logo

Avräkning förtida förfall


CS AC Sykliske Sel PM 4513 NOK

Utbetalning

Den 2023-06-19 så kommer 103,50 % av nominellt belopp att betalas ut.

Kommentar

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

Produktdetaljer

ISIN: NO0012514951
Riskkategori: Barriärberoende
Emittent: Credit Suisse London
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 0 %
Förfallokurs 103,50 %
Kapitalskydd: 0 %
Teckningspost: 10 000 NOK
Valuta: NOK
Marknadsplats: NASDAQ STOCKHOLM AB
Kupong: 3,5 %
Inlösenbarriär: 90,00 %
Kupongbarriär: 80,00 %
Riskbarriär: 60,00 %

Datum

Startdag: 2022-06-03
Emissionsdag: 2022-06-21
Utbetalningsdag 2023-06-19
Löptid Max 5 år

Utveckling

Underliggande Startkurs Observation Utveckling
ATLAS COPCO A ORD 112,00 159,75 42,63 %
WARTSILA OYJ 7,97 10,88 36,44 %
SSAB A ORD 60,66 76,16 25,55 %
SANDVIK 197,01 203,90 3,50 %
 

Kuponghistorik

Observation   Kupong
2022-09-05   3,5 %
2022-12-05   3,5 %
2023-03-03   3,5 %
2023-06-05   3,5 %

Arrangörsarvode

Efter upphandling och fastställande av villkor blev slutgiltigt arrangörsarvode i aktuell produkt: 6,0000%, (1,2% per löptidsår).

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.


Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.