Så bra är en strukturerad produkt

 

Plus 7,4% varje år i fjorton år. Hur då?

Hur bra är en strukturerad produkt? För att kunna ge ett vägledande svar bestämde vi oss för att ta reda på fakta. Vi har analyserat samtliga av våra produkter som förfallit sedan starten 2005 fram till och med 2019. Det är 1 162 stycken. Och svaret? Den genomsnittliga effektiva årsavkastningen var 7,4%.

 

 


Samtidigt har resan till god avkastning inte varit smärtfri. Under perioden har vi passerat både finanskris och eurokris. Det har ställt extra hårda krav för både den som investerar och den som konstruerar placeringarna, det vill säga oss.

Tre av fyra har gett positiv avkastning
Att hela 77,3% av de förfallna placeringarna gett positiv avkastning trots dessa kriser är ett styrkebesked. Det kan förklaras av att många av placeringarna har riskreducerande mekanismer som dämpar eller helt upphäver fallet i tider av oro. Det är ett avgörande skäl till att diversifiera portföljen med strukturerade produkter – dess goda möjligheter att balansera avkastning och risk.

En negativ marknad kan vara positivt
Även turbulenta tider skapar investeringsmöjligheter och chanser till god avkastning givet den risk som finns. För oss som konstruktör innebär negativa marknadsklimat att vi behöver tänka nytt. Så här i efterhand kan vi konstatera att några av våra mest framgångsrika placeringar tagits fram i tider av oro. Vi har helt enkelt tvingats att se nya möjligheter i nya lägen.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning.

Garantum bäst i Sverige åtta år av tio
Garantum placerar sig i topp på Structured Retail Products lista för Sveriges bästa strukturerade produkter 2019.

Läs mer >

Tips: Så kan du investera
tryggt på börsen!

Läs mer >


JAG VILL BLI KONTAKTAD!
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och vägleder dig till lämplig rådgivare.

Vad betyder en procent hit eller dit?


Om du investerar 500.000 kr idag. Så här stort är värdet om 20 år om den årliga avkastningen är:


*Garantums strukturerade produkter som förfallit sedan starten 2004 har i genomsnitt gett 7,9% i årlig avkastning före courtage.

Fem fördelar med en strukturerad produkt

 

Den är förutsägbar. Avkastningen avgörs utifrån förutbestämda strukturer som är regelbaserade (till skillnad från fonder som är förvaltningsbaserade). Du vet i förväg under hur lång tid och under vilka förutsättningar som avkastning genereras.

 

 

Den är tydlig. Villkor, priser och förutsättningar är givna och redovisas tydligt.

 

Den är situationsanpassad. Utifrån de marknadsförutsättningar som gäller JUST NU. Och utifrån individuella behov och riskprofiler.

 

Du kan få avkastning i olika marknadsklimat. Det är möjligt tack vare att den är icke-linjär, det vill säga avkastningsprofilen kan modifieras och avvika från den underliggande marknaden/tillgången.

 

 

Du placerar på marknader som normalt är svåra att nå och till villkor du själv inte kan uppnå. Varje produkt skräddarsys av arrangörer med tillgång till internationella investmentbanker och professionella finansiella verktyg.

Rätt placering vid rätt tillfälle

Strukturerade produkter är en del i Garantums erbjudande. Men vår palett är större än så. Under vårt tak finner du ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Men inga standardlösningar.

Vi lever efter principen att det enda som är konstant är förändring. Och övertygelsen om att den som kommer att prestera bäst är den som kan skapa individuella lösningar utifrån de förhållanden som råder just nu. Rätt placering vid rätt tillfälle. Så lyder vår filosofi.

Hur uppnår vi det? Genom att vara lyhörda, professionella och nytänkande. Den individanpassade rådgivningen är basen i vår verksamhet. Dina behov och dina förväntningar tillsammans med vår expertis tror vi är rätt väg till kloka investeringar.

I förhållande till de stora drakarna är vi små, därför blir du som kund stor. Att du ska få en individuell lösning och personlig service är för oss självklart.

Helheten sitter i detaljerna 

När du och vi diskuterar finansiella placeringar utgår vi från din livssituation och din riskvilja. Målet är att skapa en diversifierad portfölj med god balans mellan avkastning och risk. Så att du kan följa med aktiemarknaden i goda tider men också ha en finansiell krockkudde när det råder börsoro och marknaden är volatil. Du kan samla helheten hos oss. Eller plocka delar. Det här är några områden där vi har samlad expertis:
  • Finansiell rådgivning
  • Kapitalförvaltning
  • Diskretionär förvaltning
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Private Banking
  • Depåtjänst
  • Strukturerade produkter
  • Fonder, aktier och optioner

Vill du komma i direkt kontakt med oss kan du skicka ett mail till info@garantum.se eller ringa oss på 08-522 550 40. Vi lovar att svara dig så snart vi bara kan.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.