Att välja rätt förvaltningsmandat

Likt många andra tror vi att klok kapitalförvaltning utgår från kundens önskemål om risk och avkastning och att den bör bedrivas med hänsyn till rådande marknadsklimat. Men till skillnad från många andra försöker vi gå längre än så. Därför vill vi lära känna våra kunder och höra oss för om de bakomliggande behov som driver dem. Så oavsett om vi interagerar med marknaden eller med våra kunder ser vi till att ställa frågor tills vi förstår. Allt med ambitionen att gå från klok till klokare kapitalförvaltning.

 

Fördefinierade förvaltningsmandat är en central del av Garantums erbjudande. Det fiffiga med ett fördefinierat förvaltningsmandat är att det kombinerar styrning med handlingsfrihet. För att du som kund ska veta vad som gäller beträffande risk, avkastningspotential och kostnader så har varje mandat ramar som förvaltaren måste hålla sig inom. Däremot säger mandaten ingenting om hur själva förvaltningsarbetet ska utföras inom ramarna. Där har förvaltningsrådet utrymme att besluta utifrån sin övertygelse.

 

De viktigaste frågorna inför val av förvaltningsmandat har att göra med dina investeringsmål och din riskvilja, det vill säga vilken avkastning du siktar på, vilken placeringshorisont du har och vilken risk du är beredd att ta. 

 

 

Relationen mellan risk och avkastning

Någonting som karakteriserar investeringar rent allmänt är förhållandet mellan risk och avkastning.

  • Lägre risknivå innebär normalt en lägre förväntad avkastning och mindre svängningar i portföljvärdet.
  • Högre risknivå innebär normalt högre förväntad avkastning men också större svängningar i portföljvärdet.

Garantum erbjuder förvaltningsmandat som kan passa alla riskprofiler, från låg till hög och det mesta däremellan.

 

 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.