Brittsommar eller höstrusk? 

Sommarens högtryck spillde över även på börsklimatet precis som även sensommarens lite svalare vindar gjort. Så frågan man som investerare kan ställa sig är ifall hösten bjuder på brittsommar eller rusk?


En ökad smittspridning som leder till att trycket på sjukvård blir svårt att hantera är fortsatt den mest överhängande risken, liksom eventuellt nya svårhanterade varianter av covid-19. Hittills har dock inte en ökad smittspridning av delta-varianten lett till några nya restriktioner som på allvar hotar en fortsatt ekonomisk återhämtning i världsekonomin, utan förbättringen har fortsatt under sommaren.


USA ligger först av de utvecklade länderna i tillväxtcykeln. Här kan vi konstatera att konsumtionen, som utgör cirka 2/3 av ekonomin, redan i våras var tillbaka på tillväxtbanan före krisen. Konsumtionen, som är motorn i den amerikanska ekonomi, var redan vid det första kvartalsskiftet tillbaka på sin trendmässiga bana innan pandemin. Stora offentliga stimulanser riktade mot hushållen har varit starkt bidragande till den utvecklingen. Stimulanser som nu snart har ebbat ut. Samma stimulanser har samtidigt haft en hämmande effekt på arbetsmarknaden under återhämtningen. 

"I takt med att restriktioner har lättats, och inga nya allvarligare införs, så är en signifikant återhämtning på väg även på den gamla kontinenten."


En extra a-kassa utöver de vanliga och statliga checkar till de flesta hushåll i kombination med stängda skolor har fått som effekt att utbudet av arbetskraft varit lågt. Detta trots att antalet jobb i juli fortsatt var nästan sex miljoner färre än innan krisen. Utbudet av arbetssökande kommer nu dock att öka. Programmet med federala extra a-kasseersättningarna avslutas i början på september, men flera delstater har redan infört betydande restriktioner i utbetalningarna. En hög aktivitet i den amerikanska företagssektorn borgar i sin tur för en hög efterfrågan på arbetskraft. Antalet lediga platser uppgick i juni till drygt 10 miljoner i USA. En bättre matchning av utbud och efterfrågan kommer att lyfta sysselsättningen, vilket i sin tur betyder fortsatt en stark konsumtion även utan stimulanser.

Världsekonomin har hittills gått i otakt. Utvecklingen i euroregionen har släpat efter den i USA. Detta till följd av att restriktioner blivit mer långvariga och stödåtgärderna varit mindre omfattande. I takt med att restriktioner har lättats, och inga nya allvarligare införs, så är en signifikant återhämtning på väg även på den gamla kontinenten. Vår bedömning är att Europa i det korta perspektivet är på väg in i samma kraftfulla återhämtningsfas som den amerikanska nu lämnar. Betydande satsningar på infrastruktur och omställningen till en grönare ekonomi bedömer vi kommer att betyda en bättre europeisk ekonomisk utveckling även i ett längre perspektiv.

"Vår bedömning är att Europa i det korta perspektivet är på väg in i samma kraftfulla återhämtningsfas som den amerikanska nu lämnar."
 

Den snabba ekonomiska återhämtningen har i sin tur medfört att en stark vinst- och försäljningsutveckling för börsbolagen. Rapporterna för det andra kvartalet överraskade återigen analytikerna med att sammantaget vara klart bättre än deras prognoser. Inte minst har höga vinstmarginaler stuckit ut i många bolagsrapporter. En bra rapportperiod har också inneburit att estimaten på bolagens vinster för innevarande år har ytterligare justerats högre. Börsbolagens resultatöverraskningar har nu dock sannolikt toppat. Det vill säga att kommande rapporter överlag inte kommer att slå prognoserna som de har gjort de senaste två kvartalen. Det betyder samtidigt inte att vinstutvecklingen blir sämre, utan att den fortsätter öka men långsammare. Bolagen kommer nu att gå in i en fas i sin vinstcykel, där försäljningen ökar så pass att man måste öka sina kostnader. Det betyder minskade vinstmarginaler, men en fortsatt bra vinstutveckling. Dessutom är vår syn att den kommande, fortsatt positiva, men lugnare fasen i vinstcykeln dessutom blir långvarig. Detta beroende på att bolagens vinstcykel som under pandemin varit eventdriven nu återigen blir konjunkturdriven.

Här är det viktigt att påminna sig om att utvecklingen under covid-krisen skiljer sig från tidigare kriser genom att såväl inbromsning som återhämtning har varit exceptionellt branta och förloppet oerhört snabbt. Det snabba förloppet i den här krisen har skapat en miss-match mellan efterfrågan och produktion. Efter dramatiska nedstängningar och produktionsneddragningar har den nästan lika tvära och kraftiga återhämtningen medfört att efterfrågan på de flesta varor överstiger utbudet. En obalans som inte överraskande har lett till att inflationen stigit markant. Inflationsuppgången har även varit en effekt av att jämförelsen nu görs med priser som för ett år sedan var kraftigt nedtryckta. I USA har dessutom obalansen på arbetsmarknaden bidragit till ett ökat lönetryck. De bakomliggande orsakerna till inflationsbrasan är dock övergående och vår syn är att prisökningstakten ska ha sjunkit i början på nästa år. Däremot är vår tro att inflationen då att generellt sett planar ut på en högre nivå jämfört med innan krisen.

Räntemarknaden har också tagit inflationsuppgången med ro då långa obligationsräntor successivt sjunkit under sommaren. Det verkar som att obligationsmarknaden har tilltro till centralbankernas bedömning om att inflationsuppgången är övergående. Ränteutvecklingen kommer dock sannolikt att ge upphov till perioder av ökad oro, när en gradvis åtstramning av penningpolitiken nu närmar sig. En mindre expansiv penningpolitik kommer först att manifestera sig i form av att USA:s centralbank innan årets slut börjar minska sina obligationsköp. En första räntehöjning i USA dröjer däremot. Vår bedömning är att Federal Reserve börjar sin räntehöjningscykel under andra halvan av 2022. De första höjningarna i Europa och Sverige dröjer lite längre, men att de kommer betydligt tidigare än vad nuvarande ränteprognoser från såväl ECB som Riksbanken indikerar.

Vår bedömning är att räntor inte kommer att utgöra den risk som ibland målas upp. En normalisering av såväl inflation som räntor är efterlängtad eftersom det ökar förutsättningarna för att ekonomierna uthålligt ska kunna fungera bättre. En fortsatt bra vinstutveckling anser vi dessutom kommer att dämpa marknadens oro för att penningpolitiken sakta blir mindre expansiv. En bredare och starkare global konjunktur än på många år gör att nuvarande prognoser på bolagens vinster i år, som redan har börjat revideras högre, kommer gradvis fortsätta höjas. Det innebär i sin tur att en alltjämt dyr börs, sett i förhållande till börsbolagens förväntade vinstutveckling, väntas bli mindre utmanande för investerare. Konjunkturspelet förväntas gynna framför allt cykliska bolag och därmed den europeiska börsen beroende på dess övervikt för cykliskt.

Så, på frågan ifall marknaden i höst bjuder på brittsommar eller rusk är vår prognos det förstnämnda – inte lika varmt som i somras men behagligt.

 

 

 

Christer Tallbom

Chefekonom hos Garantum samt prognosmakare och omvärldsanalytiker sedan 25 år.

Jag vill veta mer!

Prenumerera på veckans marknadsutblick från Christer Tallbom.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.