Transparens och valfrihet 


Vilka avgifter är en placering förknippad med? Vad innebär villkoren och vad påverkar avkastningen? På vilka sätt och hur mycket tar rådgivaren betalt för sina tjänster? Och så vidare. Du ska förstå vad du köper, under vilka förutsättningar en placering stiger eller sjunker i värde men också vad det kostar. Självklart. Ända sedan vi bildades 2004 har transparens varit ett ledord för oss. Därför är det självklart att placeringsvillkor ska vara tydliga och enkla att förstå, likaså hur stora kostnaderna maximalt kan bli.


Du kan konsumera våra och rådgivarens tjänster på två olika sätt, genom Traditionell modell eller med våra Nettomodeller. 

Traditionell modell
Du handlar till ordinarie pris och rådgivarens ersättning i form av en provision (tredjepartsersättning) finns inbakad i placeringens pris, och den är fullt synlig. Med den här modellen ingår alla tjänster i priset såsom förvaltning, plattformen och rådgivningen. Modellen kan vara mer fördelaktig för dig som köper och säljer värdepapper sällan.

Våra nettomodeller
Du betalar rådgivaren separat genom en rådgivningsavgift. Den ersättning (provision) som normalt tillfaller rådgivaren erhåller istället du som en rabatt som sätts in kontant i din depå hos oss. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper ofta. Vi erbjuder idag två olika typer av nettomodeller:

Netto
Kick-backs och provisioner som betalas från fondbolag och andra produktbolag till din rådgivare betalas istället till dig i form av en rabatt. Produkter och investeringsplattformen ingår men rådgivningen tillkommer i form av rådgivningsavgift.

NettoNetto
Alla kick-backs och provisioner som betalas från fondbolag och andra produktbolag till din rådgivare, samt Garantum för tillhandahållande av investeringsplattformen, betalas istället till dig i form av en rabatt. Produkter ingår men en depåavgift för investeringsplattformen tillkommer samt en rådgivningsavgift för rådgivningen.

 

 

 

Ordförklaringar

Förvaltning
De tjänster eller produkter som du investerar i – exempelvis fonder och strukturerade produkter.

Investeringsplattform
Den tekniska plattform där du bland annat handlar och förvarar dina värdepapper, loggar in och analyserar din portfölj osv. I NettoNetto-modellen betalar du för plattformen via en depåavgift.

Rådgivning
Den individanpassade rådgivning som du får från din lokala, personliga rådgivare. I nettomodellerna betalar du för rådgivningen separat genom en rådgivningsavgift. 

 


Har du frågor om de olika kostnadsmodellerna, prata med din rådgivare eller kontakta Garantum på 08-522 550 40.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.