En normalisering av världsekonomin skapar både möjligheter och oro

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin handelspolitik ska utmynna i ett utbrett handelskrig. Allvarliga inskränkningar i handeln skulle obönhörligen leda till en lägre världstillväxt. I dagsläget talar dock det mesta för att ökade handelshinder trots allt inte riskerar att bryta en annars både bredare och starkare...

 

Startsida analys: Här hittar du makroanalys och börsens värdering, struktureringsförutsättningar, regelbunden uppdatering av aktuella räntor, volatilitetsindex samt bankanalys.

 

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.