Makroanalys

Turbulensen skapar...

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja...

2022-07-01 Läs mer
 

Viktigt att lyfta...

Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin ska...

2022-05-24 Läs mer
 

Putin får världen a...

Vi ser inga tecken på att konflikten i Ukraina närmar sig ett slut....

2022-04-21 Läs mer
 

Klockan tickar för...

När pandemin äntligen släppte sitt grepp drabbades världen av ytterligar...

2022-03-17 Läs mer
 

Högre räntor en...

Risken för att pandemin på allvar ska hämma den globala tillväxten har...

2022-02-11 Läs mer
 

Normalisering – om...

När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron...

2021-12-16 Läs mer
 

Vikten av att lyfta...

En ovanligt hoptryckt utveckling i samband med pandemikrisen fortsätter...

2021-11-18 Läs mer
 

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Går vi mot vinter...

2020-10-09 Läs mer
 

Svårnavigerat

2020-08-27 Läs mer
 

Vad ska man … gissa?

Den inbromsning i världsekonomin som har börjat avspeglas i den ekonomis...

2020-05-06 Läs mer
 

Orosmolnen avlöser...

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten har som förvänt...

2020-02-17 Läs mer
 

Som tidigare, med...

2020-01-16 Läs mer
 

I väntan på ett...

2019-11-21 Läs mer
 

I händerna på...

2019-10-10 Läs mer
 

En utdragen...

2019-08-29 Läs mer
 

Handelskonflikten...

2019-06-27 Läs mer
 

USA:s och Kinas...

Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, som länge såg ut at...

2019-06-10 Läs mer
 

Världsekonomin växe...

2019-05-10 Läs mer
 

En tillfälligt lägr...

2019-04-04 Läs mer
 

Marknadens riskapti...

Efter fjolårets turbulenta börsavslutning, har aktiekurserna inlett det...

2019-02-21 Läs mer
 

Oron skapar...

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen har ökat efter...

2019-01-17 Läs mer
 

Handelsoro får...

2018-11-22 Läs mer
 

Kommentar kring...

Det är svårt att sätta fingret på någon enskild bakomliggande orsak till...

2018-10-25 Läs mer
 

Konjunkturen har in...

Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. Listan kan, som...

2018-10-11 Läs mer
 

Ett upptrappat...

Ett upptrappat handelskrig enda hotet för en robustare global konjunktur...

2018-08-30 Läs mer
 

En blandning av hop...

Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser har avlöst varandra ...

2018-06-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

Sedan i början på februari har gapet mellan priset på världens börser oc...

2018-06-19 Läs mer
 

En normalisering av...

Det största orosmomentet just nu är att USA:s kursomläggning av sin...

2018-05-11 Läs mer
 

Risken för...

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutvecklingen blivit betydli...

2018-03-23 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börstappet i februari har medfört att gapet mellan priset på börserna oc...

2018-03-14 Läs mer
 

I spåren av en...

En ökad volatilitet och en ökad risk för vinsthemtagning låg i korten...

2018-02-15 Läs mer
 

Lång klättring, men...

Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, kommer ränteinramni...

2018-01-05 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-11-30 Läs mer
 

En fortsatt försikt...

En allt robustare tillväxt i världsekonomin i kombination med, inte bara...

2017-11-21 Läs mer
 

Upp till bevis för...

En allt robustare världsekonomi skapar en gynnsam inramning för börsen....

2017-10-11 Läs mer
 

Börsens värdering...

En allt starkare global konjunktur har gjort investerare mer optimistisk...

2017-09-27 Läs mer
 

Underliggande...

Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, men att det på ko...

2017-08-30 Läs mer
 

Underliggande...

En allt robustare världsekonomi i kombination med minskad politisk risk...

2017-06-21 Läs mer
 

En minskad politisk...

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat....

2017-05-12 Läs mer
 

En starkare...

De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. Fjolåret har lärt os...

2017-03-29 Läs mer
 

Börsens värdering...

Börsernas värderingar har generellt sett stigit. En allt starkare global...

2017-03-23 Läs mer
 

Börsåret 2017 –...

Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på förhand ser ut att...

2016-12-23 Läs mer
 

Med Trump följer bå...

Förutsägbarheten har försämrats. Trumps oväntade valvinst skapar fler...

2016-11-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt sett har börsernas värderingar stigit. Även om inte alla bolag...

2016-11-02 Läs mer
 

Brexit, banker och...

Orosmolnen fortsätter att byta av varandra. Brexit, bankproblem i Europa...

2016-10-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

Generellt är börsernas värderingar helt rimliga sett till börsbolagens...

2016-09-21 Läs mer
 

Stabil konjunktur...

Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis...

2016-08-26 Läs mer
 

Den globala...

Osäkerheten är fortsatt hög på de finansiella marknaderna. Oron för den...

2016-06-15 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Börsernas värderingar är generellt sett helt rimliga sett till...

2016-06-01 Läs mer
 

Osäkerhet skapar äv...

Den osäkerhet som i hög grad har styrt utvecklingen på de finansiella...

2016-05-13 Läs mer
 

Aprilväder, men vår...

Finansmarknaderna styrs för närvarande i hög utsträckning av oljeprisets...

2016-03-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

  Prognoserna över börsbolagens framtida vinster är fortsatt försiktiga....

2016-03-10 Läs mer
 

En bättre konjunktu...

Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste på marknaden. E...

2016-02-15 Läs mer
 

Börsens värdering 8...

Under det senaste kvartalet har prognoserna över börsbolagens framtida...

2016-01-08 Läs mer
 

Kommentar kring den...

Börsnedgången började i Kina. De kinesiska börserna sjönk kraftigt av...

2016-01-04 Läs mer
 

USA drar konjunktur...

Den globala tillväxten växer sig starkare trots alla orosmoln som...

2015-12-29 Läs mer
 

Glaset är halvfullt...

Värderingarna på flera av de mogna börserna är alltjämt rimliga, även om...

2015-11-23 Läs mer
 

Börsens värdering 1...

Värderingarna på flera av de mogna börserna har den senaste månaden bliv...

2015-11-13 Läs mer
 

Volatilt, men med...

2015-10-15 Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabilare...

2015-10-15 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har i och med...

2015-09-09 Läs mer
 

Balanserad av rimli...

Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet prognoserna p...

2015-09-04 Läs mer
 

Ostadigt sommarväde...

Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av backand...

2015-06-23 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har blivit omotiverat...

2015-05-27 Läs mer
 

Besvärlig balansakt...

Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar att en högr...

2015-05-13 Läs mer
 

Börsens värdering...

Värderingarna på den svenska och europeiska börsen har gått från att ha...

2015-04-14 Läs mer
 

Ökad risk i skenet ...

Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket också...

2015-03-31 Läs mer
 

Lågt oljepris gjute...

Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga oljeprisfallet...

2015-02-13 Läs mer
 

Webb-TV:...

Chefekonom Christer Tallbom summerar det makroekonomiska läget i en ny...

2015-02-05 Läs mer
 

Marknadsförutsättni...

Chefekonom Christer Tallbom blickar framåt och summerar i korthet...

2015-01-23 Läs mer
 

Olja på tillväxtban...

Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa skuggor öve...

2014-12-30 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna blev dyrare efter knappt tre år av stigande aktiekurse...

2014-12-15 Läs mer
 

Solen stiger i väst...

Världsekonomin går i otakt, med flera regioner som är i stort behov av...

2014-11-21 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-11-07 Läs mer
 

Europas orosmoln nå...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-10-17 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-10-06 Läs mer
 

Bredare tillväxt...

Den globala konjunkturen har successivt stärkts, men förbättringen är på...

2014-09-04 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-08-21 Läs mer
 

Dyrare börs – men i...

En högre värdering på de mogna ekonomiernas börser avslöjar att...

2014-06-24 Läs mer
 

Börsens värdering...

De mogna börserna har blivit dyrare efter tre år av stigande aktiekurser...

2014-06-17 Läs mer
 

Möjligheterna väger...

Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk och har seda...

2014-05-21 Läs mer
 

Börsens värdering m...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-05-07 Läs mer
 

Nyckfullt aprilväde...

I skrivande stund har aktiekursuppgångarna överträffat justeringarna av...

2014-04-10 Läs mer
 

Webb-TV mars 2014

Se Christer Tallboms senaste makroanalys på webb-tv, speltid 8:44 min.

2014-03-27 Läs mer
 

Börsens värdering...

Klyftan som byggdes upp vid årets början mellan aktiekurser och...

2014-03-25 Läs mer
 

Kalla vindar kyler ...

I takt med att marknadens optimism och riskvilja successivt har vuxit ha...

2014-03-06 Läs mer
 

Börsens värdering...

I början på året byggdes ett gap upp mellan aktiekurser och vinstprognos...

2014-02-05 Läs mer
 

Investeringar skapa...

Humöret bland investerare har blivit alltmer positivt, vilket har...

2014-01-31 Läs mer
 

Förutsättningarna f...

Den globala konjunkturen har varit anmärkningsvärt motståndskraftig i en...

2013-11-29 Läs mer
 

I en mindre nyckful...

Trots att förutsättningarna kunde ha varit bättre, har den globala...

2013-10-17 Läs mer
 

Köpt till sillen oc...

Marknadens pessimistiska syn på den globala ekonomins framtida möjlighet...

2013-09-05 Läs mer
 

Risk för en slagig...

Den positiva börsutvecklingen det senaste året har, enligt vår bedömning...

2013-06-25 Läs mer
 

Stora utmaningar...

En osäkerhet skapad av politiska tillkortakommanden har fortsatt att...

2013-05-16 Läs mer
 

Ekonomin stånkar på...

Även om osäkerheten på världens finansmarknader kommer att vara högre än...

2013-04-11 Läs mer
 

Skulle den politisk...

Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är...

2013-03-05 Läs mer
 

Spröda gröna skott...

Marknaden kommer även fortsättningsvis att präglas av en högre grad av...

2013-01-18 Läs mer
 

En högre global tillväxt balanserar på en politisk knivsegg

Goda tillväxtförutsättningar för världsekonomin, men samtidigt en ovanligt hög grad av politisk osäkerhet skapar en besvärlig balansakt. Å ena sidan börjar en successivt högre tillväxt att gradvis normalisera världsekonomin. Deflationsoron fasas ut och en ökad inflation fasar i sin tur gradvis ut en extremt expansiv penningpolitik. Istället blir det nu finanspolitiken som plockar upp stafettpinnen. Betydande finanspolitiska satsningar inte minst inom upprustningen och utbyggnaden av USA:s infrastruktur stundar. Men, även i Europa kommer investeringarna i infrastruktur att bli fler. Betydande skillnader i kapacitetsutnyttjande regioner emellan medför dock att inflation och räntor växer i olika takt. Trots hög tillväxt, förväntas alltjämt låga räntor i Europa också hålla ränteuppgången i Sverige på is. Den här inramningen borde vara positiv för börsen. Samtidigt har mycket positivt redan prisats in i de aktuella aktiekurserna. Investerare har anledning att se optimistiskt på framtiden, dock ska den politiska osäkerheten och dess inverkan på den globala tillväxten inte underskattas. Även sannolikheten för att fler politiska bomber ska brisera i år är liten så kommer osäkerheten likväl att stiga inför vårens franska presidentval. En oro som väntas skapa betydande svall också på finansmarknaderna. Sammantaget står en investerare inför fortsatta utmaningar. Vår lösning är placeringar som ger möjlighet till en vettig avkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Förutsättningarna för den globala ekonomin borde vara goda. Tillväxten har vuxit sig både bredare och högre. Världsekonomins väl och ve balanserar dock på en lina spänd över en potentiell politisk avgrund. Förutsägbarheten efter Trumps överraskande vinst i det amerikanska presidentvalet har inte ökat. Frågetecknen är många även kring Storbritanniens utträdesförhandlingar med EU som inleds inom kort. Under året väntas dessutom en ökad populism sätta spår i val runt om i Europa. 

Gemensamt för Trump, Brexit och populismen i Europa är flirten med idéer om att bygga murar mot omvärlden av olika karaktär och även begränsa frihandeln i världen. Åtgärder som går stick i stäv med de utmålade syftena eftersom de obönhörligen skulle leda till att den egna ekonomiska aktiviteten stryps. Inskränkningar i världens handelsflöde är i våra ögon det största hotet idag. Riskerna associerade med den politiska utvecklingen ska inte heller underskattas. Det manar till viss eftertanke att man på finansmarknaderna innan presidentvalet i USA målade upp ett starkt negativt scenario i händelse av en seger för Trump. När det otänkbara sedan inträffade så har dock reaktionen på samma finansmarknader varit odelat positiv. Detta trots att de orosmoln som målades upp före valet inte på något sätt har skingrats.

USA är och har länge varit lokomotivet i världsekonomin. Världens största ekonomi står inför en stor del av den globala slutefterfrågan och det är mot den bakgrunden som man måste väga in osäkerheten kring dess framtida handelspolitik. En ökad amerikansk protektionism skulle betyda ett betydligt svagare draglok. Vår bedömning är dock fortsatt att vi inte får några större inskränkningar i handeln med omvärlden. Även om omförhandlingar av existerande handelsavtal kommer att ske, så finns det krafter som kan bromsa en signifikant omsvängning i handelspolitiken. För trots att presidenten har större manöverutrymme i handelsfrågor, så torde en handelspolitik i linje med utspelen i valrörelsen att möta betydande motstånd i kongressen. Och Trump kommer att behöva gå varsamt fram då han behöver kongressens stöd i många andra för honom viktiga frågor.

Samtidigt har den globala ekonomin stärkts. Utifrån antagandet att protektionismen kan hållas i schack, så finns minst sagt goda förutsättningar för uthålliga tillväxtförbättringar. Värt att notera är också att vi fortfarande är långt från ett läge där den globala konjunkturcykeln riskerar att vända nedåt. Den överoptimism som vanligtvis knäcker konjunkturen ser vi inte mycket av. Bolagen är fortsatt försiktiga med investeringar och generellt har inte rekordlåga räntor gett upphov till en överdriven riskaptit. De senaste årens kriser har sannolikt haft en modererande effekt på såväl hushåll och bolag som finansmarknaden.

Även om det är många obesvarade frågor kring USA:s framtida politik, kan man nog vara relativt säker på att finanspolitiken nu blir mer expansiv. Framförallt förväntas stora satsningar i infrastruktur. Här finns sedan länge ett uppdämt investeringsbehov. Förutom infrastruktursatsningar vankas sannolikt även andra åtgärder riktade mot den amerikanska industrin, för det är i de industridominerade regionerna som den nye presidenten har sitt största stöd. Det finns en risk att vidlyftiga finanspolitiska satsningar kan komma att elda på en tillväxtbrasa som redan har fått fart.

Det tidigare slacket på arbetsmarknaden är nu mer eller mindre borta. En allt högre aktivitet, inte bara i tjänstesektorn utan nu även i industrin, eldar ytterligare på en redan stram jobbmarknad. En konsekvens av en jobbmarknad som karaktäriseras av rekordmånga lediga platser och nästan rekordlåga nivåer på varsel blir att löner ökar i en raskare takt. Det skapar i sin tur förutsättningar för att hushållens konsumtion ska kunna växa ännu snabbare. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekonomi betyder det inte bara en högre amerikansk tillväxt, utan även en ökad efterfrågan för världsekonomin som helhet.

Europas tillväxt blir också gradvis bredare och därmed både högre och stabilare. Den inhemska efterfrågan växer i spåren av en förbättrad arbetsmarknad. En ökad optimism bland hushållen i kombination med ett uppdämt köpbehov talar för att den gamla kontinentens ekonomi håller på att vända blad. Högre europeisk ekonomisk tillväxt betyder förbättrade statsfinanser, vilket i sin tur ökar utrymmet för utbudssatsningar även i Europa. I ett klimat av växande missnöje och ökad politisk populism blir ökade finanspolitiska satsningar också ett potent medel för de etablerade partierna i Europa att försöka mota Olle i grind.

Politiskt stundar dock ett potentiellt turbulent år i Europa. Även om vi bedömer riskerna för att nya politiska bomber ska brisera under året är små, så ska man inte underskatta dess potentiella skadeverkan. Dessutom kommer marknaden, med fjolårets överraskningar i färskt minne, inte att sätta någon större tilltro till opinionsundersökningar eller expertutlåtanden. Inför valen väntas därför osäkerheten öka trots alla prognoser som pekar på att man ska undgå eventuella minor. En oro som i sin tur troligen skapar betydande svall också på finansmarknaderna.

En robustare global konjunktur betyder att 2017 blir året då centralbankerna äntligen kan släppa oron för deflation. Inflationen är tydligt på väg tillbaka. Styrkan i dess frammarsch bestäms dock av mängden outnyttjade resurser i ekonomin. En allt högre aktivitet i USA har ökat det amerikanska inflationstrycket. Framförallt är det den snabbare lönetillväxten som bidrar till inflationen. Löneökningarna som dessutom riskerar att spädas på av en expansivare finanspolitik. Ytterligare stimulanser i en ekonomi som redan har växlat upp, ökar på samma gång sannolikheten för fler och snabbare räntehöjningar i USA än vad marknaden tidigare hade förväntat sig.

Till skillnad från i USA finns dock stora mängder outnyttjade resurser i Europa, varför inflationen här förväntas stiga i en betydligt blygsammare takt. Räntorna och då främst långräntor söker sig gradvis högre, men en fortsatt expansiv räntepolitik kommer att hålla ned korträntorna. Eftersom den svenska penningpolitiken i hög grad styrs av ränteutvecklingen i Europa, så betyder det att svenska korträntor blir fortsatt låga i år. Ett högre resursutnyttjande och inflation bedömer vi främst får effekt på svenska långräntor. Riksbankens fokus på kronkursen och därmed ränteutvecklingen i euroregionen gör däremot att korträntorna blir nedtryckta även under 2017.

Fler räntehöjningar i USA än vad marknaden i dagsläget väntar sig i kombination med alltjämt låga räntor i EMU och därmed i Sverige väntas hålla den amerikanska dollarn under armarna. Även om dollarn redan är dyr, så pekar det mesta mot att den kan mycket väl bli ännu dyrare.

En successivt högre global tillväxt är positivt för börsutvecklingen. Samtidigt har börserna blivit dyrare i relation till börsbolagens förväntade vinstutveckling. Vår tolkning av detta är att investerare har stora förväntningar på att en starkare global konjunktur, i kombination med ökade finanspolitiska stimulanser, ska lyfta bolagens framtida vinster. För svenska exportbolag väntas dessutom en svag krona lyfta deras intjäning.

Mot bakgrund av en successivt högre världstillväxt och en fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Samtidigt är osäkerheten stor på många olika plan kring utvecklingen i år. Brexit och framför allt Trump betyder försämrad visibilitet och den framtida politiska utvecklingen i Europa riskerar att försämra förutsägbarheten ytterligare. Även om vi har en underliggande positiv syn på marknaden, så kan vi få perioder med stora kurssvängningar. Sammantaget har vi en inramning som vi bedömer framför allt gynnar alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad förväntad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

 

 

Läs Christer Tallboms krönika i PDF här >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.