Till startsidan
Meny
Logga In

 

Placera på börsen med skydd mot fall

Med kapitalskydd kan du placera på börsen med skydd mot fall

Är du orolig över turbulensen på världens börser? Men vill fortfarande komma åt aktiemarknadens tillväxtpotential? Då kan en strukturerad produkt med kapitalskydd vara lösningen. Den följer med när börsen går upp – men har fallskärm om börsen vänder ned. 

Tider av börsoro är kanske den bästa tiden att placera i strukturerade produkter. Få andra finansiella instrument erbjuder samma fördelaktiga kombination av avkastning och risk. När osäkerheten är stor ger en kapitalskyddad placering ett högre mått av trygghet.

Positiv avkastning eller pengarna tillbaka
En kapitalskyddad placering, såsom en aktieindexobligation, består av två delar. En kapitalskyddad del som alltid återbetalas och en tillväxtdel som följer med den underliggande tillgångens värdeutveckling. Det kan till exempel vara en korg av aktier, fonder eller aktieindex. På så sätt är du som investerare tryggad att på förfallodagen få tillbaka det nominella beloppet, samtidigt som ditt arbetande kapital kan växa utan begränsningar.

Kapitalskydd: Består av en obligation som ges ut av placeringens emittent och som återbetalar det nominella beloppet på förfallodagen efter löptidens slut.

Tillväxtdel: Består av en option som ger en stor exponering och möjlighet till obegränsad uppsida i placeringen.

Risk finns men är begränsad
Alla finansiella placeringar är förenade med någon form av risk. Det du riskerar att förlora i en kapitalskyddad placering är courtage och en eventuell överkurs (ett arvode du betalar för att få ännu högre tillväxtpotential i placeringen, detta är ett tillval). Sedan finns en kreditrisk, att det kreditinstitut som ger ut placeringen (emittenten) inte kan fullfölja sitt åtagande mot investeraren, till exempel vid en konkurs.

Vinstsäkring – ett sätt att ta hem vinster
Strukturerade produkter har en viss löptid och behålls vanligtvis fram till förfallodagen. Men det finns en andrahandsmarknad och i vissa lägen kan det vara befogat att sälja av i förtid för att sedan återinvestera i produkten. Det kallas att vinstsäkra och innebär att du tar hem vinsten samt har möjlighet att återinvestera ett större kapital, på en skyddsnivå som nu ligger högre än tidigare.


JAG VILL BLI KONTAKTAD!
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

AKTIEOBLIGATION CYKLISKA BOLAG – sista teckningsdag 18 november

Placering: Aktieobligation Europeiska cykliska bolag Select Fixed Best 90% kapitalskydd nr 4271
Marknad: Korg med 8 europeiska cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.derna.
Avkastning: Placeringen ger 1,0 gånger aktiekorgens kursutveckling, de tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best.
Risk: 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

AKTIEOBLIGATION CYKLISKA BOLAG – sista teckningsdag 18 november

Placering: Aktieobligation Svenska cykliska bolag Select Fixed Best 90% kapitalskydd nr 4269
Marknad: Korg med 10 cykliska aktier. Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.
Avkastning: Placeringen ger 1,0 gånger aktiekorgens kursutveckling, de fyra aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. 
Risk: 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

AKTIEOBLIGATION BASERAT PÅ EN SOCIAL OBLIGATION – sista teckningsdag 18 november

Placering: Aktieobligation Hälsovård Select Fixed Best 85% kapitalskydd nr 4282
Marknad: Korg med 6 hälsovårdsaktier 
Avkastning: Placeringen ger 1,5 gånger aktiekorgens kursutveckling, de två aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. 
Risk: 85% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

Vad betyder en procent hit eller dit?


Om du investerar 500.000 kr idag. Så här stort är värdet om 20 år om den årliga avkastningen är:


*Garantums strukturerade produkter som förfallit sedan starten 2004 har i genomsnitt gett 7,9% i årlig avkastning före courtage.

Fem fördelar med en strukturerad produkt

 

Den är förutsägbar. Avkastningen avgörs utifrån förutbestämda strukturer som är regelbaserade (till skillnad från fonder som är förvaltningsbaserade). Du vet i förväg under hur lång tid och under vilka förutsättningar som avkastning genereras.

 

 

Den är tydlig. Villkor, priser och förutsättningar är givna och redovisas tydligt.

 

Den är situationsanpassad. Utifrån de marknadsförutsättningar som gäller JUST NU. Och utifrån individuella behov och riskprofiler.

 

Du kan få avkastning i olika marknadsklimat. Det är möjligt tack vare att den är icke-linjär, det vill säga avkastningsprofilen kan modifieras och avvika från den underliggande marknaden/tillgången.

 

 

Du placerar på marknader som normalt är svåra att nå och till villkor du själv inte kan uppnå. Varje produkt skräddarsys av arrangörer med tillgång till internationella investmentbanker och professionella finansiella verktyg.

 

Vanliga frågor och svar

Vad är strukturerade produkter?
Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för portföljverktyg som kombinerar finansiella instrument för att utnyttja olika marknadslägen och lösa olika typer av placeringsbehov och marknadsuppfattningar. Produkten har en given löptid men prissätts och handlas på daglig basis på Stockholmsbörsen. De brukar även benämnas strukturerade placeringar.

Det finns en mängd olika varianter av strukturerade produkter. De kan grovt delas in i tre typer utifrån risk: kapitalskyddade placeringar, marknadsplaceringar och hävstångsplaceringar. Exempel på strukturerade produkter är aktieindexobligationer, indexbevis, autocalls och kreditobligationer.

För vem passar strukturerade produkter?
Det korta svaret är alla. En strukturerad produkt erbjuder som få andra finansiella placeringar möjligheten att manövrera risken men ändå ha kvar möjligheten till avkastning.

Samtidigt är det viktigt att du förstår hur den aktuella produkten fungerar. Det är vår absoluta rekommendation att du använder dig av en professionell rådgivare när du vill handla den här typen av placeringar. Du kan läsa mer under nästa rubrik ”Är det komplicerat?”.

Är det komplicerat?
En strukturerad produkt är komplex i sin konstruktion. Men funktionen ska vara enkel att förstå. Det ska vara kristallklart under vilka förutsättningar du som investerare tjänar respektive förlorar pengar. Vi erbjuder inte strukturerade produkter till icke-professionella kunder utan att först bedöma placeringens lämplighet.

Sedan strukturerade produkter gjorde entré på 80-talet har både placeringen som sådan och informationen kring den förbättrats avsevärt. Idag finns tydliga regler och riktlinjer som alla måste följa. Villkor, avgifter och annan väsentlig information redovisas mycket tydligt.

Vilka risker finns?
De allra flesta finansiella placeringar är förenade med någon typ av risk. Strukturerade produkter är inget undantag. Men risknivån kan vara väldigt olika. Det finns strukturerade produkter längs hela den sjugradiga riskskala som produkterna klassas enligt, från 1:or till 7:or.

Även en kapitalskyddad produkt, som återbetalar hela det investerade nominella beloppet vid en negativ utveckling, har en form av risk i sig i och med att investeringen är förknippad med kostnader samt har en kreditrisk gentemot placeringens utgivare (emittenten). Men dessa kostnader är mångfaldigt lägre än den förlust du hade gjort om du direktinvesterat i marknaden och nedgången är stor.

Risk är något du alltid måste fundera kring och ta ställning till när du ska investera i en sparprodukt.

Vad kostar det?
En strukturerad produkt har två huvudsakliga kostnader, arrangörsarvode (ingår i produktens pris) och courtage. Våra egna produkter har historiskt kostat ungefär 1% per löptidsår. Med ett courtage på 2,5% blir den totala kostnaden cirka 1,5% per år för en femårig produkt.

Hur kan jag handla en strukturerad produkt?
Hos oss handlar du dem alltid via en professionell rådgivare, och kan göra det via två olika modeller: Traditionell modell eller Nettomodell.

I Traditionell modell handlar du till ordinarie pris och rådgivningen kostar inget extra. Rådgivarens ersättning finns inbakad i produktens pris och den är fullt synlig. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper sällan.

Väljer du Nettomodell betalar du rådgivaren separat genom en rådgivningsavgift. Den ersättning som normalt tillfaller rådgivaren erhåller du som en rabatt som sätts in i din depå. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper ofta.

Hur hög avkastning kan jag förvänta mig?
Det går inte att förutspå hur en finansiell placering utvecklas. För en strukturerad produkt är det dock alltid givet vad produkten återbetalar utifrån produktens villkor och hur den underliggande tillgången utvecklas. På så sätt är produkten väldigt tydlig och förutsägbar.

Om vi ser till alla de strukturerade produkter som vi givit ut sedan starten 2004, är den genomsnittliga årliga avkastningen 7,9% före courtage. Om du vill jämföra det med något börsindex, bör du ta med i jämförelsen att en strukturerad produkt i de flesta fall har ett inbyggt riskskydd ner till en viss nivå. En direktinvestering i marknaden saknar ett sådant skydd.

Kan jag inte nå samma exponering och riskprofil på egen hand – och till lägre kostnad?
En strukturerad produkt är en avancerad placering. Det finns få, om ens någon, som på egen hand kan konstruera sin egen. Den är byggd av flera olika finansiella instrument, som inte är tillgängliga på den öppna marknaden. Det är också flera parter inblandade vid konstruktionen – emittent, optionsmotpart och arrangör. En arrangör med stora volymer har möjlighet att använda många olika emittenter och andra motparter för att få bra villkor och produkter med hög kvalitet. För en liten arrangör är det svårare.

Vår absoluta rekommendation är att du handlar via en professionell och kvalitetssäkrad rådgivare som kan ge dig kvalificerad behovs- och individanpassad rådgivning.

Rätt placering vid rätt tillfälle

Strukturerade produkter är en del i Garantums erbjudande. Men vår palett är större än så. Under vårt tak finner du ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Men inga standardlösningar.

Vi lever efter principen att det enda som är konstant är förändring. Och övertygelsen om att den som kommer att prestera bäst är den som kan skapa individuella lösningar utifrån de förhållanden som råder just nu. Rätt placering vid rätt tillfälle. Så lyder vår filosofi.

Hur uppnår vi det? Genom att vara lyhörda, professionella och nytänkande. Den individanpassade rådgivningen är basen i vår verksamhet. Dina behov och dina förväntningar tillsammans med vår expertis tror vi är rätt väg till kloka investeringar.

I förhållande till de stora drakarna är vi små, därför blir du som kund stor. Att du ska få en individuell lösning och personlig service är för oss självklart.

Helheten sitter i detaljerna 

När du och vi diskuterar finansiella placeringar utgår vi från din livssituation och din riskvilja. Målet är att skapa en diversifierad portfölj med god balans mellan avkastning och risk. Så att du kan följa med aktiemarknaden i goda tider men också ha en finansiell krockkudde när det råder börsoro och marknaden är volatil. Du kan samla helheten hos oss. Eller plocka delar. Det här är några områden där vi har samlad expertis:
  • Finansiell rådgivning
  • Kapitalförvaltning
  • Diskretionär förvaltning
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Private Banking
  • Depåtjänst
  • Strukturerade produkter
  • Fonder, aktier och optioner

Vill du komma i direkt kontakt med oss kan du skicka ett mail till info@garantum.se eller ringa oss på 08-522 550 40. Vi lovar att svara dig så snart vi bara kan.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.