Aktieindexobligation

GAP AIO Global 1141 Tr 170620

Sista teckningsdag 19 december 2011

ISIN
XS0709092190
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
5,4 år
Pris
100 %
Villkor
180%
Marknad
Global
Emittent
 • RBS
 • Barclays
 • ING
 • Morgan Stanley
 • Bank of America
2017-06-21 kl 15:24
Förfallokurs
223,19
%
Långsiktig kurs
223,19
%
Nivå Underliggande
149,90
%
2011-12-23
2017-06-20
Vinstsäkring
Underliggande

GAP AIO Global 1141 Tr 170620

ISIN XS0709092190
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Förfallen
Startdag 2011-12-23
Återbetalningsdag 2017-06-20
Löptid 5,4 år
Teckningspost 500 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 194%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2012-01-17
Emittent
 • RBS
 • Barclays
 • ING
 • Morgan Stanley
 • Bank of America
Marknadsplats Ej Noterad
Genomsnitt start 2016-05-31
Genomsnitt slut 2017-05-31
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

 • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.

 • Placeringens kapitalskydd har fördelats lika mot en eller flera underliggande banker, vilket innebär att bankerna har åtagit sig att återbetala varsin del av det kapitalskyddade beloppet på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att underliggande banker inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras. Riskspridningen där varje bank oberoende av varandra ansvarar för sin del av kapitalskyddet förhindrar däremot att en enskild kredithändelse som ex. en bankkonkurs kan påverka hela kapitalskyddade beloppet.

 • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.