Vilka strukturerade produkter passar dig?


MARKNADSKRÖNIKA FEBRUARI 2022

Normalisering – om omikron inte kronisk blir

När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron begränsad. Vår preliminära bedömning, baserad på anekdotiska uppgifter i väntan på en mer genombelyst sammanställning, är att omikron mest sannolikt inte blir den ”svarta svan” som skulle kasta in världsekonomin i en ny kris. Uppenbarligen betydligt mer smittsam än delta, kommer den inom kort att ha tagit över som den dominerande mutationen av covid-viruset. Däremot verkar omikron ge upphov till ett mildare sjukdomsförlopp jämfört med sina föregångare.


Resultatet skulle i så fall bli en ökad smittspridning, men inte leda till att trycket på sjukvården blir så allvarligt att myndigheter runt om i världen tvingas till nya omfattande nedstängningar. Vår bedömning av marknadsutsikterna har i och med det än så länge inte heller förändrats. En bedömning som kan sammanfattas med att en ovanligt hoptryckt utveckling i samband med pandemikrisen just nu skapar svallvågor i världsekonomin, men att det därför av samma anledning är viktigt att lyfta blicken. Den exceptionellt snabba återhämtningen har inneburit att efterfrågan överstiger produktionskapaciteten. En obalans som kännetecknas av en generell brist på insatsvaror som blivit mer påtaglig till följd av att även leveransproblem skapar stora störningar i bolagens logistikkedjor.


Inte oväntat har inflationen skjutit upp kraftigt som en direkt effekt av samma brist på balans. Med nuvarande inramning av dämpad global tillväxt samt hög och alltjämt stigande inflation är det inte konstigt att investerare blir tveksamma. Men, det är som sagt ingen brist på efterfrågan. Utan tvärtom, ett högt och på flera håll uppdämt behov kan i dagsläget inte mättas till följd av att kapaciteten att producera och leverera inte har kunnat återställas lika snabbt. I takt med att kapaciteten återställs och dessutom byggs ut kommer utbud och efterfrågan successivt att hamna mer i fas med varandra.Det gäller även asymmetrin, som uppstått i kölvattnet av pandemin, på arbetsmarknaden. Utbudet av arbetskraft kommer alltmer att matcha ett snabbt ökat behov av personal. Därför bedömer vi att nuvarande inflationsbrasa är övergående. Men, prisökningstakten blir fortsatt utmanande hög en bra bit in på nästa år, vilket i sin tur innebär att marknaden kommer att präglas av en hög osäkerhet under den tiden.


Förväntningarna på att centralbankerna ska tvingas tidigarelägga räntehöjningar kommer att fluktuera i takt med den inkommande prisstatistiken. Men, om det är kapacitetsbrist som är den primära orsaken till att priserna kortsiktigt stiger snabbt, så är inte högre ränta rätt medicin. Penningpolitiken förväntas emellertid gradvis bli mindre expansiv i takt med att svallvågorna ebbar ut och bilden av en underliggande god konjunktur blir tydligare. USA:s centralbank kommer sannolikt börja höja sina styrräntor till sommaren. Räntehöjningar i euroregionen och Sverige ligger lite längre bort, men betydligt tidigare än i ECB:s och Riksbankens nuvarande ränteprognoser.


Optimera din portfölj med strukturerade produkter

Beroende på vilka förväntningar du som investerare har på marknaden - positiv, neutral eller negativ - kan du med hjälp av strukturerade produkter kartlägga var och en av dessa scenarier och anpassa din portfölj efter det. Nedan har vi valt att presentera tre olika scenarion som kan ske och valt att visa exempel på produkter som kan passa bra i dessa scenarion. För samtliga produkter, vänligen se den aktuella emissionen.

Scenario 1

Tror du att marknaden ska gå upp? 

Förväntar du dig att marknaderna upplever en uppåtgående trend? Strukturerade produkter kan representera ett intressant alternativ till direkta aktieinvesteringar - så att du kan bygga in ytterligare skydd mot priskorrigeringar eller få fördelar över genomsnittet av den underliggande prestandan via en hävstångseffekt. Strukturerade produkter ger dig också tillgång till marknader som annars är svåra att få. Förutom aktier tillåter strukturerade produkter dig också att dra nytta av den uppåtgående trenden för andra underligganden som valutor eller räntor.

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europeiska banker 90% skydd NOK nr 4361

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600 Banks EUR
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   90%
     

SPRINTER

Hälsovård Smart Bonus x2 nr 4362

Risk  
Inriktning   Abbvie, Medtronic, Philips, Roche
Avkastning   Två bonuskuponger på 45% eller utveckling
Barriärer   100%/60%
     

SPRINTER

Nordiska bolag Smart Bonus x2 nr 4353

Risk  
Inriktning   Electrolux, AP Møeller-Mærsk, Vestas, Ericsson
Avkastning   Två bonuskuponger på 40% eller utveckling
Barriärer   80%/50%
     

Scenario 2

Tror du att marknaden ska går sidledes? 

I en marknad som rör sig sidledes så tenderar aktiekurserna att stiga och falla kortsiktigt men visar ingen tydlig uppåt- eller nedåtgående trend. I ett sådant scenario har strukturerade produkter möjligheten att erbjuda dig en bättre avkastning än en direktinvestering.

AUTOCALL

Top Pick Step Down nr 4346

Risk  
Inriktning   SKF, Sandvik, H&M, AstraZeneca
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 8,5%
Barriärer   90%/80%/70%/60%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Low Trigger nr 4350

Risk  
Inriktning   Norsk Hydro, Fortum, ISS, AP Møller-Mærsk
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 17%
Barriärer   75%/75%/50%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 4349

Risk  
Inriktning   Elekta, Nokia,
SSAB, Tele2
Avkastning   Månatlig ackumelerande kupong på 1,2%
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska Bolag Combo Buffert nr 4352

Risk  
Inriktning   Getinge, ISS, Fortum, AP Møller-Mærsk
Avkastning   Utbetalande/ackumelerande kupong på 7%/10%/år
Barriärer   85%/60%/50%
     

AUTOCALL

Top Pick Kvartalsvis Plus/Minus nr 4364

Risk  
Inriktning   AstraZeneca, Ericsson, Stora Enso, Millicom
Avkastning   Ackumelerande kupong på 4%/kvartal
Barriärer   90%/80%/60%
     

AUTOCALL

Nordiska bolag #1 Kvartal Smart Bonus 2 år nr 4363

Risk  
Inriktning   Nordea, Norsk Hydro, Nokia, Vestas
Avkastning   Kvartalsvis ack. kupong på 7,5%/Bonuskupong 30%
Barriärer   100%/100%/60%
     

Scenario 3

Om marknaden skulle gå ner? 

Strukturerade produkter kan då vara användbara för att skapa en mer defensiv portfölj. Med hjälp av kapitalskyddade produkter kan du nå potentialen i aktiemarknaden men ändå behålla ett mått av trygghet i grunden. Strukturerade produkter kan även erbjuda dig möjligheten till att få en löpande ränta utbetald i form av kursskyddade kuponger som betalas ut oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier.

AUTOCALL

Grön elektrifiering 80% kapitalskydd nr 4357

Risk  
Inriktning   Enel, Siemens, Schneider Electric, Vestas
Avkastning   Årlig ackumelerande kupong på 10%
Barriärer   100%/100%/70%
     

AKTIEOBLIGATION

Svenska cykliska bolag SFB 90% skydd nr 4358

Risk  
Inriktning   Korg med 10 cykliska aktier
Deltagandegrad   1,0 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   90%
     

AKTIEINDEXOBLIGATION

Europeiska banker 90% skydd NOK nr 4361

Risk  
Inriktning   STOXX Europe 600 Banks EUR
Deltagandegrad   1,1 x uppgången i aktiekorgen
Kapitalskydd   90%
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.