Att bli kund

Vi lägger stor vikt vid det personliga engagemanget. Många av våra kunder har därför en fristående rådgivare som för sin räkning agerar som representant gentemot Garantum. Rådgivaren kan hjälpa kunden i valet av förvaltningsmandat samt vilka dokument som krävs.

Eftersom kundens kapital är i fokus säkerställer vi en kedja av värdeskapande genom att samarbeta med fristående rådgivare. I denna kedja har vi olika roller där Garantum är parten som förvaltar kapitalet och står för den finansiella analysen i portföljen medan kundens rådgivare är en kravställare på oss och gör den löpande uppföljningen med kunden. På så sätt säkerställer vi både 1. kundens pengar förvaltas med en grundlig analys och 2. att kunden får en löpande uppföljning kring portföljen och den ekonomiska situationen i övrigt.

För att bli kund behövs: ett förvaltningsavtal, ett depåavtal, en kunddokumentation samt vidimerad ID-kopia. När dokumenten är inskickade och kapitalet överfört påbörjar vi förvaltningen.

     
  TRÄFFA DIN RÅDGIVARE
     
  VÄLJ MANDAT + SKICKA IN AVTAL
     
    ÖVERFÖR KAPITAL
     
    FÖRVALTNINGEN STARTAR
     
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.