• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Transparens och valfrihet 


Vilka avgifter är en placering förknippad med? Vad innebär villkoren och vad påverkar avkastningen? På vilka sätt och hur mycket tar rådgivaren betalt för sina tjänster? Och så vidare. Du ska förstå vad du köper, under vilka förutsättningar en placering stiger eller sjunker i värde men också vad det kostar. Självklart. Ända sedan vi bildades 2004 har transparens varit ett ledord för oss. Därför är det självklart att placeringsvillkor ska vara tydliga och enkla att förstå, likaså hur stora kostnaderna maximalt kan bli.


Du kan konsumera våra och rådgivarens tjänster på fler olika sätt, antingen genom traditionell modell eller genom någon av våra Nettomodeller. 

Traditionell modell
Du handlar till ordinarie pris och rådgivarens ersättning, i form av en andel av provisionen från produktaktören (även så kallad tredjepartsersättning), finns inbakad i placeringens pris.

Med den här modellen ingår alla tjänster i priset såsom förvaltning, investeringsplattform, samt rådgivning. Modellen lämpar sig för aktier, strukturerade placeringar och fonder. Modellen kan i vissa fall vara mer fördelaktig för dig som köper och säljer värdepapper mer sällan.

 

Nettomodell
Du handlar till ordinarie pris men en del av provisionen från produktaktören (även så kallad tredjepartsersättning) erhåller istället du som en kontant rabatt vilken betalas direkt till din depå hos oss. Den del av provisionen som inte erhålls som rabatt bekostar förvaltning och investeringsplattform.

Rådgivaren erhåller ersättning för sin rådgivning genom en rådgivningsavgift som debiteras från din depå. Modellen lämpar sig för aktier, strukturerade placeringar och fonder. Den kan i vissa fall vara mer fördelaktig för dig som köper och säljer värdepapper mer ofta.

 

NettoNettomodell
Du handlar till ordinarie pris men hela provisionen från produktaktören (även så kallad tredjepartsersättning) erhåller istället du som en kontant rabatt vilken betalas direkt till din depå hos oss. En fast depåavgift, vilken debiteras från din depå, bekostar förvaltning och investeringsplattform.

Rådgivaren erhåller ersättning för sin rådgivning genom en rådgivningsavgift som debiteras från din depå. Modellen lämpar sig bäst för fonder och aktier.

 

 

 

 

Ordförklaringar

Förvaltning
De tjänster eller produkter som du investerar i, exempelvis fonder och strukturerade produkter.

Investeringsplattform
Den tekniska plattform där du bland annat handlar och förvarar dina värdepapper samt loggar in och analyserar och följer utvecklingen i din portfölj.

Rådgivning
Den individanpassade rådgivning som du får från din personliga rådgivare.

För frågor kring våra olika modeller för kostnadsuttag ber vi dig kontakta din rådgivare eller oss direkt på 08-522 550 40.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.