Aktieindexobligation

ING AO Global 1354

Sista teckningsdag 21 september 2012

ISIN
SE0004840809
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
7 år
Pris
100 %
Villkor
220%
Marknad
Global
Emittent
  • ING Bank N.V.
2017-06-29 kl 10:19
Marknadskurs
196,22
%
Långsiktig kurs
213,48
%
Nivå Underliggande
139,70
%
2012-09-24
2019-10-10
Underliggande
JOHNSON & JOHNSON ORD +93,94
TOYOTA MOTOR ORD +87,62
SIEMENS N ORD +56,17
NESTLE N ORD +43,89
ROCHE HOLDING G PAR +40,57
PROCTER & GAMBLE ORD +26,68
VODAFONE GROUP ORD +20,65
COCA-COLA ORD +18,89
TOTAL ORD +9,58
AT&T ORD -0,81

ING AO Global 1354

ISIN SE0004840809
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2012-09-24
Återbetalningsdag 2019-10-10
Löptid 7 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 220%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2012-10-10
Emittent
  • ING Bank N.V.
Marknadsplats Ej Noterad
Genomsnitt start 2017-09-24
Genomsnitt slut 2019-09-24
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531      

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.