logo

Slutavräkning


COM WRT Aktiehedge Flex Tak 3355

Utbetalning per värdepapper

Din placering har passerat den sista dagen av sin aktiva löptid och är därmed avslutad. Tyvärr har utveckling av den underliggande tillgången i placeringen inneburit att din investering uppvisar ett negativ resultat. Det innebär att hela investeringsbeloppet är förlorat.

Kommentar

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringen är kopplad till en underliggande tillgång via ett instrument med hög hävstång.
  • Aktiv allokering innebär att strategins följsamhet och exponering mot underliggande tillgång varierar över tiden beroende på vilken uppmätt risk tillgången har.

Produktdetaljer

ISIN: DE000CV8BUQ5
Riskkategori: Hävstångsinstrument
Emittent: COMMERZ AG
Emissionskurs: 13 000 SEK
Förfallokurs 0 SEK
Kapitalskydd: 0 %
Teckningspost: 100 000 SEK
Valuta: SEK
Marknadsplats: FIRST NORTH SWEDEN
Riskbarriär: 100,00 %

Datum

Startdag: 2018-04-25
Emissionsdag: 2018-05-14
Utbetalningsdag 2023-05-10
Löptid 5 år

Arrangörsarvode

Efter upphandling och fastställande av villkor blev slutgiltigt arrangörsarvode i aktuell produkt: 2,9800%, (0,6% per löptidsår).

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.


Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.