuda dig möjligheten till att få en löpande ränta utbetald i form av kursskyddade kuponger som betalas ut oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier.

AKTIEOBLIGATION

Nordiska bolag Trygghet nr 4569

Risk  
Inriktning   Korg med 8 nordiska aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Nordiska bolag Tillväxt nr 4568

Risk  
Inriktning   Korg med 8 nordiska aktier
Deltagandegrad   1,8 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

AKTIEOBLIGATION

Europeiska Läkemedel SFB nr 4566

Risk  
Inriktning   8 Europeiska läkemedelsbolag
Deltagandegrad   1,05 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   100%
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.