Makroanalys

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Går vi mot vinter...

2020-10-09 Läs mer
 

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

En högre global...

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanli...

2017-02-14 Läs mer
 

Börsåret 2017 –...

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att...

2016-12-23 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till...

2016-06-01 Läs mer
 

Osäkerhet skapar äv...

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella...

2016-05-13 Läs mer
 

Aprilväder, men vår...

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets...

2016-03-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

  Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga....

2016-03-10 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

Börsens värdering december 2014

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurser. Börsuppgången fram till och med i slutet på 2013 drevs dock aldrig av att investerares tilltro till den globala konjunkturen hade ökat. Istället var den delen av börsuppgången en funktion av att den pessimism som plågade marknaden i mitten av 2011 sedermera successivt dämpades. I takt med att rädslan sjönk blev målet bland investerare inte bara att bevara kapitalet, utan även att få avkastning. I och med att räntorna i de mogna ekonomierna hade tryckts ned till i princip noll fanns dock inget vettigt räntealternativ.  Med en förväntad direktavkastning på 3-5 procent tvingades istället investerare in på börserna i sin jakt på någon form av avkastning. Det är också anledningen, enligt vår bedömning, till att börserna på de stora tillväxtmarknaderna under samma period har haft en klart sämre utveckling. På dessa marknader har en inte speciellt optimistisk investerare haft ett tydligt räntealternativ till en börsinvestering.

Vår slutsats är således att börs- och konjunkturcykeln inte har legat i fas med varandra – inte förrän nu. Den successivt högre börsvärderingen det senaste året anser vi beror på att börsen nu alltmer drivs av en ökad konjunkturoptimism. Investerare har på samma sätt som under 2003 börjat dra upp förväntningarna på företagsvinsterna framöver vilket avspeglas i högre börsvärderingar på de mogna börserna. Prognoserna på bolagens framtida vinster på de mogna marknaderna har också sedan årsskiftet skruvats upp i en lite snabbare takt. Däremot är investerare alltjämt generellt sett njuggt inställda till börserna på de stora tillväxtmarknaderna. Fortsatt lågt värderade BRIC-börser tyder på att marknaden inte förväntar sig att det är de stora tillväxtmarknaderna som kommer att dra det globala tillväxttåget den här gången.


Det faktum att börsutvecklingen nu drivs av förväntningarna på konjunkturen förklarar också höstens börsnedgång. Det var en ökad oro för den globala tillväxten som tillfälligtvis präglade marknaden från mitten av september till i mitten av oktober. I och med att tillväxten globalt sett är ojämnt fördelad så kommer tillväxtoptimismen även framöver att vara känslig för fluktuationer i till exempel den inkommande statistiken. Vår bedömning är dock att den högre börsvärderingen är långsiktigt motiverad mot bakgrund av en successivt starkare världstillväxt.

Sverige    
Samtidigt som börskurserna har stigit, så har prognoserna på de svenska bolagens aggregerade vinster under lång tid rört sig mer sidledes. De svenska bolagen är starkt beroende av den internationella efterfrågan. Utplanande vinstprognoser är effekt av en divergerande ekonomisk utveckling världens större regioner – en starkare efterfrågan i USA har modererats av en svag europeisk efterfrågan. Vi ser dock att vinstprognoserna under 2014 successivt har höjts, vilket visar att optimismen avseende den globala ekonomiska tillväxten har vuxit sig starkare, något som även avspeglas i en högre värderad svensk börs.  
     
USA
   
En bra redovisad vinsttillväxt i den amerikanska företagssektorn har medfört att prognoserna på bolagens framtida vinster, har justerats upp. Den amerikanska efterfrågan har varit den mest robusta av de mogna ekonomierna. Prognoserna har dock sedan mitten av 2011 höjts i en långsammare takt jämfört tidigare perioder med prognoshöjningar. I år har dock vinstprognoserna initialt skruvats uppåt i en snabbare takt, vilket sammanfaller med att USA:s ekonomiska tillväxt också har växlat upp. Höstens turbulens har dock satt spår i prognoserna på de amerikanska bolagens vinster som har planat ut. Sannolikt är det en eftersläpning av den ökade tillväxtoron som svepte över marknaden i höstas som alltjämt ligger kvar i analytikernas prognoser. Prognoser uppdateras inte kontinuerligt, varför aggregerade serier ofta uppvisar en viss eftersläpning. En högre börsvärdering visar trots allt att investerares tilltro till att bolagens framtida vinster blir högre har ökat.    
     
Europa
   
De aggregerade europeiska vinstprognoserna har under lång tid sänkts. En svag europeisk efterfrågan har satt sina spår i form av en svag vinstutveckling för de europeiska bolagen. De försämrade relationerna till Ryssland drabbar Europa mer än andra regioner. Det har i sin tur bidragit till att den europeiska börsutvecklingen fortsätter att vara svagare än på andra mogna marknader. Vinstprognoserna för de europeiska bolagen har inte heller rört sig nämnvärt, utan är fortsatt låga. De dämpade förväntningarna på de europeiska bolagens vinster innebär samtidigt att den europeiska börsutvecklingen har förutsättningar att överraska positivt framöver. Även i Europa andas en högre värderad börs en högre tilltro till en starkare global tillväxt.
   
     
BRIC
   
I termer av P/E-tal baserat på den förväntade vinsten de kommande 12 månaderna skiljer sig värderingarna på BRIC-börserna åt. Den fortsatt låga värderingen på den kinesiska och ryska börsen är sannolikt uttryck för en mer landsspecifik oro. Den ryska börsen har alltid dragits med en högre riskpremie till följd av den politiska risken i Ryssland. Den riskpremien har stigit till följd av utvecklingen i Ukraina och västvärldens sanktioner mot riktade mot Ryssland. Börskurserna i Kina handlas aggregerat endast till ungefär sex gånger den förväntade vinsten det kommande året. Här spökar sannolikt marknadens oro för Kinas förmåga att hantera risker i bank- och fastighetssektorn. Även den brasilianska börsvärderingen är fortsatt låg, sedan den politiska osäkerheten ökat i höstas. Den indiska börsens värdering har till skillnad från de övriga tre börsernas stigit i år. Ökade förväntningar på en ekonomisk-politisk förändring har även dragit upp förväntningarna på den indiska börsutvecklingen.
   
     

Vår bedömning är att den aktuella multipelexpansionen ett utslag av att marknadens optimistism avseende den globala tillväxten har ökat. Enligt vår bedömning gör marknaden rätt när den nu diskonterar att en högre global ekonomisk tillväxt kommer att medföra en starkare vinstutveckling bland bolagen. Med andra ord är den högre börsvärderingen på de mogna börserna en naturlig följd av att börsen nu styrs av konjunkturen – en konjunktur som fortfarande är i en tidig uppgångsfas.

Diagrammen för börserna i Sverige, USA och Europa visar priset på det aggregerade börsindexet i relation till konsensusprognoserna på de ingående börsbolagens vinster ett år framåt. En rimlig börsvärdering innebär att aktiekurser utvecklas i linje med vinstförväntningarna. Detta är inget exakt mått på börsens värdering, men större avvikelser mellan vinstförväntningar och börsutvecklingen visar huruvida priset på börsen är lågt eller högt givet aktuella vinstprognoser.

Diagrammet för BRIC-börserna visar kvoten mellan priset på de aggregerade börsindexen i relation till de aggregerade konsensusprognoserna på de ingående börsbolagens vinster det kommande kalenderåret. I och med att vi har för kort historik på vinstförväntningarna på BRIC-börserna använder vi P/E-talen som värderingsmått för BRIC-börserna och relaterar dessa till motsvarande mått för OMXS30 indexet. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.