Hur räknar vi på risk per produkt och per depå?

Risken baseras på volatiliteten i den underliggande tillgången, och beräknas på olika sätt för olika placeringar. För strukturerade produkter använder vi oss av PRIIPS regelverk medan på aktier och fonder räknar vi på standardavvikelsen. Nedan beskrivs de olika beräkningarna kortfattat.


Strukturerade produkter

Strukturerade produkters riskbestämning baseras på PRIIPS tillvägagångsätt att beräkna volatilitet, denna volatilitet benämns VEV (VaR-Equivalent Volatility). På aktielänkade strukturer använder vi historiska aktiepriser, medan på kreditstrukturer används CDS nivån (kreditspreaden), för att beräkna fram denna volatilitet. Där historik inte finns tillgänglig, exempelvis för en helt ny aktie, används en proxy för den underliggande tillgången så att man kan simulera fram resultat som används till volatilitetsberäkningen. Risken beräknas  genom att konvertera volatiliteten man har beräknat fram till en siffra från 1 – 7, där 7 är högst risk (se tabell 1). Vi konverterar volatiliteten till risk med en decimal för att man skall ska kunna se var man befinner sig i volatilitetsintervallet.

MRM Intervall  Volatilitetsintervall, PRIIPS
1 1-1,9 0,0%-0,5%
2 2-2,9 0,5%-5,0%
3 3-3,9 5,0%-12,0%
4 4-4,9 12,0%-20,0%
5 5-5,9 20,0%-30,0%
6 6-6,9 30,0%-80,0%
7 7-7,9 80,0%-120,0%


Tabell 1. PRIIPS intervall som konverterar volatiliteten till en risksiffra. Garantum har satt 120% volatilitet som en maxgräns för volatilitet i en placering då vissa beräkningar kan ge oändlig volatilitet.


Risken vi beräknar baseras endast på marknadsrisken i produkten, så kallad MRM (Market Risk Measure), och vi tar inte hänsyn till emittentens risk. Observera dock att den initiala risken i placeringen, risken fram till startdagen, inkluderar denna risk, då kallad SRI (Summary Risk Indicator).

Kreditrisken i PRIIPS regelverket går från CR1, lägst kreditrisk, till CR6, högst kreditrisk. Emittenter med CR1 och CR2 ger inget extra riskbidrag till placeringen, dvs MRM är lika med SRI men från och med CR3 kan SRI vara en högre siffra än MRM, se tabell 2 nedan för mer detaljer.

I grönt har vi SRI lika med MRM, medan i rött är SRI högre än MRM

Tabell2. Konvertering till SRI. I grönt har vi SRI lika med MRM, medan i rött är SRI högre än MRM.


Aktier och fonder

Beräkning av volatilitet av aktier och fonder görs genom att beräkna standardavvikelsen. Vi använder oss utav samma tabell vid konverteringen till aktuell risk siffra som för de strukturerade produkterna.

Riskbidrag
Riskbidrag är en term som beskriver hur mycket av risken i respektive produkt som bidrar till den totala risken i den specifika depån. Beräkningen görs genom att multiplicera volatiliteten och marknadsvärdet på den specifika placeringen, och sedan dela med summan av alla placeringars volatilitet multiplicerat med deras marknadsvärde, se formel.


Formel riskbidrag

 

Risk på depå
Risk på depå beräknas genom att multiplicera volatiliteten på respektive produkt med dess marknadsvärde och summera över samtliga produkter i depån. Sedan delar man det värdet med summan av det totala marknadsvärdet i depån. Observera att externa produkter som vi inte får in data på  räknas inte med, samt likvida medel har en volatilitet på 0%.

Formel risk på depå

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.