Hållbara investeringar hos Garantum 

Vi är störst i Sverige på strukturerade placeringar. Det innebär ett stort ansvar. Samtidigt skapar det stora möjligheter att påverka. Integrera hållbarhet i ett investeringsbeslut tror vi inte bara bidrar till en bättre framtid för kommande generationer, även om argumentet är skäl nog, utan också till en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vår ambition är att alltid sondera terrängen bland hållbara placeringsalternativ för att ge de bästa förutsättningarna att investera mer hållbart.

Strukturerade placeringar
Våra strukturerade placeringar är flexibla och ger oss goda möjligheter att utforma produkter som tar hållbarhet i beaktande. Vi kan till exempel konstruera placeringar med underliggande bolag eller index vars verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi kan även göra placeringar där obligationsdelen baseras på en grön obligation. Det har vi gjort sedan sommaren 2018 och totalt har vi lanserat ca 30 stycken placeringar. Det investerade beloppet är då öronmärkt och går till miljö- och samhällspositiva projekt. Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obligation utgiven av samma producent. Investerare har därmed möjlighet att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den delen göra avkall på avkastningspotentialen.



"Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som i en vanlig obligation utgiven av samma producent."

 


Fonder
På vår investeringsplattform tillhandahåller vi fonder från ett 40-tal olika fondbolag, där arbetar vi för att fondbolagen ska ställa krav på bolag som de investerar i. Hittills är det 95% av fondbolagen som finns på vårt fondtorg anslutna till UNPRI medan andra fondbolag har utformat interna riktlinjer för hållbarhet.

Vårt systerbolag Aktie-Ansvar är ett fondbolag som grundades av frikyrko­samfundet och nykterhets­rörelsen. Som ett resultat av grundarnas etiska syn har Aktie-Ansvar sedan start haft en integrerad investeringsprofil som uteslutit innehav i bolag inom alkohol, tobak, vapen, spel och pornografi. Idag används flera olika begrepp inom ansvarsfulla investeringar och hållbarhet. Läs mer om Aktie-Ansvars arbete på aktieansvar.se 



Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.