Makroanalys

Turbulensen skapar...

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja...

2022-07-01 Läs mer
 

Viktigt att lyfta...

Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin ska...

2022-05-24 Läs mer
 

Putin får världen a...

Vi ser inga tecken på att konflikten i Ukraina närmar sig ett slut....

2022-04-21 Läs mer
 

Klockan tickar för...

När pandemin äntligen släppte sitt grepp drabbades världen av ytterligar...

2022-03-17 Läs mer
 

Högre räntor en...

Risken för att pandemin på allvar ska hämma den globala tillväxten har...

2022-02-11 Läs mer
 

Normalisering – om...

När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron...

2021-12-16 Läs mer
 

Vikten av att lyfta...

En ovanligt hoptryckt utveckling i samband med pandemikrisen fortsätter...

2021-11-18 Läs mer
 

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Går vi mot vinter...

2020-10-09 Läs mer
 

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

En högre global...

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanli...

2017-02-14 Läs mer
 

Börsåret 2017 –...

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att...

2016-12-23 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till...

2016-06-01 Läs mer
 

Osäkerhet skapar äv...

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella...

2016-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

  Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga....

2016-03-10 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurse...

2014-12-15 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

Aprilväder, men våren är på väg

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets utveckling. Lägre energipriser skulle normalt sett vara positivt ur marknadens perspektiv, men de dramatiska prisfallen på energi och råvaror skapar en osäkerhet kring dess effekter som marknaden inte tycker om. En osäkerhet som skymmer en annars successivt starkare global konjunktur. Enzymet till den oro som har präglat finansmarknaderna sedan i början på året har varit en växande ovisshet avseende Kinas tillväxt. En lägre kinesisk tillväxt och en successiv omläggning av ekonomin till att bli mindre industritung har framför allt lett till en minskad efterfrågan på råvaror. Samtidigt har råvarubolagen, mot bakgrund av en tidigare övertro på en supercykel när det gäller efterfrågan på råvaror, utökat sin produktionskapacitet kraftigt. En minskad efterfrågan i kombination med ett betydande utbudsöverskott har resulterat i signifikanta prisfall på råvaror och energi. Det är just via den här kanalen av lägre råvaru- och energipriser osäkerheten har spridit sig till de mogna marknaderna. Prisfallen har medfört att aktiviteten i den globala råvaruindustrin har bromsat in på ett dramatiskt sätt.

Den kraftiga inbromsningen i den här specifika industrisektorn överskuggar just nu en annars hälsosam konjunktur i de mogna ekonomierna. Den kinesiska tillväxten blir sannolikt lägre i år än den var i fjol. Men stadigt förbättrade utsikter för en ökad inhemsk efterfrågan i USA, en gradvis bredare och högre europeisk tillväxt samt en tillräckligt hög expansionstakt i den kinesiska ekonomin borgar för en växande global tillväxt. Även om den globala konjunkturen är gynnsam och börsernas värderingar inte är utmanande så kommer oron sannolikt att vara fortsatt hög bland investerare. Sammantaget talar vår omvärldsanalys för behovet av alternativa placeringar – placeringar med möjlighet till avkastning i linje med en förväntat mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än direkta börsinvesteringar.

Vi har länge argumenterat för att den globala konjunkturen stärks, men också att den kinesiska ekonomins utveckling kommer att skapa betydande oro på marknaden från gång till annan. Den underliggande positiva konjunkturtrenden anser vi vara intakt, men med Kina i fokus har marknadens nervositet ökat. Världens näst största ekonomi håller på att ställa om sin ekonomiska tillväxtmodell, vilket får negativa effekter på den ekonomiska tillväxten. En nedprioritering av industriproduktion och export har medfört att Kinas industriaktivitet har dämpats signifikant, samtidigt har aktiviteten i tjänstesektorn inte ökat tillräckligt snabbt för stilla marknadens oro. En oro som dessutom får extra bränsle i och med att misstron mot den officiella statistiken är stor. Det här skapar en inramning som tyder på att ovissheten kring den kinesiska utvecklingen kommer att bestå under en längre period. Marknaden letar nämligen efter ledtrådar för att bilda sig en uppfattning huruvida Kina kan lyckas med sin ekonomiska omställning med bibehållen tillväxt. Men samtidigt upplever man sig inte ha någonting tillförlitligt att luta sig mot för att kunna göra det. Av den anledningen kommer det inte att räcka med en eller två månader av bättre ekonomisk statistik för att lugna marknaden. Investerare kommer att behöva se att en bättre utveckling målas upp, inte bara av statistiken utan även att få det bekräftat till exempel av utländska företag verksamma i Kina. Sannolikt kommer det att ta tid innan marknaden får förtroende för att Kina verkligen kan klara av att ställa om sin ekonomi på ett bra sätt. Vår uppfattning är att den kinesiska omställningen av ekonomin kommer att fortlöpa. Den kinesiska tillväxten bedömer vi kommer att bli lägre i år jämfört med förra året, men fullt tillräcklig för att understödja en successivt starkare global konjunktur.

De direkta effekterna oron för den kinesiska utvecklingen får på de mogna marknaderna kanaliseras genom att priser på råvaror och olja pressas. Att sanktionerna mot Irans oljeexport har lyfts har dessutom satt extra press på oljepriser. Lägre olje- och råvarupriser påverkar de mogna ekonomierna på olika sätt och i olika grad. I USA, världsekonomins efterfrågemotor, har prisfallen haft en kraftigt negativ påverkan på aktiviteten i gruv- och oljeutvinningsnäringarna. Den amerikanska industrin är dock tudelad. Industrins inbromsning är i stort sett begränsad till råvarusektorn även om exportindustrin generellt sett hämmas av en stark dollar. Samtidigt gynnas en stor del av tillverkningsindustrin (det som inte är gruvor och oljeutvinning) av lägre priser på råvarubaserade insatsvaror. Medan produktionsvolymerna har minskat dramatiskt för bolagen i råvarusektorn har produktionen i USA:s tillverkningsindustri fortsatt att öka.

Om man lyfter blicken från industrin och istället betraktar USA:s totala produktion blir bilden än mer positiv. Eftersom tjänstesektorn är betydligt större än industrisektorn, så betyder en hög och snarast accelererande aktivitet i tjänstesektorn att USA:s totala produktion växer snabbt. I och med att tjänstebolagen sysselsätter ungefär 85 procent av alla amerikaner med jobb, har den ökade aktiviteten bland tjänsteföretagen medfört att arbetsmarknaden stadigt förbättras. En stramare arbetsmarknad har till slut fått lönerna i USA att öka snabbare. I år förväntar vi oss en ännu högre lönetillväxt. Låga energi- och bensinpriser medför dessutom att hushållen kan spendera mer av sin disponibla inkomst på annat. Mot den här bakgrunden finns en betydande potential för att hushållens konsumtion ska kunna växa sig betydligt starkare i år liksom bostadsbyggandet. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekonomi finns det därmed goda möjligheter för att en redan hygglig amerikansk tillväxt ska bli kunna ännu högre.

Just nu är det dock oron för att den amerikanska centralbanken ska ha inlett sin penningpolitiska åtstramning för tidigt som har fått ökat fäste i USA. Men osäkerheten kring USA:s konjunktur är en effekt av en dramatisk inbromsning i en specifik industrisektor, nämligen gruv- och oljeindustrin. Vår bedömning är snarare att det framemot sommaren finns en klar risk för snabbare räntehöjningar i USA än vad marknaden idag förväntar sig. Ränteförändringar får full effekt på den reala ekonomin med en betydande eftersläpning och när Fed har dröjt med att höja räntan så kan det visa sig att Fed får svårt att leva upp till sin utfästelse av gradvisa räntehöjningar. Högre löneökningar och ett minskat deflationstryck från olje- och energipriser, trots fortsatt låga priser, riskerar nämligen att dra upp inflationen i USA snabbare jämfört med Feds prognoser.

Samtidigt som den amerikanska ekonomin sammantaget fortsätter att växa och då speciellt den inhemska efterfrågan, får den globala konjunkturen dessutom alltmer hjälp av en successivt högre europeisk efterfrågan. Det är en bred konjunkturförbättring vi ser i Europa. Företagens aktivitet ökar allt snabbare. Noterbart är att industriaktiviteten inte bara ökar utan dessutom visar tecken på att accelerera. Den relativt sett starkare industritrenden i Europa är en effekt dels av att Europas industri inte är speciellt råvaru- eller oljetung, samt dels av att europeisk export gynnas av en svag valuta. I spåren av företagens framgångar följer dessutom en förbättrad arbetsmarknad och en tilltagande inhemsk efterfrågan. Ett uppdämt köpbehov och en ökad optimism bland hushållen vittnar om att Europas ekonomi definitivt har vänt blad. Mot den här bakgrunden och fortsatt låga förväntningar på bolagens framtida vinster, finns det goda möjligheter för att Europa och europeiska bolag ska kunna överraska positivt.

Sammantaget är det faktorer som är svåra att mäta som skapar oro i skrivande stund. Det vi däremot kan mäta visar att den globala ekonomin fortsätter att växa samt att värderingarna på de mogna börserna inte är utmanande. Börsernas värderingar, i relation till börsbolagens förväntade vinstutveckling, har sjunkit efter aktiekursfallen i början på året. I slutet på förra året var börserna dyrare, men även då rimligt prissatta givet att man tror att en starkare konjunktur ska öka bolagens framtida vinster. I skrivande stund är börskurserna rimliga även om man inte skulle tro att konjunkturen blir bättre.

Mot bakgrund av de senaste fyra årens starka börsutveckling är det lätt att dra slutsatsen att börserna är nära en topp. Detta är ett resonemang som bygger på att börsen normalt sett styrs av konjunkturen och att en konjunkturuppgång brukar hålla i sig fyra eller fem år. Vår bestämda uppfattning är dock att världsekonomin alltjämt är långt ifrån en konjunkturtopp. Den amerikanska ekonomin anser vi ligger längst fram i nuvarande tillväxtcykel. Att konjunkturen i USA är långt ifrån en topp styrks av att styrräntan är knappt positiv, löneinflationen är begränsat, företagens investeringar är dämpade och bostadsbyggandet är fortsatt lågt.

Sammantaget gör vi bedömningen att den globala konjunkturen, trots den ökade tillväxtoron på marknaden, fortsätter att växa sig starkare. En successivt högre global tillväxt kommer i sin tur att leda till ökade bolagsvinster framöver. Av den anledningen är börsen långsiktigt attraktiv för en investerare, givet att man har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Världsekonomin är alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, varför man bör ställa ned förväntningarna på avkastningen även om man, liksom vi, har en positiv syn på börsutvecklingen. Utmaningen i det korta perspektivet är att tillväxtsignalerna, främst från Kina, blir fortsatt blandade, vilket riskerar att skapa större börsfluktuationer än vad som kan anses vara normalt. Utan ett vettigt räntealternativ kommer därför alternativ till rena aktie- och ränteplaceringar att vara fortsatt attraktiva för en investerare som söker avkastning utan att ta alltför stora risker.

 

Christer Tallbom
Chefekonom för Garantum

Läs hela krönikan i PDF här >>>

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.