Makroanalys

Viktigt att lyfta...

Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin ska...

2022-05-24 Läs mer
 

Putin får världen a...

Vi ser inga tecken på att konflikten i Ukraina närmar sig ett slut....

2022-04-21 Läs mer
 

Klockan tickar för...

När pandemin äntligen släppte sitt grepp drabbades världen av ytterligar...

2022-03-17 Läs mer
 

Högre räntor en...

Risken för att pandemin på allvar ska hämma den globala tillväxten har...

2022-02-11 Läs mer
 

Normalisering – om...

När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron...

2021-12-16 Läs mer
 

Vikten av att lyfta...

En ovanligt hoptryckt utveckling i samband med pandemikrisen fortsätter...

2021-11-18 Läs mer
 

Svallvågor efter...

Den ekonomiska utvecklingen i samband med pandemin har varit minst sagt...

2021-10-07 Läs mer
 

Brittsommar eller...

Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt under sommaren. En ökad...

2021-09-02 Läs mer
 

Den blomstertid nu...

Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas slå ut i...

2021-07-01 Läs mer
 

Visst, det kan göra...

Återhämtningen i den globala ekonomin blir allt tydligare i takt med att...

2021-05-27 Läs mer
 

En välkommen...

Förväntningarna på en signifikant återhämtning i världsekonomin har vuxi...

2021-04-22 Läs mer
 

Cykliskt när hjulen...

Återhämtningen i världsekonomin har fått ny energi i början på året....

2021-03-18 Läs mer
 

Molnen börjar nu...

2021-02-18 Läs mer
 

Nytt år och nya...

Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, även om de otaliga...

2021-01-15 Läs mer
 

Kapplöpning mellan...

Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en snabb utbredning...

2020-11-30 Läs mer
 

Turbulensen skapar investeringsmöjligheter

Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av den ska höja räntorna så pass kraftigt att världsekonomin riskerar en lågkonjunktur är temat som i skrivande stund dominerar på marknaden. Det är också via högre inflation som omvärldsekonomierna framför allt påverkas av kriget i Ukraina. Högre energipriser som har följt av den ryska aggressionen har spätt på en inflation som annars sannolikt varit på väg att sakta dämpas.

Det är framför allt inflations- och ränteutvecklingen i USA som just nu styr marknadens riskvilja. Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin har varit starkast i USA som därmed ligger först i såväl inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. Det betyder att marknaden kommer att dra slutsatsen att den amerikanska utvecklingen kommer med en viss eftersläpning att följas av en liknande utveckling i andra delar av världen.

En överraskande hög inflationssiffra för maj fick ränteförväntningarna att stiga och Federal Reserve att besluta om den största räntehöjningen sedan 1994. Den inflationsöverraskningen var emellertid till största del driven av att energipriserna hade ökat med nästan fyra procent i maj jämfört med i april – en ovanligt hög och sannolikt tillfällig ökningstakt. Rensat för energipriser har däremot inflationen i USA sjunkit ett par månader i följd. Utan nya energiprisöverraskningar kan inflations- och ränteoron lika snabbt som den i skrivande stund har skruvats upp därför komma att lätta.

Hög inflation och stigande räntor har samtidigt ökat marknadens farhågor för en lågkonjunktur. Vår bedömning är att många underskattat styrkan på arbetsmarknaden. Fler jobb är positivt för konsumtionen som motvikt till de utträngningseffekter som följer av hög inflation och stigande räntor. Dessutom kommer enorma satsningar på infrastruktur och grön omställning att lyfta investeringskonjunkturen under lång tid.

Sammantaget har vi ett intressant investeringsläge. Även om osäkerheten kommer att vara fortsatt hög har samtidigt värderingarna på börserna blivit attraktiva till följd av att aktiekurserna har backat, medan däremot prognoserna på bolagens framtida vinster har fortsatt höjas. Vår uppfattning är därför att det i dessa turbulenta tider är viktigt att lyfta blicken. Förutsättningarna finns nämligen för att världsekonomin ska kunna fortsätta utvecklas väl. Vår bedömning är att när inflationsbrasan börjar visa tecken på att falna kommer även marknadens farhågor för den globala tillväxten att dämpas. I takt med att tilltron till en  underliggande bra tillväxt i världsekonomin ökar kommer även högre räntor allt mer att ses som rimliga istället för att som just nu skapa oro.

 

Läs hela krönikan (PDF)

 

  Christer Tallbom, Chefekonom

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.