• Onsdag 7 december från ca. 18:45 och 3 timmar framåt kommer inloggning att vara avstängd p.g.a uppdatering av webben. (2022-12-06 12:15:45)

Makroanalys

Turbulensen skapar...

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja...

2022-07-01 Läs mer
 

Viktigt att lyfta...

Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin ska...

2022-05-24 Läs mer
 

Putin får världen a...

Vi ser inga tecken på att konflikten i Ukraina närmar sig ett slut....

2022-04-21 Läs mer
 

Klockan tickar för...

När pandemin äntligen släppte sitt grepp drabbades världen av ytterligar...

2022-03-17 Läs mer
 

Högre räntor en...

Risken för att pandemin på allvar ska hämma den globala tillväxten har...

2022-02-11 Läs mer
 

Normalisering – om...

När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron...

2021-12-16 Läs mer
 

Vikten av att lyfta...

En ovanligt hoptryckt utveckling i samband med pandemikrisen fortsätter...

2021-11-18 Läs mer
 

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Går vi mot vinter...

2020-10-09 Läs mer
 

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

En högre global...

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanli...

2017-02-14 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till...

2016-06-01 Läs mer
 

Osäkerhet skapar äv...

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella...

2016-05-13 Läs mer
 

Aprilväder, men vår...

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets...

2016-03-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

  Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga....

2016-03-10 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurse...

2014-12-15 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

Börsåret 2017 – fågel, fisk eller mittemellan?

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att kunna bli lika händelserikt och kanske lika oförutsägbart. Marknaden har i skrivande stund prisat in mycket positivt i kölvattnet av Trumps installation som USA:s president. Det finns dock fler frågetecken än svar kring effekterna av maktskiftet – inte minst avseende USA:s handelspolitik. Vi bedömer trots allt att risken för stora inskränkningar i världshandeln är relativt liten. Istället förväntas signifikanta finanspolitiska stimulanser, framförallt satsningar i infrastruktur, ge extra energi till en amerikansk ekonomi som redan har ökat farten. Det innebär i sin tur att USA:s roll som draglok blir ännu tydligare i en global ekonomi som trots alla orosmoln successivt har stärkts. En allt bredare europeisk tillväxt gör den både högre och robustare, samtidigt som den kinesiska ekonomin har stabiliserats.

En högre världstillväxt och en fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ skapar en intressant inramning för placeringar på börsen. Börsen har emellertid gått i förväg och redan prisat in mycket positivt. Det innebär dels en hög bevisbörda för bolagen när de ska redovisa sina vinster det kommande året, och dels att börsens har blivit känsligare för negativa nyheter. Orosmolnen kommer sannolikt inte heller att bli färre under 2017. Bland annat riskerar det politiska missnöjet fortsätta att manifestera sig i Europa och skapa osäkerhet. Sammantaget har vi en inramning som framför allt är gynnsam för alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

2016 – överraskningarnas år!
Börsen präglades under första halvan av 2016 av stora fluktuationer. Börsåret fick en blytung inledning när oron för den kinesiska ekonomins utveckling sköt i höjden. Under årets tio första handelsdagar hade värdet på världens börser fallit med 4 000 miljarder dollar. Samtidigt noterade oljepriserna årets lägsta kurser i januari, vilket satte ytterligare press på en redan hårt ansatt olje- och råvarusektor. Kinaoron dämpades dock i takt med att konjunktursignalerna från Mittens rike började stabiliseras, samtidigt som tillväxten i världsekonomins amerikanska motor rapporterades vara fortsatt robust. Framförallt var det styrkan på USA:s arbetsmarknad som gjöt ökat mod hos investerare.

2016 blev framförallt överraskningarnas år. Det nästan otänkbara hände två gånger. Och när det otänkbara blev verklighet så uteblev dessutom det förväntade kaoset på marknaderna.  

Den brittiska folkomröstningen resulterade i en brexit. Den initiala effekten av den oväntade valutgången blev kraftiga börsfall och en signifikant pundförsvagning.  Marknaden skakade emellertid ganska raskt av sig oron för konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde. Utträdesförhandlingarna skulle inte börja förrän till våren 2017 och den globala konjunkturen visade på en ökad stabilitet.

När det stod klart att Trump skulle bli USA:s fyrtiofemte president blev inte bara valutgången utan även marknadens reaktion på densamma en överraskning. Efter bara någon timme i rött, vände börskurser uppåt på bred front. Därefter har vi haft stadigt stigande börskurser och amerikanska räntor samt en apprecierande dollar. Marknaden valde att agera positivt på ökade förväntningar på amerikanska finanspolitiska stimulanser snarare än och inte på osäkerheten och oron för att USA ska bli mer protektionistiskt.

Gemensamt för de överraskande utfallen i både Storbritannien och USA är att de speglar ett växande missnöje. Detta trots att världen under det senaste halvseklet har upplevt den största välståndsökningen någonsin i historien – aldrig har så många fått det så mycket bättre. Välståndsökningen har dock av naturliga skäl främst gynnat tillväxtländer och de utvecklade länderna mindre. Tillväxten i de mogna ekonomierna har dessutom hämmats av de senaste årens alla kriser, vilket har accentuerat tillväxtskillnaderna gentemot länderna under utveckling. Samtidigt har fördelningen av det trots allt ökade välståndet varit skev. Effekten har blivit att många i USA och Europa känner sig missfördelade, något som har lett till en växande misstro mot etablissemanget och närt en ökad populism.

Lite överraskande var också att OPEC lyckades komma överens om att minska sin oljeproduktion. Utöver kartellens egen minskning med 1,2 miljoner fat per dag, fick man dessutom med sig oljeproducerande länder utanför OPEC att dra ned deras produktion med ytterligare drygt en halv miljon fat. Oljepriserna, som under året successivt hade repat sig efter bottennoteringarna i årets början, steg i och med besluten till nya årshögsta i slutet av året.

Mot alla odds blev börsutveckling under andra halvåret betydligt stabilare och positivare än under det första halvåret. Vår bedömning har varit och är alltjämt att man som investerare ska ha rimliga förväntningar på börsavkastningen. I skrivande stund ser Stockholmsbörsen ut att stänga året på 6-8 procent upp, vilket är i linje med vad vi under fjolåret ansåg och fortfarande anser vara en rimlig börsavkastning.

 

2017 – fågel, fisk eller mittemellan?
2017 ser ut att kunna bli lika händelserikt som 2016. En ökad populism kommer sannolikt att sätta tydliga spår även i vårens presidentval i Frankrike, val i Holland och höstens tyska val. Samtidigt vet vi inte vilka effekterna blir av vare sig brexit eller presidentskiftet i USA. Framför allt Trumps oväntade valvinst skapar fler frågetecken än svar. Förutsägbarheten har försämrats avseende USA:s framtida utrikes-, säkerhets-, immigrations-, miljö-, finans- och inte minst handelspolitik. Osäkerheten kring den framtida politiken blir inte mindre av att det är svårt att sia om den nya administrationens förmåga att få förslag godkända av USA:s kongress. Även om båda kamrarna blir fortsatt republikanskt styrda, så kommer många av Trumps åtgärder inte att falla i god jord bland alla valda republikaner.

Begränsningar i världshandeln är i våra ögon det största hotet mot en fortsatt starkare världsekonomi. Därför har Trumps utspel i handelsfrågor höjt risken. Vi bedömer dock sannolikheten för större begränsningar i frihandeln alltjämt som relativt liten. Väl på plats kommer den nye presidenten att moderera sin syn i handelsfrågorna, om inte så blir fallet finns det krafter som kan bromsa en signifikant omsvängning. För även om presidenten har större manöverutrymme i handelsfrågor, så kommer en handelspolitik i linje med utspelen i valrörelsen att möta motstånd i USA:s kongress. Och han kommer att behöva gå varsamt fram med kongressen då dess stöd behövs i många andra för den nye presidenten viktiga frågor.

Det man däremot kan vara säker på är att finanspolitiken nu blir mer expansiv. Framförallt förväntas stora satsningar i infrastruktur. Här har behovet sedan länge varit stort, men nu kommer med största sannolikhet stora infrastrukturprojekt att rullas igång. Förutom infrastruktursatsningar förväntar vi oss även andra åtgärder riktade mot industrisektorn. Det är i de industridominerade regionerna i USA som Trump har sitt största stöd. Redan innan valet hade industrins aktivitet klart stabiliserats, till följd av att situationen för USA:s olje- och råvarubolag har förbättrats. Aktivitetstappet i den här trots allt lilla industrisektorn har varit så kraftigt att det har påverkat den aggregerade statistiken. USA:s råvarusektor, som redan har fått förnyad kraft, kommer att gynnas med den nya administrationen i Vita huset.

Effekterna blir sannolikt mindre för USA:s klart större tjänstesektor. Här är dock aktiviteten redan hög och stadigt växande, vilket eldar på jobbmarknaden. Vi har dock dragit ned våra förväntningar på hur snabbt vi tror att sysselsättningen ska öka i USA framöver. Detta beroende på att arbetsmarknaden nu befinner sig nära ett jämviktsläge med full sysselsättning. En situation som medför att sysselsättningen kommer att fortsätta öka, men långsammare jämfört med tidigare då det fanns gott om lediga resurser. Effekterna av en jobbmarknad som karaktäriseras av rekordmånga lediga platser och nästan rekordlåga nivåer på varsel kommer nu allt mer att kanaliseras via snabbare löneökningar. Löneökningarna som dessutom kommer att spädas på ytterligare av en expansivare finanspolitik. Därmed finns en betydande potential för att hushållens redan robusta konsumtion ska kunna växa sig ännu starkare. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekonomi skulle det i sin tur innebära inte bara en högre amerikansk tillväxt, utan även en ökad efterfrågan för världsekonomin som helhet. Detta förutsatt att vi inte ser några större ingrepp i USA:s handel med resten av världen.

Ytterligare stimulanser i en amerikansk ekonomi som redan har växlat upp, ökar på samma gång sannolikheten för fler och snabbare räntehöjningar i USA än vad marknaden tidigare hade förväntat sig. Inflationen i USA var redan innan på väg uppåt till följd av att energipriserna successivt gått från att tidigare ha dragit ned inflationen till att nu elda på den. Men framförallt är det den snabbare lönetillväxten som bidrar till inflationen. Fler amerikanska räntehöjningar och en högre tillväxt, åtminstone i det korta perspektivet, bedömer vi dessutom kommer att lyfta den amerikanska dollarn till nya höjder. Även om dollarn redan är dyr, så pekar det mesta mot att den kan bli ännu dyrare. De låga räntorna i Europa och därmed också i Sverige kommer nämligen sannolikt att bestå ännu en tid.

Europas tillväxt blir dock gradvis bredare och därmed även högre och stabilare. Den inhemska efterfrågan växer i spåren av en gradvis förbättrad arbetsmarknad. En ökad optimism bland hushållen i kombination med ett uppdämt köpbehov talar för att den gamla kontinentens ekonomi definitivt håller på att vända blad. Mot denna bakgrund och de fortsatt ovanligt låga förväntningar på bolagens framtida vinster, finns det goda möjligheter för att såväl den europeiska tillväxten som europeiska bolagsvinster ska kunna överraska positivt. Till skillnad från i USA finns dock stora mängder outnyttjade resurser i Europa, varför räntepolitiken trots allt blir fortsatt expansiv.

Utsikterna för den globala konjunkturen är därför goda, speciellt som även den kinesiska ekonomin uppvisar en tydlig stabilisering. Officiell kinesisk statistik har nu under en längre tid rapporterat om en utplananade ekonomisk aktivitetsökning. Även om det finns frågetecken kring tillförlitligheten i de här officiella siffrorna, så stöds bilden av en stabiliserad tillväxttakt även i annan information som kommer från Kina.

En successivt högre global tillväxt är positivt för börsutvecklingen. Samtidigt har börserna blivit dyrare i relation till börsbolagens förväntade vinstutveckling. Stockholmsbörsens högre värdering kan tolkas på olika sätt. Antingen har negativa räntor börjat skapa bubbeltendenser på börsen i likhet med våren 2015. Det är dock inte vår uppfattning. Istället är vår tolkning att investerare har stora förväntningar på att en starkare global konjunktur i kombination med finanspolitiska stimulanser i USA ska lyfta bolagens framtida vinster. En urstark dollar och stark euro kommer dessutom att signifikant öka de svenska exportbolagens intjäning i år.

Mot bakgrund av en successivt högre världstillväxt och en fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att man som investerare har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Även om det finns en betydande sannolikhet för att en mer expansiv finanspolitik ska elda på en redan stark amerikansk ekonomi, så har marknaden redan prisat in mycket av en sådan effekt i de aktuella aktiepriserna. Samtidigt är osäkerheten stor på många olika plan kring utvecklingen i år. Brexit och Trump har grumlat visibiliteten på marknaden och den framtida politiska utvecklingen i Europa riskerar att försämra förutsägbarheten ytterligare. Även om vi har en underliggande positiv syn på marknaden, så kan vi få perioder med stora kurssvängningar. Sammantaget har vi en inramning som vi bedömer framför allt gynnar alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad förväntad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Läs Christer Tallboms krönika i PDF >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.