Vår arbetsmodell

Förvaltningsrådet träffas regelbundet för att granska och utvärdera vilka placeringsalternativ som passar bäst i de olika förvaltningsmandaten. I denna process vägs olika placeringars riskprofiler mot dess avkastningsmöjligheter. Ett viktigt stöd i valet av investeringar är vår fortlöpande och detaljerade makroanalys som direkt präglar portföljernas marknadsinriktningar.

Arbetet i rådet mynnar både ut i hur nya portföljer ska byggas upp såväl som i analyser av redan aktiva portföljer. Det är ett lika stort beslut att inte agera, som att agera.

 

För strukturerade placeringar görs, vid behov, skräddarsydda placeringar på förvaltningsrådets begäran som enbart finns tillgängliga inom ramen för Garantums kapitalförvaltning. Vidare kan kapitalförvaltningen även investera i placeringar som normalt tas fram med kort varsel gentemot våra institutionella kunder. Som marknadsledande aktör i norra Europa har vi kapacitet att använda våra skalfördelar för att du som kund ska få så bra villkor som möjligt i din förvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.