Aktieobligation

MS AO Global Tr 1264

Sista teckningsdag 25 juni 2012

Med Aktieobligation Global Trygghet får avkastningsmöjlighet från 10 globala aktiers eventuella uppgång. Avkastningsdelen beräknas i USD vilket medför att valutakursrörelser gentemot SEK kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om korgen har en positiv utveckling. Nominellt belopp är däremot kapitalskyddat i SEK av emittenten vid en utebliven tillväxt för aktiekorgen.

ISIN
SE0004579134
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
230%
Marknad
Global
Emittent
  • Morgan Stanley B.V.
2017-06-29 kl 10:19
Marknadskurs
232,48
%
Långsiktig kurs
226,24
%
Nivå Underliggande
143,63
%
2012-06-29
2017-07-13
Vinstsäkring
Underliggande
TOYOTA MOTOR ORD +92,24
JOHNSON & JOHNSON ORD +78,80
SIEMENS N ORD +71,26
ROCHE HOLDING G PAR +49,78
PROCTER & GAMBLE ORD +42,11
NESTLE N ORD +34,61
TOTAL ORD +27,23
VODAFONE GROUP ORD +16,58
AT&T ORD +13,83
COCA-COLA ORD +9,88

MS AO Global Tr 1264

ISIN SE0004579134
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2012-06-29
Återbetalningsdag 2017-07-13
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 240%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2012-07-13
Emittent
  • Morgan Stanley B.V.
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2016-06-29
Genomsnitt slut 2017-06-29
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531      

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.