Till startsidan
Meny
Logga In

”Investera i kapitalskyddade placeringar med inriktning mot teknik och grön omställning”

 

 

Teknologi och grön omställning – fortfarande läge att köpa eller dags att sälja?

Teknologiskiftet och den gröna omställningen av ekonomier är två trender som är här för att stanna. Samtidigt har förväntningarna på bolagen i respektive sektor sprungit iväg med stora kursuppgångar på kort tid. 

 

Nya tekniska innovationer som AI, digitalisering och även omställning för en grönare och mer hållbar ekonomi är något som allt mer kommer att prägla marknaden – det är vår framtid helt enkelt. Men när aktiekurserna för många bolag som är knutna till teknologiskiftet och grön omställning redan skjutit i höjden ökar också farhågorna att aktiebubblor är på väg att byggas upp.

– Alla bolag kommer inte att bli vinnare och som alltid med det som är nytt är det svårt att skilja ut framtida vinnare från förlorare. Samtidigt är det här två teman som kommer att leda till stora och omvälvande förändringar av ekonomier och därmed även sätta stor prägel på finansmarknaderna under lång tid, säger Thomas Bratt, Partner och investeringsspecialist på Garantum.


”Om du känner dig osäker, ta hem en del av vinsterna och investera i kapitalskyddade placeringar.”Kraftiga uppgångar från botten till toppen
Sedan 2004 har WilderHill Clean Energy Index följt bolag som gynnas av övergången till renare energiutvinning, vilket gör det till det jämförelseindex i kategorin som har längst historia. Senaste året gick indexet upp hela 180%. Från bottennivåerna förra våren till toppen 11 månader senare är uppgången ännu högre, nästan 500%. Använder vi samma mätperioder för Nasdaq 100 Technology Sektor så gick indexet upp 50% respektive 95%. En enskild aktie som sticker ut hittar vi i Tesla, vars aktiekurs har gått upp hela 360% på ett år och från botten i fjol till toppen tidigare i år var uppgången blygsamma 1120%…

– Trots uppgångarna så är teknologiskiftet och den gröna omställningen två trender som är här för att stanna. Men något som investerare måste förhålla sig till nu är hur man ska agera när mycket redan har diskonterats i dagens aktiekurser, menar Thomas Bratt. 

Några centrala frågor investerare kan behöva ta ställning till nu:

  • Om jag inte har varit med på de här kursuppgångarna, är det fortfarande läge att köpa?
  • Om jag har haft en bra utveckling i mina befintliga investeringar – är det dags sälja eller kommer uppgångarna fortsätta?

 

Bra tillfälle att se över riskerna portföljen
En lösning som hanterar dessa frågor och som blivit mycket populär är att många investerare väljer att komplettera sin portfölj med kapitalskyddade strukturerade produkter.

– Genom att begränsa en eventuell förlust till maximalt 10% -15% så blir investeringsbeslutet inte lika problematiskt. Samtidigt får man en väldigt intressant exponering mot just dessa sektorer, säger Thomas Bratt.

För den som redan har varit med på de fantastiska uppgångarna kan det här vara ett bra alternativ för att hantera risken i portföljen. Genom att sälja av och ta hem delar av sina vinster i de här sektorerna kan investeraren lägga ett ”golv” för det här kapitalet och fortsätta vara med på den framtida utvecklingen.

Gå till våra aktuella kapitalskyddade placeringar >>

 

Thomas Bratts tre råd nu:

• Se över helheten i din portfölj. Är din exponering och risk för hög, eller möjligtvis för låg i dessa sektorer?

• Ta inte mer risk än du känner dig trygg med. 

• Om du känner dig osäker på den framtida utvecklingen – använd kapitalskyddade placeringar med inriktning mot teknik och grön omställning.


JAG VILL BLI KONTAKTAD!
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

Thomas Bratt

Partner på Garantum och
investeringsspecialist sedan 20 år.

 


 

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det här utgör inte investeringsrådgivning utan investeraren måste, i samråd med sin rådgivare, själv bedöma om placeringen är passande respektive lämplig. Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden, investeringsmål och kunskap. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.