Aktiefond | Kina | Stora Bolag

Allianz China A Opportunities USD

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Tillväxt för 100 SEK

Fond
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2022-11-28 -40,64 -33,52
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Long-term capital growth by investing in China A-Shares Equity Markets of the PRC with a focus on large capitalization companies.
Fördelning Fond Kat
Aktier 96,8% 95,2%
Kontanter 3,2% 0,7%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 100,0% 94,6%
Fördelning Fond Kat
Konsument Stabil 19,9% 15,4%
Finans 16,0% 15,0%
Teknik​ 15,0% 16,5%
Industri​ 14,0% 18,1%
Konsument Cyklisk​ 13,5% 9,6%
Sjukvård 8,5% 10,8%
Råvaror 6,6% 7,7%
Allmännyttigt 2,4% 2,1%
Fastigheter 2,0% 1,8%
Energi​ 1,9% 1,8%
Fördelning Fond
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 6,5%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3,8%
CITIC SECURITIES CO-A 3,6%
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 3,6%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 3,2%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 3,0%
CHINA MERCHANTS BANK-A 2,8%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 2,8%
BANK OF NINGBO CO LTD -A 2,7%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 2,3%
Summa 34,4%

Basfakta

Morningstar-kategori Kina, A-aktier
ISIN LU2289578879
Senaste NAV 5,17 USD
Ändring en dag -1,34%
12-månaders avk 0,00%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 586 USD
Förvaltningsavgift 1,75%
Årlig avgift 2,30%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare Anthony Wong
Fondens startår 2021-02-18
Valuta USD

Tillväxt för 100 SEK

Fond
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2022-11-28 -1,34 -1,43
1 vecka 2022-11-28 -2,08 -2,24
1 månad 2022-11-28 3,19 5,57
3 månad 2022-11-28 -18,71 -13,43
6 månad 2022-11-28 -17,01 -11,53
Hittils i år 2022-11-28 -40,64 -33,52
1 år 2022-11-28 -40,37 -32,76
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2022 -15,98 7,48 -12,12 -
2021 0,00 13,20 -6,97 5,67

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

UCITS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 19,23% % %
Sharpe-kvot -2,31
Sortino-kvot (10%) -2,13% % %
Positiva månader 3
Negativa månader 3
Fördelning Fond Kat
Aktier 96,8% 95,2%
Kontanter 3,2% 0,7%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 100,0% 94,6%
Fördelning Fond Kat
Konsument Stabil 19,9% 15,4%
Finans 16,0% 15,0%
Teknik​ 15,0% 16,5%
Industri​ 14,0% 18,1%
Konsument Cyklisk​ 13,5% 9,6%
Sjukvård 8,5% 10,8%
Råvaror 6,6% 7,7%
Allmännyttigt 2,4% 2,1%
Fastigheter 2,0% 1,8%
Energi​ 1,9% 1,8%
Fördelning Fond
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 6,5%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3,8%
CITIC SECURITIES CO-A 3,6%
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 3,6%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 3,2%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 3,0%
CHINA MERCHANTS BANK-A 2,8%
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 2,8%
BANK OF NINGBO CO LTD -A 2,7%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 2,3%
Summa 34,4%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 100,00 91,58
Medel 0,00 8,01
Små 0,00 0,41

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 14,66 12,47
Kurs/eget kapital 2,65 2,08
P/S (kurs/försäljning) 1,82 1,37
P/C (kurs/kassaflöde) 15,52 11,50
Direktavkastningsfaktor 1,63 2,36
Långsiktig resultattillväxt 15,82 14,60
Historisk resultattillväxt 15,84 13,85
Säljtillväxt 14,93 14,46
Tillväxt kassaflöde 13,54 15,13
Tillväxt bokfört värde 15,09 12,09

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 EUR
(2022-11-29)
Fondförmögenget (milj) 586 EUR
(2022-11-29)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,75%
Årliga avgifter 2,30%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 3,2
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Allianz China A Opportunities USD får MSCI ESG-betyget BB, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 3,2 av 10. Det placerar fonden i den 52 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 5 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 52 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 5 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU2289578879
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Equity China
  • Holding Count: 54
  • ESG Coverage: 98,06
  • Holding as of: 2022-08-31

PEER procentile

52 / 100

GLOBAL procentile

5 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 3,18 3,44 -0,26
Environmental Score (0-10) 4,32 4,56 -0,24
Social Score 3,99 3,96 0,03
Governance Score 4,37 4,23 0,14

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

193,8ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Allianz Global Investors GmbH
Fondbolag: http://www.allianzglobalinvestors.de
Telefon: +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida: http://www.allianzglobalinvestors.de
Adress: Bockenheimer Landstrasse 42-44, , Frankfurt am Main60323, Germany

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2021-02-18

Fondrådgivare

Rådgivare: Allianz Global Investors GmbH

Förvaltare

Namn på ansvarig förvaltare: Anthony Wong
Förvaltat fonden sedan: 2021-01-27

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.