Förvaltning av strukturerade placeringar

En grundläggande del av vårt erbjudande är våra förvaltningsmandat av strukturerade placeringar. Inom ramen för förvaltning av strukturerade placeringar har vi tre olika mandat med olika risknivåer och dessa kan vara mer eller mindre flexibla beroende på vilka typer av investeringar som ryms inom ett specifikt förvaltningsmandat. Mandaten reglerar kostnader, minibelopp och frågor kring vilka emittenter som får användas. Däremot regleras inte marknadsinriktningar eftersom detta är ett av de viktigaste besluten i det förvaltningsarbete som utförs av Garantum.

Avgörande för investerarens val av förvaltningsmandat är vilken risk man är beredd att ta och vilka friheter förvaltaren ska få. Med utgångspunkt från investerarens val och vår analys i förvaltningsrådet bygger vi sedan en unik placeringsportfölj som varje enskild investerare är helt ensam om. Till skillnad från de flesta andra kapitalförvaltare samförvaltar vi inte investerarnas kapital med andras, även om vi givetvis har samma grundsyn på hur portföljer bör allokeras.
 

   
PORTFÖLJ PROTECT
fokus på trygghet
Investeringar görs huvudsakligen i placeringar med kapitalskydd eller en minsta återbetalningsnivå. Målsättningen är att bevara kapitalet samtidigt som avkastningspotentialen ska vara högre än i en traditionell ränteplacering.
   
PORTFÖLJ PROTECT 80
- trygghet med hög potential
Investeringar görs huvudsakligen i placeringar med kapitalskydd eller en minsta återbetalningsnivå, men placeringar med villkorad risk (ex. barriärberoende skydd) kan tillåtas i viss mån. Förvaltaren kan öka potentialen genom att använda placeringar med överkurs.
   

PORTFÖLJ FLEX
- flexibilitet, potential 
och
balanserat risktagande
Här kombineras kapitalskyddade placeringar, placeringar med en lägsta återbetalningsnivå och placeringar som har villkorad risk. Både avkastningspotential och risk ligger högre än i Protect-portföljerna.

   

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.