• Onsdag 7 december från ca. 18:45 och 3 timmar framåt kommer inloggning att vara avstängd p.g.a uppdatering av webben. (2022-12-06 12:15:45)

Makroanalys

Turbulensen skapar...

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja...

2022-07-01 Läs mer
 

Viktigt att lyfta...

Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin ska...

2022-05-24 Läs mer
 

Putin får världen a...

Vi ser inga tecken på att konflikten i Ukraina närmar sig ett slut....

2022-04-21 Läs mer
 

Klockan tickar för...

När pandemin äntligen släppte sitt grepp drabbades världen av ytterligar...

2022-03-17 Läs mer
 

Högre räntor en...

Risken för att pandemin på allvar ska hämma den globala tillväxten har...

2022-02-11 Läs mer
 

Normalisering – om...

När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron...

2021-12-16 Läs mer
 

Vikten av att lyfta...

En ovanligt hoptryckt utveckling i samband med pandemikrisen fortsätter...

2021-11-18 Läs mer
 

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Går vi mot vinter...

2020-10-09 Läs mer
 

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

En högre global...

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanli...

2017-02-14 Läs mer
 

Börsåret 2017 –...

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att...

2016-12-23 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till...

2016-06-01 Läs mer
 

Osäkerhet skapar äv...

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella...

2016-05-13 Läs mer
 

Aprilväder, men vår...

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets...

2016-03-24 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurse...

2014-12-15 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

Börsens värdering mars 2016

 

Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga. Trots att börskurserna har repat sig efter årsskiftets initiala fall är börsernas värderingar inte utmanande. Det är värt att komma ihåg att börsnedgången sedan i slutet på förra sommaren i Sverige och Europa skedde från en börstopp som var centralbanksdopad. Rensat för den här ”räntedrivna” börstoppen så har aktiekurserna sedan i slutet på förra året backat ganska väl i linje med mer försiktiga vinstprognoser.

I USA är den relativt sett högre värderingen fortsatt missvisande i den bemärkelsen att prognossänkningarna till stor del är hänförliga till just energibolagen. Bortser vi ifrån en dyr energisektor framstår även den amerikanska börsen som rimligt värderad. På BRIC-börserna är det fortsatt stora skillnader i termer av P/E-tal. Skillnader som i sin tur kan förklaras av avgörande skillnader i marknadens förväntningar på såväl den ekonomiska, men just nu kanske framförallt den politiska utvecklingen.

OMXS30  
De aggregerade vinstprognoserna för bolagen i OMX 30 index har under de senaste 3 månaderna sänkts med knappt 8 procent. En nedjustering som visar att marknadens tilltro till bolagens framtida vinstutveckling sviktar. När vi tittar på börsutvecklingen är det dock värt att påminna sig om att börsen efter vårens uppgång hade nått omotiverat höga nivåer i relation till börsbolagens förväntade vinster. När Riksbanken i våras först drog ned den svenska reporäntan till noll för att sedan införde negativ styrränta var det sannolikt räntepengar som, i jakt på någon form av avkastning, tryckte upp aktiekurserna. Effekten blev att svenska börsen steg med ca 20 procent på bara ett par månader och utan stöd i form av höjda vinstprognoser. När sedan en ökad oro kring den kinesiska utvecklingen fick börserna att svänga under sensommaren lämnade samma räntepengar börsen. Därmed hade aktiemarknaden på kort tid backat med ungefär lika mycket som den dessförinnan hade stigit. Det innebär att börsnedgången sedan i somras blir missvisande i så motto att den startade i ett läge då aktiekurserna var uppblåsta till följd av Riksbankens agerande. Istället anser vi att den börsnedgång som bättre beskriver den ökade generella konjunkturoro som globalt sett tagit tag i marknaden snarare ska mätas från slutet på förra året. En börsnedgång som i skrivande stund uppgår till knappt 10 procent. Vi har sedan i höstas argumenterat för att kursfluktuationerna sannolikt skulle bli större än ”normalt” beroende på ihållande oro för Kinas ekonomiska utveckling.. Risken för en kinesisk inbromsning har nu även satt sina spår i analytikernas prognoser på de svenska exportbolagens framtida vinstutveckling. Även om vi inte är speciellt oroliga för bolagens framtida intjäning, så befinner vi oss alltjämt i en period med ökad osäkerhet.
   
Europa  
Den europeiska börsnedgången har på samma sätt som den svenska börsnedgången ”överdrivits” till följd av centralbankens agerande. En aggressiv penningpolitik från ECB:s sida gjorde ränteplaceringar mindre attraktiva för investerare under våren och sommaren. Effekten blev densamma som i Sverige; det vill säga pengar normalt ämnade för ränteinvesteringar sökte sig kortsiktigt in på börsen för att leta avkastning. Ett flyktigt kapital som också drogs ur börsen när det blev turbulent under sensommaren. Rensat för denna räntedopade börsuppgång har den europeiska börsen sedan i slutet på förra året backat mer än till exempel den svenska. Det har i sin tur sin förklaring i att vinstprognoserna för de europeiska börsbolagen har varit nedpressade. Aktiekurserna andades fram till årsskiftet en ökad optimism avseende den europeiska tillväxten, och därmed förhoppningar om högre bolagsvinster. Sammantaget är den europeiska börsvärderingen inte oroväckande på något sätt. Kombinationen av vinstprognoser på finanskrisnivåer och en förbättrad europeisk ekonomi skapar förutsättningar för positiva vinstöverraskningar från de europeiska bolagens sida.
   
USA  
I USA sköt inte börskurserna upp under våren och sommaren på samma sätt som i Sverige och Europa. Detta på grund av att det sedan en tid har funnits ett vettigt räntealternativ i och med att investerare successivt har förberett sig på en stramare amerikansk penningpolitik. Den relativt sett höga värderingen på S&P 500 börsen i relation till bolagens framtida vinster är fortsatt missvisande. Den amerikanska börsen ser i aggregerade termer dyrare ut beroende på att analytikernas syn på de bolagens framtida vinster har blivit mer försiktig. En dämpad vinstprognos på aggregerad nivå är dock till största del hänförlig till en enda sektor – nämligen energisektorn. Prognoserna på energibolagens förväntade vinster det kommande året har skurits ned ytterligare och har nu, jämfört med hösten 2014, sänkts med cirka 80 procent. Samtidigt har även aktiekurserna för bolagen i sektorn backat men ”bara” drygt 40 procent. Kursnedgången i sektorn har medfört att energisektorns vikt i S&P 500 indexet har sjunkit från nästan 10 procent till lite drygt 6 procent. Det betyder att energibolagen ensamt sedan hösten 2014 i genomsnitt har stått för en prognossänkning uppgående till ungefär 6 procent för börsen som helhet – samtidigt som de aggregerade vinstprognoser har justerats ned med knappt 5 procent. Med andra ord har vinstprognoserna för S&P 500 indexet rensat för oljesektorn fortsatt att höjas jämfört med hösten 2014. Detta visar i sin tur att börsen bortsett från oljesektorn är rimligt värderad i relation till nuvarande vinstprognoser. Däremot är energisektorn i USA, trots betydande aktiekursfall, alltjämt högt värderad.

   
BRIC  
I termer av P/E-tal baserat på den förväntade vinsten de kommande 12 månaderna skiljer sig värderingarna på BRIC-börserna åt. Den indiska börsens värdering är till skillnad från de övriga tre BRIC-börsernas fortsatt relativt hög. En positiv ekonomisk-politisk utveckling i Indien har även dragit upp förväntningarna på börsutvecklingen och P/E-talet på landets börs är nu högre än till exempel på Stockholmsbörsen. På de övriga tre BRIC-börserna har större börsnedgångar medfört att värderingarna i termer av P/E-tal sjunkit. Den senaste tiden har dock en positivare börsutveckling medfört att värderingarna på den ryska och brasilianska börsen har ökat, även om värderingarna i ett historiskt perspektiv är fortsatt låga. Framförallt är det investerares misstro mot den politiska utvecklingen som tynger börserna i Ryssland och Brasilien. Den senaste tidens värderingsuppgång på dessa båda börser ska bland annat ses mot bakgrund av att råvarupriser har rekylerat uppåt. I Brasiliens fall är dock rekylen främst ett uttryck för att marknaden ser en ökad sannolikhet för ett regeringsskifte. I skrivande stund sticker den kinesiska börsen sticker ut som den som är lägst prissatt utifrån prognoserna på bolagens framtida vinster. En ökad oro för den kinesiska ekonomiska utvecklingen har dämpat investerares intresse för den kinesiska börsen.  

Sammanfattning
Tilltron till bolagens framtida vinstutveckling har vacklat den senaste tiden. Vi har sedan i höstas argumenterat för att kursfluktuationerna sannolikt skulle bli större än ”normalt” beroende på ihållande oro för Kinas ekonomiska utveckling. Samtidigt är värderingarna på de mogna börserna i skrivande stund inte utmanande. Börsvärderingarna är rimliga givet att prognoserna på bolagens framtida vinster inte sänks dramatiskt. Även om vi inte är speciellt oroliga för bolagens framtida intjäning, så befinner vi oss i en period av ökad osäkerhet. Vår bedömning är dock att den globala konjunkturen successivt växer sig starkare, vilket borgar för växande bolagsvinster framöver.


Diagrammen för börserna i Sverige, USA och Europa visar priset på det aggregerade börsindexet i relation till konsensusprognoserna på de ingående börsbolagens vinster ett år framåt. En rimlig börsvärdering innebär att aktiekurser utvecklas i linje med vinstförväntningarna. Detta är inget exakt mått på börsens värdering, men större avvikelser mellan vinstförväntningar och börsutvecklingen visar huruvida priset på börsen är lågt eller högt givet aktuella vinstprognoser.

Diagrammet för BRIC-börserna visar kvoten mellan priset på de aggregerade börsindexen i relation till de aggregerade konsensusprognoserna på de ingående börsbolagens vinster det kommande kalenderåret. I och med att vi har för kort historik på vinstförväntningarna på BRIC-börserna använder vi P/E-talen som värderingsmått för BRIC-börserna och relaterar dessa till motsvarande mått för OMXS30 indexet.   

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.