Fördjupning

Kommentar Grekland...

Under helgen röstade det grekiska parlamentet igenom att en folkomröstni...

2015-06-29 Läs mer
 

Börs och BNP - vilk...

På senare år har det varit populärt att säga att det inte finns någon...

2014-05-07 Läs mer
 

Är oron för stigand...

I en sammanställning av utsikterna för 2014 från 13 stora finansiella...

2014-02-19 Läs mer
 

Belönas investerare...

En av grundbultarna i traditionell finansteori är att investerare ska...

2013-12-10 Läs mer
 

Garantums analysverksamhet
– en tjänst till dig som investerar

Att kunna fördjupa sina kunskaper kring den finansiella marknaden och strukturerade placeringar är viktigt innan man tar ett investeringsbeslut. Med hjälp av vår analyssida kan du hitta allt från veckans marknadsutblick till ingående bankanalyser. Där kan du också hitta börsens värdering, rådande struktureringsförutsättningar, aktuella villkor för innestående emission och en bred makroanalys inför varje emissionssläpp. För att säkerställa en hög kvalitet på vår analysverkasamhet gäller det att både detaljerat granska det rådande marknadsläget och samtidigt lyfta blicken för att urskilja mer långsiktiga trender.


Hur gör vi vår analys?

Eftersom våra investeringsprodukter har en viss livslängd så är utgångspunkten i vår analys att ha en tydlig uppfattning om den underliggande ekonomiska- och marknadsutvecklingen på medellång sikt. Naturligtvis bevakar vi även den kortsiktiga utvecklingen, men vi har som målsättning att hela tiden lyfta blicken för att försöka se trender och inte fastna för mycket i det kortsiktiga bruset.

Vårt fokus ligger på den globala ekonomin, vilket innebär att vi inte lägger särskilt mycket krut på den svenska ekonomin. Anledningen är att den svenska börsen inte påverkas speciellt mycket av den inhemska ekonomin. Den höga andelen stora exportbolag innebär att Stockholmsbörsen istället i betydligt högre grad styrs av den globala ekonomiska utvecklingen. Däremot följer vi noga den svenska räntepolitiken.

Vad bygger vi då vår marknadsuppfattning på?
Grundläggande är att vi hela tiden försöker att bilda oss en egen uppfattning. Det betyder att vi istället för att läsa vad alla andra tycker bygger vår analys på egna slutsatser. Utifrån de trender vi tycker oss kunna utläsa i våra tusentals grafer på olika faktorer i den globala ekonomin bygger vi ett resonemang baserat på bland annat erfarenhet, marknadsförutsättningar, politisk analys och långsiktiga strukturella skeenden. 

För att kunna göra marknadsanalysen måste man ha vissa pusselbitar på plats, även pusselbitar som inte har med makroekonomi att göra:

- Vi lägger en hel del tid på att analysera banker i och med det ofta är banker som garanterar villkoren i våra produkter.
- Djupdykningar i det som vi bedömer kan vara intressant ur ett långsiktigt perspektiv eller som kan vara/bli en trendförändring
- Löpande bedömning av värderingarna på olika börser


Hur kan man ta del av vår analys?
Som investerare eller bara besökare av vår hemsida kan man ta del av vår analys på olika sätt.
- I samband med våra publika emissioner publicerar vi på vår hemsida en sammanställning av vår generella syn på den globala ekonomin och vår marknadsbedömning som alla kan del av.
- En uppföljning av den gångna veckan samt vad som kommer av intresse den kommande veckan skickas nästan varje måndag i form av ett mail till den som så önskar. Veckoutskicket är tänkt att kommentera den kortsiktiga utvecklingen och huruvida den stödjer eller går emot vår marknadssyn.
- Man kan även ta del av vår syn på marknaden eller vissa specialanalyser i ett kondenserat format via Garantums You Tube-kanal.
- På vår hemsida kan man även ta del av våra specialrapporter, bankanalyser och uppföljning av börsvärderingar.
- Vi lägger dessutom många arbetsdagar på att vara ute i landet och hålla seminarier. Seminarier där vi förutom att presentera vår syn på marknaden även knyter an till investeringsprodukter som vi tycker passar in mot bakgrund av vår analys.

Som ekonomisk rådgivare och samarbetspartner till Garantum kan man utöver det som man som kund kan ta del av, även få vår analys på annat sätt om man önskar:
- I samband med våra publika emissioner har vi telefonkonferenser för rådgivare där vi förutom produktutbudet även presenterar en marknadsutblick.
- Vi står ofta till förfogande för att presentera vår analys ute hos våra samarbetspartners antingen på kontoren eller i samband med kundevent.

 

   

Christer Tallbom
Chefekonom
Makroanalys, kapitalförvaltning
+46 8 522 550 02
christer.tallbom@garantum.se

   

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.