Det kan du
lita på

Du lägger din ekonomi i våra händer. Det har vi stor respekt för. Vi önskar att vi kunde lova dig en positiv avkastning varje dag oavsett åt vilket håll marknaden rör sig. Det kan vi inte, vi kan bara ha den ambitionen och göra allt vi kan för att det ska bli så.

Vad vi däremot kan lova dig, är att de rådgivare vi jobbar med vet vad de talar om. Vi ställer höga krav när vi väljer vilka rådgivare som får jobba med oss. Kvalitetssäkringen går djupare än så. Vi granskar även rådgivningen som sådan. Likaså måste alla placeringar och tjänster på vår plattform noga granskas och kvalitetssäkras innan de kan erbjudas. Du ska helt enkelt få placeringar som du förstår och som passar just din marknadsuppfattning, dina behov och din kunskapsnivå. Allt handlar om en enda sak: att du ska känna dig trygg som kund oss.

Vi är helt genomskinliga

Vilka avgifter är en placering förknippad med? Vad innebär villkoren? Vad påverkar avkastningen? På vilka sätt och hur mycket tar rådgivaren betalt för sina tjänster? Och så vidare. Du ska förstå vad du köper, under vilka förutsättningar en placering stiger eller sjunker i värde samt vad det kostar. Självklart. Ända sedan vi bildades 2004 har transparens varit ett ledord för oss. Därför är det självklart att placeringsvillkor ska vara tydliga och enkla att förstå, likaså hur stora kostnaderna maximalt kan bli.
Du kan konsumera våra och rådgivarens tjänster på två olika sätt, genom Traditionell modell eller Nettomodell.

TRADITIONELL MODELL
Du handlar till ordinarie pris och rådgivarens ersättning finns inbakad i placeringens pris, och den är fullt synlig. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper sällan.

NETTOMODELL
Du betalar rådgivaren separat genom en rådgivningsavgift. Den ersättning som normalt tillfaller rådgivaren erhåller istället du som en rabatt som sätts in i din depå hos oss. Den här modellen passar dig som köper och säljer värdepapper ofta.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.