ANALYS

Marknads­krönika

Läs Christer Tallboms senaste krönika om vår aktuella marknadssyn.

Start / Analys / Makroanalys

Inflationen håller fortsatt i taktpinnen

En ovanligt hög grad av osäkerhet fortsätter att sätta prägel på marknaden. Dramatiskt förändrade förutsättningar i kombination med en oviss geopolitisk utveckling skapar en inramning där osäkerheten frodas. Otryggheten föder i sin tur en pessimism som tilltar för varje nytt potentiellt orosmoln som drar in över investerarnas horisont. Men, en mörk himmel betyder inte nödvändigtvis att en storm är på väg in.

Det är inflationen som avgör temperaturen på marknadens oro och osäkerhet. Priser som ökat betydligt mer än vad som är lämpligt har medfört att centralbanker sett sig nödgade att på kort tid höja räntan i ovanligt stora steg. En ovanligt tvär penningpolitisk omsvängning riskerar i sin tur kasta världsekonomin in i en besvärlig lågkonjunktur.

 

"Majoriteten av företag rapporterar om fulla orderböcker som fortsätter att fyllas på varför deras anställningsplaner har skruvats upp. Den ekonomiska tillväxten kommer att växla ned men recession är inte vårt huvudscenario."

 

Framför allt är det inflationsutvecklingen och penningpolitiken i USA som styr sentimentet hos investerare. Återhämtningen efter pandemin har varit starkast i den amerikanska ekonomin som därmed ligger först i såväl inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. Av den anledningen fokuserar vi i den här krönikan på utvecklingen i USA. Men samma resonemang anser vi att man i grova drag även kan applicera på utvecklingen även i Europa med en viss eftersläpning. Det finns nu emellertid allt fler tecken på att den amerikanska inflationen i USA har passerat sin topp. Det är i alla fall den bild som framträder om tittar på inflationen i ett bredare perspektiv än bara i konsumentledet. Obalansen mellan stark efterfrågan och en produktionskapacitet som inte kunnat varva upp i samma omfattning efter pandemin har varit den primära orsaken till den globala inflationsbrasan. Framför allt har bristen på insatsvaror hållit ned produktionsvolymerna. Men, flaskhalsproblemen för den globala produktionssektorn har tydligt börjat avta vilket dämpar prisökningstakten. Dessutom, eftersom inflationen är ett mått på prisförändring kommer den att sjunka allt eftersom priser jämförs mot priser som för ett år sedan redan hade stigit kraftigt.

Den nedåtgående inflationstrenden är emellertid minst uttalad i det amerikanska konsumentledet vilket är det inflationsmått som centralbanken fäster störst vikt vid. Centralbanken i USA har varit tydlig med att den vill se en tydlig nedgång i den inflationen innan de börjar vila på hanen. Därför kommer den inflations- och räntedrivna osäkerheten trots allt vara fortsatt hög, även om vår bedömning är att även kärninflationen i konsumentledet kommer att börja trenda nedåt. Även om marknaden skulle bli övertygad om att inflationen i USA är sjunkande så kommer ändå osäkerheten att vara hög. Marknadens fokus kommer i det läget att flyttas till den ekonomiska tillväxten och hur mycket den kommer att bromsa in till följd av de kraftiga räntehöjningar som inleddes i mars månad. Tillväxten kommer helt klart att dämpas av den höga inflationen och högre räntor. Frågan är med hur mycket?

 

Läs hela krönikan


Christer Tallbom

Garantums Chefekonom. Förvaltar Aktie-Ansvar Total.

 


Tidigare publicerade Makroanalyser

Krönika november 2022

Inflationen fortsätter att sätta tonen på finansmarknaderna. En hög prisökningstakt driver centralbanker att i snabb takt höja räntor för att tämja den. Kombinationen av en envist hög inflation och stora räntehöjningar blir en cocktail som ökar risken för en ekonomisk recession.

LÄS MER >

Krönika oktober 2022

Inflationsdata styr sentimentet på världens finansmarknader och det är framför allt utvecklingen i USA som avgör marknadens riskvilja. Den ekonomiska återhämtningen har kommit längst i USA och de ligger därmed först i inflationscykeln av de mogna ekonomierna. Hög inflation har lett till en tvär åtstramning av amerikansk penningpolitik. Farhågan är att en envist hög inflation ska tvinga fram så kraftfulla räntehöjningar att ekonomin riskerar att kastas in i en recession.

LÄS MER >

Jag vill anmäla mig

Prenumerera på Christer Tallboms nyhetsbrev Veckans Marknadsutblick.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.