Till startsidan
Meny
Logga In

Optimal Start under finanskrisen 2008

 

Historiskt case:
- Lehman Brothers konkurs tog Optimal Start till ny nivå

Under finanskrisen 2008 var tajming en tuff utmaning – både före och efter Lehman Brothers konkurs som var krisens kulmen. Börsturbulensen gav investerare goda skäl att ta hem vinst i portföljen. Samtidigt hade börsens värdering fallit kraftigt – för den som vågade lyfta blicken kunde situationen istället innebära ett utmärkt köptillfälle. Denna tajmingproblematik adresserades med Garantums Aktieindexobligation Sverige Optimal nr 18 – en placering som drog fördel av ett utsatt läge för att hjälpa investerare i valet och kvalet.


Idén om Optimal start föddes under finanskrisen när en investerare ville ta hem vinsterna i sin aktie- och fondportfölj genom att placera om till en kapitalskyddad placering. En av de strukturerade produkter med kapitalskyddad som då fanns tillgänglig för alla investerare var Aktieindexobligation Sverige Optimal nr 18. Placeringen följde aktieindexet OMXS30 och den optimala starten mättes under tio veckor, varje måndag under perioden 15 september till 17 november. Placeringen fick en minst sagt fördelaktig start där kursen den 27 oktober 2008 låg 30% lägre jämfört med löptidens första dag. En skillnad som kom att få stor påverkan för placeringens slutliga utfall.

Så blev utfallet
När löptiden startade den 15 september stod OMXS30 indexet i 822,6 och fyra år senare när löptiden tog slut låg indexet på 1108,5 – en utveckling på ca +35%. Tack vare den optimala starten så blev indexets utveckling i den kapitalskyddade placeringen +84,3%, med hänsyn till en genomsnittsberäkning sista året och en deltagandegrad på 1,1 x utvecklingen. Placeringen tecknades till en köpkurs på 112% av nominellt belopp vilket innebar att nettoavkastningen blev hela 64%, nästan dubbelt så hög avkastning jämfört med en direktinvestering i index. Plus att det hela tiden följde med en trygghet på nedsidan i form av ett kapitalskydd på 100% av nominellt belopp ifall börsen istället hade utvecklats negativt.

Fakta om Aktieindexobligation Sverige Optimal start nr 18
Placeringen tecknades till en köpkurs på 112% av nominellt belopp och hade ett kapitalskydd på 100% av nominellt belopp. Inga andra kostnader tillkom vid investeringstillfället eller under löptiden, dvs. ingen löpande förvaltningsavgift. Avkastningen beräknades som 1,1 x indexets utveckling med hänsyn till Optimal start och med 12 månaders genomsnittsberäkning sista året. Återbetalningsbeloppet blev 184,3% av nominellt belopp efter fyra år.

Utnyttja dagens marknadsläge – placera med optimal start
Även i dagsläget har vi en marknadsinramning som är ovanligt turbulent och där svårigheten att gå in på marknaden vid rätt tillfälle upplevs som problematisk. I vårt aktuella erbjudande med strukturerade produkter erbjuder vi med jämna mellanrum placeringar med optimal start, där du som investerare automatiskt kan få en fördelaktig start.

Utveckling Optimal Start nr 18

Orange graf visar utvecklingen med Optimal Start, den grå grafen visar utveckling utan Optimal Start.

Diagrammet visar utvecklingen för det svenska aktieindexet OMXS30 under de tio första veckorna (15 september till 17 november2008). Varje grå punkt visar de tio mätpunkterna. Den lägst noterade punkten (orange), inträffade den 27 oktober 2008 vilket också blev startdagen för Aktieindexobligation Sverige Optimal nr 18. Den som investerade i aktieindexobligationen fick utvecklingen enligt orange kurva medan en vanlig start, eller vid en direktinvestering i en indexfond, så hade investeraren fått en utveckling som följt den grå kurvan.

Tips: Så kan du investera
tryggt på börsen!

Läs mer >

JAG VILL BLI KONTAKTAD!
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

OPTIMAL START PÅ TEMAT INFRASTRUKTUR – sista teckningsdag 14 december

Placering: Autocall Amerikansk infrastruktursatsning Combo Optimal Start nr 4035
Marknad: Skanska B, Granite Construction, Martin Marietta Materials & Eagle Materials
Startkurs: Den lägsta kursen för varje enskild aktie under de första fyra veckorna. Mäts veckovis med totalt 5 observationsdagar. Första mätdag 18 december 2020.
Avkastning: Placeringen betalar ut 7% per år så länge alla aktier är på -40% eller bättre (indikativ avkastning). Om alla aktier ligger på eller över inlösenbarriären erhålls 17% per år. Mätning sker från lägsta startpunkt på fasta årliga observationsdagar.
Risk: Skyddsbarriär ner till -40% på femårsdagen vilken mäts mot sämst utvecklad aktie. Står den aktien lägre än -40% efter fem år är placeringen exponerad fullt ut mot sämst utvecklad aktie och en förlust motsvarande nedgången uppstår. 
Löptid: 5 år
Andrahandsmarknad: Dagligt börshandlad via Nasdaq.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Många av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd och är konstruerade för en innehavsperiod som motsvarar placeringens löptid. Det s k ”långsiktiga värdet” indikerar potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Din rådgivare kan hjälpa dig med mer information kring vilka överväganden som man bör göra eller kontakta oss på 08-522 550 40 för mer information kring hur man bör tänka.

Rätt placering vid rätt tillfälle

Strukturerade produkter är en del i Garantums erbjudande. Men vår palett är större än så. Under vårt tak finner du ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Men inga standardlösningar.

Vi lever efter principen att det enda som är konstant är förändring. Och övertygelsen om att den som kommer att prestera bäst är den som kan skapa individuella lösningar utifrån de förhållanden som råder just nu. Rätt placering vid rätt tillfälle. Så lyder vår filosofi.

Hur uppnår vi det? Genom att vara lyhörda, professionella och nytänkande. Den individanpassade rådgivningen är basen i vår verksamhet. Dina behov och dina förväntningar tillsammans med vår expertis tror vi är rätt väg till kloka investeringar.

I förhållande till de stora drakarna är vi små, därför blir du som kund stor. Att du ska få en individuell lösning och personlig service är för oss självklart.

Helheten sitter i detaljerna 

När du och vi diskuterar finansiella placeringar utgår vi från din livssituation och din riskvilja. Målet är att skapa en diversifierad portfölj med god balans mellan avkastning och risk. Så att du kan följa med aktiemarknaden i goda tider men också ha en finansiell krockkudde när det råder börsoro och marknaden är volatil. Du kan samla helheten hos oss. Eller plocka delar. Det här är några områden där vi har samlad expertis:
  • Finansiell rådgivning
  • Kapitalförvaltning
  • Diskretionär förvaltning
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Private Banking
  • Depåtjänst
  • Strukturerade produkter
  • Fonder, aktier och optioner

Vill du komma i direkt kontakt med oss kan du skicka ett mail till info@garantum.se eller ringa oss på 08-522 550 40. Vi lovar att svara dig så snart vi bara kan.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.