Till startsidan
Meny
Logga In

 

Tajma börsens lägsta punkt

Rätt placering vid rätt tillfälle med Optimal Start

Saker förändras. Fort och hela tiden. Plötsligt bryts ett internationellt handelsavtal. Ett land lämnar EU. En valuta faller. I nästa andetag sprids ett virus över hela världen. Mitt i allt detta står du. Med ett kapital som behöver tas om hand. För den som vågar lyfta blicken uppstår placeringsmöjligheter. Frågan är bara när det är rätt tillfälle att gå in i marknaden.


”Optimal Start” löser tajming-problematiken på börsen
 
Det är när marknaden är som stökigast som man oftast har de bästa investeringsförutsättningarna. Tyvärr inser man det som regel för sent och i efterhand när marknaden redan har återhämtat sig.

För den som funderar på när det är rätt tillfälle att gå in i marknaden då den fallit kraftigt, kan strukturerade produkter vara ett sätt att ta klivet in med balanserad risk. Väljer du en strukturerad produkt med ”Optimal Start” vet du också att du får ett fördelaktigt utgångsläge på din placering, och minimerar risken att starta på en topp. Vi ska här kort förklara hur det fungerar.

Starta på en låg börskurs – per automatik 
Idén om Optimal start föddes under finanskrisen när en investerare ville ta hem vinsterna i sin aktie- och fondportfölj genom att göra en reinvestering. Det fanns bara ett problem, skulle man sälja först och vänta in ett bra köptillfälle eller bara skifta kapitalet till en ny placering? Frågeställningen ledde till tanken om att skapa en placering som var så konstruerad, att den per automatik valde det mest fördelaktiga investeringstillfället. Resultatet blev Optimal Start.

Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande marknad som produkten är kopplad till (vanligtvis ett börsindex eller flera aktier), mäts under ett antal veckor på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.

Vad det innebär för dig som investerare, är att du med säkerhet vet att du får bästa möjliga utgångsläge på din placering. Vilket i förlängningen ökar dina möjligheter till god avkastning.

Läs: Aktieobligation Sverige Optimal nr 18 fick fördelaktig start under finanskrisen 2008. >>

Kontakta en rådgivare för en individuell lösning
En fördel med strukturerade produkter är att man kan anpassa placeringen efter olika behov och marknadsuppfattning. Det är därför placeringsformen är en central del i en professionell portföljförvaltning. För att du ska veta vilken lösning som passar dig bäst är vår rekommendation att du talar med en rådgivare som kan guida dig till en lösning utifrån dina behov. Vi arbetar tillsammans med noga utvalda rådgivare med lokal förankring i hela Sverige. Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret ser vi till att du blir kontaktad av en rådgivare nära dig.

Så fungerar Optimal Start

 

Graf visar skillnad i utveckling mellan placering med och utan Optimal Start.

Illustration ovan visar effekten av att få en optimal start som är exempelvis 20% lägre jämfört med kursen vid investeringstillfället dag 1 (traditionell start). Om kursutvecklingen under perioden blir +20% innebär den optimala starten istället en kursutveckling på +50% (120/80-1). En gynnsam start kan med andra ord ge en extra hävstång vilket i förlängningen ökar dina möjligheter till god avkastning.

Tips: Så kan du investera
tryggt på börsen!

Läs mer >

JAG VILL BLI KONTAKTAD!
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

OPTIMAL START PÅ TEMAT INFRASTRUKTUR – sista teckningsdag 14 december

Placering: Autocall Amerikansk infrastruktursatsning Combo Optimal Start nr 4035
Marknad: Skanska B, Granite Construction, Martin Marietta Materials & Eagle Materials
Startkurs: Den lägsta kursen för varje enskild aktie under de första fyra veckorna. Mäts veckovis med totalt 5 observationsdagar. Första mätdag 18 december 2020.
Avkastning: Placeringen betalar ut 7% per år så länge alla aktier är på -40% eller bättre (indikativ avkastning). Om alla aktier ligger på eller över inlösenbarriären erhålls 17% per år. Mätning sker från lägsta startpunkt på fasta årliga observationsdagar.
Risk: Skyddsbarriär ner till -40% på femårsdagen vilken mäts mot sämst utvecklad aktie. Står den aktien lägre än -40% efter fem år är placeringen exponerad fullt ut mot sämst utvecklad aktie och en förlust motsvarande nedgången uppstår. 
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.

Rätt placering vid rätt tillfälle

Strukturerade produkter är en del i Garantums erbjudande. Men vår palett är större än så. Under vårt tak finner du ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Men inga standardlösningar.

Vi lever efter principen att det enda som är konstant är förändring. Och övertygelsen om att den som kommer att prestera bäst är den som kan skapa individuella lösningar utifrån de förhållanden som råder just nu. Rätt placering vid rätt tillfälle. Så lyder vår filosofi.

Hur uppnår vi det? Genom att vara lyhörda, professionella och nytänkande. Den individanpassade rådgivningen är basen i vår verksamhet. Dina behov och dina förväntningar tillsammans med vår expertis tror vi är rätt väg till kloka investeringar.

I förhållande till de stora drakarna är vi små, därför blir du som kund stor. Att du ska få en individuell lösning och personlig service är för oss självklart.

Helheten sitter i detaljerna 

När du och vi diskuterar finansiella placeringar utgår vi från din livssituation och din riskvilja. Målet är att skapa en diversifierad portfölj med god balans mellan avkastning och risk. Så att du kan följa med aktiemarknaden i goda tider men också ha en finansiell krockkudde när det råder börsoro och marknaden är volatil. Du kan samla helheten hos oss. Eller plocka delar. Det här är några områden där vi har samlad expertis:
  • Finansiell rådgivning
  • Kapitalförvaltning
  • Diskretionär förvaltning
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Private Banking
  • Depåtjänst
  • Strukturerade produkter
  • Fonder, aktier och optioner

Vill du komma i direkt kontakt med oss kan du skicka ett mail till info@garantum.se eller ringa oss på 08-522 550 40. Vi lovar att svara dig så snart vi bara kan.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.