Uppdaterade villkor juniemissionen

2024-06-12
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 27 juni. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till ...
Läs mer

Extrautdelning i Kinnevik

2024-06-11
Kinnevik har valt att genomföra en extrautdelning om 23,00 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del utav utdelningen i underliggande aktie justerar vi startvärdet för Kinnevik. Nedan...
Läs mer

Indecap förvärvar PriorNilsson Fonder

2024-06-05
Indecap och PriorNilsson meddelade den 29 maj att man inleder ett strategiskt samarbete som innebär att Indecap förvärvar PriorNilsson. Avsikten med samarbetet är att skapa en av Sveriges största...
Läs mer

Artificiell intelligens – mer än bara tech

2024-05-23
Användandet av artificiell intelligens (AI) har ökat explosionsartat och de bolag som hjälper till att bygga infrastrukturen bakom har gått starkt på världens börser. Historiskt har mer traditionel...
Läs mer

Underliggande aktieexponering i juniemissionen

2024-05-24
I aktuell emission erbjuds just nu fem nya autocall och en sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Uppdaterade villkor majemissionen

2024-05-22
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 23 maj. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till d...
Läs mer

Uppdatering av Barclays grundprospekt

2024-05-27
Den 31 maj 2024 avser Barclays uppdatera grundprospekt (BBPLC GSSP EU Base Prospectus 2024) med ett tillägg. Enligt artikel 23(3) i EU:s prospektreglering ska investerare, kort efter tillägget...
Läs mer

Garantum i samarbete med Alzheimerfonden

2024-05-20
Garantum har ingått ett samarbete med Alzheimerfonden. Idag finns inget botemedel mot Alzheimers och forskningen behöver mer resurser för att lösa demensgåtan. Alzheimerfondens huvuduppgift är att...
Läs mer

SRS ny samarbetspartner till Garantum Private Banking

2024-05-17
Garantum har inlett ett samarbete tillsammans med SRS, en komplett säkerhetspartner för privatpersoner och organisationer som vill ha hjälp med att hantera utmaningar inom säkerhet och riskhanterin...
Läs mer

UBS AG ersätter Credit Suisse som indexsponsor

2024-05-10
UBS AG har tagit över rollen som indexsponsor från Credit Suisse International gällande målriskindex på fondlänkade placeringar som Garantum arrangerat med Credit Suisse som emittent. Det här är en...
Läs mer

Mærsk knoppar av Svitzer

2024-05-09
A.P. Møller – Mærsk A/S har delat ut två aktier i Svitzer Group A/S till sina aktieägare för varje ägd aktie. Samtliga emittenter i samråd med oss har valt att följa Nasdaqs föredragna metod....
Läs mer

Årlig kostnadsredovisning 2023

2024-05-08
Den årliga kostnadsredovisningen för 2023 finns i depåinloggningen på garantum.se, gäller depåkunder hos Garantum. För externa depåer, där kunder har fått rådgivning av ett anknutet ombud till...
Läs mer

Deutsche Bank har kompletterat dokumentation i majemissionen

2024-05-06
Deutsche Bank har kompletterat dokumentationen med ett supplement. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt i nedan produkter till och med den 10 maj 2024. Supplementen...
Läs mer

Fastställda villkor aprilemissionen

2024-05-06
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 18 april. 
Läs mer

UBS har kompletterat dokumentation i aprilemissionen

2024-05-06
UBS har kompletterat dokumentationen med ett supplement. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt i nedan produkt till och med den 8 maj 2024. Läs mer >> Produkt SPR Buy t...
Läs mer

Underliggande aktieexponering i majemissionen

2024-04-19
I aktuell emission erbjuds just nu fem nya autocall och en sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Extrautdelning i Holmen AB

2024-04-17
Holmen AB har genomfört en extrautdelning om 3 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av utdelningen justerar vi startvärdet för Holmen AB i samtliga produkter där den ingår. Startvärdet ...
Läs mer

Uppdaterade villkor aprilemissionen

2024-04-12
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 18 april. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till...
Läs mer

Nya fonder till fondtorget

2024-04-16
Garantums fondtorg har utökats med nio fonder. Vi arbetar hela tiden för att utveckla utbudet så att investerare och rådgivare ska kunna bygga väldiversifierade portföljer med fonder av hög kvalite...
Läs mer

Avknoppning i Volvo Cars

2024-04-12
Volvo Cars har beslutat att göra en spin off på Polestar. Detta innebär att framtida utveckling, efter avknoppningen av Polestar, endast beräknas utifrån utvecklingen i Volvo Cars. Samtliga...
Läs mer

Extrautdelning Volvo

2024-04-05
Volvo har valt att genomföra en extrautdelning om 10,50 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del utav utdelningen i underliggande aktie så justerar vi startvärdet för Volvo. Nedan produkter...
Läs mer

Extrautdelning Handelsbanken

2024-04-02
Handelsbanken har valt att genomföra en extrautdelning om 6,50 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del utav utdelningen i underliggande aktie så justerar vi startvärdet för Handelsbanken....
Läs mer

Extrautdelning SEB

2024-03-25
SEB har valt att genomföra en extrautdelning om 3,00 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del utav utdelningen i underliggande aktie så justerar vi startvärdet för SEB. Nedan produkter...
Läs mer

Garantum prisas återigen för bästa strukturerade produkter

2024-03-20
Caroline Wasing och Mats Eriksson, Investment Solutions Garantum.
Läs mer

Fastställda villkor marsemissionen

2024-03-13
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 7 mars.    Produkter Indikerad nivå   Fastställd nivå BB AIO Sverige Tillväxt 5051 1,7 1,63 BB AIO Sverige Trygghet 5050 1,0 0,95 BB FO...
Läs mer

UBS har kompletterat dokumentationer i marsemissionen

2024-03-14
UBS har kompletterat dokumentationen med ett supplement. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt i nedan produkter till och med den 15 mars 2024. Läs mer >> Produkt SPR B...
Läs mer

Underliggande aktieexponering i aprilemissionen

2024-03-07
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya autocall som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika underliggande aktier så...
Läs mer

Uppdaterade villkor marsemissionen

2024-02-29
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 7 mars. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till d...
Läs mer

Fastställda villkor februariemissionen

2024-02-08
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 1 februari. 
Läs mer

Underliggande aktieexponering i marsemissionen

2024-02-02
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya autocall som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika underliggande aktier så...
Läs mer

Morgan Stanley har kompletterat dokumentationer i februariemissionen

2024-01-23
Morgan Stanley har kompletterat dokumentationen med ett supplement. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt i nedan produkter till och med den 25 januari 2024. Läs mer >>...
Läs mer

Sammanslagning av ODIN Europa och ODIN Global

2024-01-22
ODIN Fonder meddelar att man planerar att fusionera in fonden ODIN Europa i ODIN Global. För andelsägare i ODIN Europa innebär detta att dina fondandelar i ODIN Europa konverteras till andelar i OD...
Läs mer

Fastställda villkor decemberemissionen

2024-01-12
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 29 december. Det blev en vi ss återhämtning i längre räntor i början av 2024, men det räckte inte för att komma tillbaka till indikerade...
Läs mer

Nya branschfonder till fondtorget

2024-01-12
Läs mer

Underliggande aktieexponering i februariemissionen

2024-01-02
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya autocall och en sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Uppdaterade villkor decemberemissionen

2023-12-20
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 29 december. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram...
Läs mer

UBS har gjort ett tillägg i basprospektet

2023-12-11
UBS har publicerat ett tillägg till i deras basprospekt. Läs mer >>
Läs mer

Morgan Stanley har kompletterat dokumentationer

2023-12-11
Morgan Stanley har kompletterat dokumentationen med ett supplement. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt i nedan produkter till och med den 13 december 2023. Läs mer >...
Läs mer

4 miljoner skäl till att aktivera ditt kapital i ISK

2023-12-08
Räntorna höjdes i en snabb takt under 2023 till stor del drivet av en skenande inflation. Utöver höga konsumentpriser och dyrare bolån blir även sparande i ISK (investeringssparkonto) dyrare nästa...
Läs mer

För dig som har innehav i Scandinavian Credit Fund

2023-12-05
Den 26 maj 2023 beslutade Finserve Nordic AB, som förvaltar Scandinavian Credi Fund (SCF), att säga upp lånet och begära att förtida inlösen av vinstandelslån sker samt att fondens verksamhet...
Läs mer

Tre nya USA-fonder till fondtorget

2023-11-24
På vårt fondtorg hittar du ett avvägt utbud av fonder med stor bredd när det gäller inriktning och risknivå. Alla fonder är noga analyserade, kvalitetsgranskade och utvalda av våra fondexperter. Vi...
Läs mer

Fastställda villkor novemberemissionen

2023-11-23
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 16 november.  Kraftigt nedställ i längre räntor drog ner villkoren för de kapitalskyddade produkterna med längre löptid. Resterande...
Läs mer

Strukturerade produkter har befäst sin plats i en framgångsrik portfölj

2023-11-17
Garantum passerar ytterligare en milstolpe med lanseringen av vår 5000:de strukturerade produkt. Sedan starten för snart 20 år sedan har Garantum gått från att vara ett litet specialiserat företag ...
Läs mer

Underliggande aktieexponering i decemberemissionen

2023-11-16
I aktuell emission erbjuds just nu sju nya autocall och ensprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Viktiga datum inför årsskiftet

2023-11-14
Inför årsskiftet finns det några datum som är viktiga att hålla reda på för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service. Dessa datum anger den sista dagen som vi behöver få in ärendet om vi ska...
Läs mer

Tillbaka till framtiden

2023-12-21
Pandemins klor hann knappt släppa taget om världsekonomin innan Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum. Två extraordinära händelser inom loppet av lika många år är mycket att ta in. De...
Läs mer

Extrautdelning Equinor

2023-11-14
Equinor har beslutat att göra en extrautdelning om 0,60 USD per aktie, på grund av detta justerar vi startvärdet för Equinor i samtliga produkter. BNP väljer Euronext föredragna metod och startkurs...
Läs mer

Morgan Stanley har kompletterat dokumentationer

2023-11-14
Morgan Stanley har kompletterat dokumentationen med ett supplement. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt i nedan produkter till och med den 16 november 2023. Läs mer >...
Läs mer

Uppdaterade villkor novemberemissionen

2023-11-10
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 16 november. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram...
Läs mer

Nya fonder på fondtorget

2023-11-09
På vårt fondtorg hittar du ett avvägt utbud av fonder med stor bredd när det gäller inriktning och risknivå. Vi arbetar dagligen med att se över fondtorget i syfte att erbjuda ett så optimalt utbud...
Läs mer

Kredithändelse i Rite Aid Corporation

2023-10-26
Läs mer

Felaktig risksiffra i samlingsbroschyren

2023-10-13
Läs mer

Fastställda villkor oktoberemissionen

2023-10-13
Läs mer

Underliggande aktieexponering i novemberemissionen

2023-10-06
I aktuell emission erbjuds just nu sju nya autocall och ensprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Sampo knoppar av Mandatum

2023-10-02
Läs mer

Extrautdelning Neste Oil OYJ

2023-09-29
Läs mer

Garantum Wealth Management Investerarforum

2023-09-25
Läs mer

Uppdaterade villkor oktoberemissionen

2023-09-27
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 5 oktober. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram til...
Läs mer

Split i Novo Nordisk A/S

2023-09-13
Läs mer

Kredithändelse Casino Guichard-Perrachon SA

2023-09-11
Läs mer

Fastställda villkor augustiemissionen

2023-09-08
Läs mer

Underliggande aktieexponering oktoberemissionen

2023-08-30
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya autocall och en sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Vikten av aktiv ränteförvaltning

2023-09-05
Maria Ljungqvist, ansvarig för Garantums ränteförvaltning och förvaltare av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Akite-Ansvar Räntestrategi, berättar i en studiointervju om vikten av att vara aktiv i...
Läs mer

Ny fond – Fokus på emerging markets och ESG

2023-08-30
Det svenska nettosparandet i fonder har varit konstant positivt på månadsbasis under 2023. Hittills i år uppgår det totala nysparandet i enbart aktiefonder till 78,9 miljarder. Samtidigt ser vi ett...
Läs mer

Ingen kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA

2023-08-25
Läs mer

Uppdaterade villkor augustiemissionen

2023-08-25
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 31 augusti. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram ti...
Läs mer

Fastställda villkor juniemissionen

2023-07-07
Läs mer

Fondutvärdering 2023

2023-06-30
Garantums fondtorg erbjuder i dagsläget ca 120 fonder från 37 fondbolag, både svenska och utländska. Utbudet av fonder är brett sett till placeringsinriktningar och förvaltningsmodeller vilket syft...
Läs mer

Få bättre koll på underliggande aktieexponering

2023-06-29
I aktuell emission erbjuds just nu sju nya autocall och en ny sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Nya regler gällande LEI och kapitalförsäkring

2023-06-20
Juridisk person som innehar en kapitalförsäkring har tidigare inte behövt LEI-kod (Legal Entity Identifier). Finansinspektionen tar per den 1 juli 2023 bort detta undantag.
Läs mer

Swedbank Robur Småbolagsfond Global

2023-06-08
Läs mer

Uppdaterade villkor juniemissionen

2023-06-14
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 29 juni. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till ...
Läs mer

Fastställda villkor majemissionen

2023-06-01
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationer

2023-05-23
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen med ett supplement vilket är ett tillägg till registreringsdokumentet från 10 juni 2022. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför...
Läs mer

Justering i DB WRT SPP HY & Alfred Berg Income 4446

2023-05-23
Läs mer

Uppdaterade villkor majemissionen

2023-05-12
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 25 maj. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till d...
Läs mer

Företrädesemission i Castellum

2023-05-16
Läs mer

Extrautdelning Boliden

2023-05-11
Boliden har genomfört en extrautdelning om 11,5 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av extrautdelningen justerar vi startvärdet för Boliden i samtliga produkter där den ingår.
Läs mer

Fastställda villkor aprilemissionen

2023-04-26
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 20 april.  I princip alla villkor blev bättre än indikerat och i flera fall betydligt.
Läs mer

Uppdaterade villkor aprilemissionen

2023-03-28
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 20 april. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till...
Läs mer

Få bättre koll på underliggande aktieexponering

2023-05-24
I aktuell emission erbjuds just nu tio nya autocalls och en ny sprinter som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika...
Läs mer

Få bättre koll på underliggande aktieexponering

2023-04-20
I aktuell emission erbjuds just nu nio nya autocalls som innehåller fyra aktier vardera. För en god riskspridning rekommenderar vi investeringar i flera produkter med olika underliggande aktier så...
Läs mer

Planerad utdelning i Carnegie Rysslandsfond

2023-04-13
Carnegie Fonder har meddelat att dess styrelse beslutat att ändra fondbestämmelserna för Carnegie Rysslandsfond. Ändringen möjliggör för fonden att lämna utdelning till andelsägarna. Moskvabörsen ä...
Läs mer

Extrautdelning i Volvo

2023-04-13
Volvo har genomfört en extrautdelning om 7 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av utdelningen så justerar vi startvärdet för Volvo i samtliga produkter där den ingår. Startvärdet i...
Läs mer

Årlig kostnadsredovisning 2022

2023-04-06
Nu finns den årliga kostnadsredovisningen för 2022 i depåinloggningen på garantum.se (gäller depåkunder hos Garantum). För externa depåer där kunder har fått rådgivning av ett anknutet ombud till...
Läs mer

Funktionalitet på partnerwebben

2023-04-04
Det har lanserats ny funktionalitet för att förbättra din rådgivarvardag. Nu är det möjligt att enkelt identifiera kunder som har stora exponeringar mot enskilda emittenter.  
Läs mer

Uppdatering Nordic Small Cap Edge

2023-04-06
Fonden har sedan tidigare varit i en process av likvidation och har fram till idag gjort två utbetalningar (oktober och december 2022). Efter den senaste utbetalningen fanns det ett aktieinnehav kv...
Läs mer

Extrautdelning Outokumpu OYJ

2023-04-05
Outokumpu OYJ har genomfört en extrautdelning om 0,10 EUR per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av utdelningen så justerar vi startvärdet för Outokumpu OYJ i samtliga produkter där den ingår...
Läs mer

Kredithändelse Vue International Bidco PLC

2023-04-03
Den 22 mars beslutade ISDA att en kredithändelse skett i Vue International Bidco PLC. Datumet för kredithändelsen har satts till den 26 januari. Vue International är ett referensbolag i...
Läs mer

Extrautdelning Handelsbanken

2023-03-29
Handelsbanken har valt att genomföra en extrautdelning om 2,50 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del utav utdelningen i underliggande aktie så justerar vi startvärdet för Handelsbanken....
Läs mer

Extrautdelning i Holmen AB

2023-03-30
Holmen AB har genomfört en extrautdelning om 8 SEK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av utdelningen så justerar vi startvärdet för Holmen AB i samtliga produkter där den ingår. Startvärd...
Läs mer

Extrautdelning i Neste Oil Oyj

2023-03-30
Neste Oil Oyj har valt att genomföra en extrautdelning om 0,51 EUR per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av utdelningen så justerar vi startvärdet för underliggande. Startvärdet för Neste...
Läs mer

Extrautdelning A.P. Möller - Maersk

2023-03-30
A.P. Møller – Mærsk A/S har valt att genomföra en extrautdelning om 2 300 DKK per aktie. Eftersom kunderna inte får ta del av utdelningen i aktien så justerar vi startvärdet för A.P. Møller – Mærsk...
Läs mer

Credit Suisse – den akuta förtroendekrisen avhjälpt

2023-03-27
Efter en del tumult i banksektorn lade UBS förra helgen ett bud på Credit Suisse vilket accepterades och avhjälpte den akuta förtroendekrisen för banken. Bristen på likviditet har varit en av de...
Läs mer

UBS köper Credit Suisse

2023-03-20
Oron i banksystemet har under senaste veckan dominerat nyhetsflödet efter att ett par regionala banker i USA fallit. Strålkastarljuset riktades sedan över på schweiziska Credit Suisse. Efter helgen...
Läs mer

Credit Suisse - Uppdatering

2023-03-17
Oron i banksystemet har i veckan nått nya höjder efter att ett par regionala banker i USA fallit och strålkastarljuset riktats över på schweiziska Credit Suisse. På aktiemarknaden har banker...
Läs mer

Fastställda villkor marsemissionen

2023-03-17
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 9 mars.  I princip alla villkor blev bättre än indikerat och i flera fall betydligt.
Läs mer

Funktionalitet på partnerwebben

2023-03-17
Nu har vi lanserat ytterligare funktionalitet för att förbättra din rådgivarvardag. Igår lanserade vi möjligheten att se kunds totala kapital på Partnerwebben som hämtas från kundens totala kapital...
Läs mer

Få bättre koll på underliggande aktieexponering

2023-03-10
I aktuell emission erbjuds just nu sju nya autocalls som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället till att...
Läs mer

Prestigefyllda priser till Garantum på SRP Europe 2023 Awards

2023-03-09
Europas främsta aktörer inom strukturerade produkter samlades i London igår kväll för den 20:e upplagan av SRP Europe Awards. I konkurrens med de största bankerna i Europa utsågs Garantum till ”Best...
Läs mer

Uppdaterade villkor aktuell emission

2023-02-20
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 9 mars. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram till d...
Läs mer

UBS har kompletterat dokumentationer

2023-02-27
USB har kompletterat dokumentationen med ett supplement vilket är ett tillägg till registreringsdokumentet från 22 februari 2023. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt ...
Läs mer

Handelsstopp i DNB-fonder

2023-02-27
Läs mer

Ny navigering på Partnerwebben

2023-02-14
Inom kort kommer vi lansera en ny navigering på vår Partnerwebb. Vår förhoppning är att det ska förbättra din upplevelse samt göra det enklare att hitta material och annan funktionalitet i arbetet...
Läs mer

Ny prislista

2023-02-14
Från och med den 14 februari gäller en ny prislista. Nyheter i prislistan är onoterade värdepapper samt Garantum Direkt. Prislistan hittar ni här Blankettcenter - Garantum .
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationer

2023-02-14
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen med ett supplement vilket är ett tillägg till registreringsdokumentet från 10 juni 2022. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför...
Läs mer

Fastställda villkor februariemissionen

2023-02-10
Nu är villkoren upphandlade för emissionen som stängde den 2 februari. Trots vikande räntor och volatilitet lyckades vi tack vare en lyckad upphandling stärka villkoren jämfört med vad som indikera...
Läs mer

Garantum nominerad till årets Private Banking-aktör i Europa

2023-02-08
Garantum har som enda svenska aktör nominerats till ”Best Private Bank” i Europa tillsammans med aktörer som UBS och Société Générale. Nomineringen kommer från den europeiska branschorganisationen...
Läs mer

Emission mars 2023 - få bättre koll på underliggande aktieexponering

2023-02-02
I aktuell emission erbjuds just nu sju nya autocalls som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället till att...
Läs mer

Maria Ljungqvist: 2023 blir räntemarknadens år

2023-02-03
Förändringarna på räntemarknaden under 2022 var enorma och det har skapat nya möjligheter för räntebärande placeringar 2023. – Det nya ränteläget har öppnat upp möjligheter till bra avkastning i...
Läs mer

Christer Tallbom ser mjuklandning för ekonomin

2023-01-30
Inflationen har toppat i USA och detsamma förväntas i Europa under våren. Effekten från en stramare penningpolitik kommer med viss fördröjning men Christer Tallbom, chefekonom på Garantum, tror på ...
Läs mer

Konvertering av fondinnehav till nya andelsklasser – DNB Lux fonder

2023-01-31
Fondbolaget DNB Asset Management erbjuder fondandelsägare i Luxemburgregistrerade fonder som handlas i EUR/USD att kostnadsfritt byta till en andelsklass i SEK för att undvika kostnader för...
Läs mer

Swedbank Robur Östeuropafond delas upp i två fonder

2023-01-25
Swedbank har meddelat att östeuropafonden kommer att delas upp i två delar där en del (Östeuropafond) endast kommer att bestå av ryska innehav som inte är handelsbara och resterande innehav bildar ...
Läs mer

Uppdaterade villkor aktuell emission

2023-01-23
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 2 februari. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram ti...
Läs mer

Fastställda villkor decemberemissionen

2023-01-13
2022 blev ett historiskt och utmanande år med bland annat Rysslands invasion av Ukraina och en inflation som kom tillbaka med full kraft. Som ett resultat av den höga inflationen har centralbanker...
Läs mer

Ny fond - PIMCO ESG Income Fund SEK Hedge

2023-01-13
Läs mer

Extrautdelning i Volkswagen

2023-01-11
Extrautdelning i Volkswagen Volkswagen AG har beslutat att göra en extrautdelning om 19,06 EUR per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Volkswagen AG. Följande placeringar där aktie...
Läs mer

Extrautdelning Equinor

2023-01-11
Equinor har beslutat att göra en extrautdelning om 0,70 USD per aktie, på grund av detta justerar vi startvärdet för Equinor. Placeringar där aktien ingår justeras med en r-faktor om 0,9780525 vilk...
Läs mer

Spin off Tencent Holding

2023-01-11
Tencent Holding har beslutat att göra en spin off gällande JD.com. Detta innebär att framtida utveckling, efter avknoppningen av JD.com, endast beräknas utifrån utvecklingen i Tencent Holding. Geno...
Läs mer

Ny prislista från den 14 februari

2022-12-16
Läs mer

Emission februari 2023 - få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-12-30
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya autocalls som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället till att...
Läs mer

Extrautdelning i Yara

2022-12-23
Yara har beslutat att göra en extrautdelning om 10 NOK per aktie och på grund av detta justerar vi startvärdet för Yara i samtliga placeringar nedan. Goldman Sachs, Nordea och UBS har valt Nasdaqs...
Läs mer

Nasdaqs index .OMXDUO

2022-12-15
Nasdaqs index .OMXDUO har slutat fungera tillfälligt, Nasdaq arbetar på att lösa problemet. Detta innebär att det för tillfället inte finns någon korrekt underliggande utveckling i produkterna neda...
Läs mer

Hållbarhet i ränteförvaltning - NordSIP intervjuar Maria Ljungqvist

2022-12-15
NordSIP, Nordic Sustainable Investment Platform, har publicerat en intervju med Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och...
Läs mer

Uppdaterade villkor aktuell emission

2022-12-07
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 30  december . Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram...
Läs mer

Garantum tar över ansvaret för Erik Penser Banks utestående strukturerade produkter

2022-12-07
Garantum expanderar sin roll som market maker på Nasdaq Stockholm och har slutit ett avtal med Erik Penser Bank om att överta ansvaret för andrahandsmarknaden för de strukturerade produkter som...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationer

2022-12-07
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen med ett supplement vilket är ett tillägg till registreringsdokumentet från 10 juni 2022. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför...
Läs mer

Fastställda villkor novemberemissionen

2022-11-24
Läs mer

Ny valutaklass i DNB-fonder

2022-12-02
Med anledning av att DNB har beslutat att byta valutaklass på några av sina fonder från NOK till SEK så följer nedan lite information kring vad som gäller vid bytet:
Läs mer

DNB Fund - Renewable Energy retail A SEK byte av andelsklass

2022-12-02
DNB Fund - Renewable Energy retail A SEK har gjort ett byte av andelsklass till EUR istället för SEK, utöver bytet av valutan har inga ytterligare förändringar i fonden skett. Detta innebär rent...
Läs mer

DNB Asset Managements norska fonder konverteras till SEK

2022-11-23
DNB har fått tillstånd från Finanstilsynet att automatiskt och obligatoriskt konvertera befintliga innehav i Norgereistrerade fonders andelsklass A till motsvarande adelsklasser i SEK (S). Det sker...
Läs mer

Emission december 2022 - få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-11-17
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationer

2022-11-18
  Credit Suisse har kompletterat dokumentationen med ett supplement vilket är ett tillägg till registreringsdokumentet från 20 juni 2022. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför...
Läs mer

Sammanfattning av Finansinspektionens beslut kring Celina Fonder

2022-11-17
Finansinspektionen beslutade i februari att genomföra en undersökning om Celina Fonder har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter.
Läs mer

Uppdaterade villkor aktuell emission

2022-11-16
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 17 november . Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram...
Läs mer

Extrautdelning Equinor

2022-11-17
Equinor har utfört en extrautdelning till sina aktieägare om 0,50 USD per aktie. På grund av detta så justerar vi startvärdet för Equinor, samtliga emittenter har valt att följa Nasdaqs föredragna...
Läs mer

Driftinfo inloggad kund

2022-11-16
Efter vår systemuppdatering den 12 november har vi ett antal punkter vi arbetar på för att åtgärda:
Läs mer

Driftinformation efter uppdatering 12 november

2022-11-10
Uppdaterad 2022-11-14, klockan 09:51 Vidareutvecklingen av våra IT-system fortsätter och under helgen 12-13 november har vi genomfört en större driftsättning som en del i arbetet med vår...
Läs mer

Viktiga datum inför årsskiftet

2022-11-10
Inför årsskiftet finns det några datum som är viktiga att hålla reda på för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service. Dessa datum anger den sista dagen som vi behöver få in ärendet om vi ska...
Läs mer

Se studiointervjun med Christer Tallbom

2022-10-24
I en intervju berätttar Christer Tallbom, chefekonom på Garantum, om hur han ser på det makroekonomiska läget just nu. Trots orosmoment finns det ljuspunkter och intressanta investeringsmöjligheter...
Läs mer

Spin off ABB/Accelleron

2022-10-27
ABB har beslutat vid en extra bolagsstämma att Accelleron ska delas ut till aktieägarna. För var 20:e ägd aktie i ABB får man 1 accelleron-aktie. Då detta påverkar marknadskursen för ABB så har...
Läs mer

Information till fondandelsägare av Nordic Cross Small Cap Edge

2022-10-26
Den 22 juni 2022 godkände CSSF, finansinspektionen i Luxembourg, fondbolaget FundRock och styrelsen i dess SICAV SEB Prime Solutions begäran att likvidera fonden Nordic Cross Small Cap Edge. Fonden...
Läs mer

Fastställda villkor oktoberemissionen

2022-10-13
Bättre villkor än indikerat i oktoberemissionen
Läs mer

Emission november 2022 - få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-10-06
I aktuell emission erbjuds just nu elva nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället...
Läs mer

Aktuella villkor per den 4 oktober

2022-10-04
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 6 oktober. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram til...
Läs mer

Extrautdelning i Norsk Hydro

2022-09-27
Läs mer

Nya indexserier för Kreditcertifikat Investment Grade Europa Månadsvis 4605 och Kreditcertifikat High Yield Europa Kvartalsvis 4604

2022-09-23
I oktobers marknadsföringsmaterial baseras kreditcertifikatens villkor på indexet Markit iTraxx Europe Index series 37 samt iTraxx Crossover index series 37. Under teckningsperioden har en uppdaterad...
Läs mer

Aktuella villkor per den 15 september

2022-09-20
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 6 oktober. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram til...
Läs mer

Uppdaterade Final Terms Autocall Halvledare Low Trigger nr 4601

2022-09-22
På grund av att informationen kring max ersättning till distributören var felaktig i tidigare dokument har vi publicerat ett korrekt Final Terms för produkt Autocall Halvledare Low Trigger nr 4601....
Läs mer

Nyemission i Securitas

2022-09-21
För varje aktie i Securitas AB har aktieägarna fått fyra teckningsrätter, har man sju teckningsrätter har man haft möjlighet att köpa en ny aktie för 46,00 SEK per aktie. Då detta påverkar...
Läs mer

Rysslandsfonder får indikativt NAV

2022-09-16
Då Moskvabörsen varit stängd sedan 24 februari har det inneburit att fonder med exponering mot den ryska marknaden har haft handelsstopp och NAV 0. Sedan halvårsskiftet har fondbolaget själva tagit...
Läs mer

Fatställda villkor septemberemissionen 2022

2022-09-08
Nuvarande makroekonomiska utmaningar skapar intressanta struktureringsförutsättningar
Läs mer

Emission oktober 2022 – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-09-02
I aktuell emission erbjuds just nu tio nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället...
Läs mer

Namnbyte Nordic Cross Credit Edge

2022-09-13
Då Carnegie Fonder AB övertar förvaltningen av Nordic Cross Credit Edge A kommer fonden att byta namn till Carnegie Credit Edge. Överlåtelsen verkställs 2022-10-03. I samband med detta har Carnegie...
Läs mer

Celinas fonder byter förvaltning

2022-09-05
Celina Fondförvaltning har meddelat att de lägger ut förvaltningen av sina fonder till Case Kapitalförvaltning. Detta sker efter att bägge parterna den 22 april ingått ett avtal om att Case...
Läs mer

Aktuella villkor per den 30 augusti

2022-08-31
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 1 september. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram...
Läs mer

Spin-Off i Sandvik AB

2022-08-31
Sandvik gör en spin-off av Alleima AB 2022-08-26 och på grund av detta justeras startkursen för Sandvik med R-faktor 0,9480639.
Läs mer

Fusion av Nordic Cross Total Return Fund och Carnegie Corporate Bond

2022-08-31
Nordic Cross Total Return Bond Fund (Fonden) kommer att fusioneras med Carnegie Corporate Bond. Detta innebär att fonden kommer att bli en del av Carnegie Corporate Bond. I och med fusionen tar...
Läs mer

Strategirapport från Maria Ljungqvist

2022-08-16
Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum, skriver i sin senaste strategirapport om hur det nya läget på räntemarknaden öppnar upp för intressanta investeringsmöjligheter. Efter...
Läs mer

Split i Google INC C

2022-08-26
Google INC C har genomfört en aktiesplit med villkoren 20:1, det innebär att man får tjugo aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna nedan multipliceras med r-faktorn 0,0...
Läs mer

Extrautdelning i Equinor

2022-08-23
Equinor har beslutat att göra en extrautdelning om 0,20 USD per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Equinor. Följande placeringar där aktien ingår justeras med en r-faktor på...
Läs mer

Namnbyte Nordic Entertainment Group AB

2022-08-18
Nordic Entertainment Group AB har bytt namn till Viaplay Group.
Läs mer

Uppdaterad dokumentation från Credit Suisse

2022-08-09
Läs mer

Aktuella villkor per den 8 augusti

2022-08-09
Uppdatering av aktuella villkor för emissionen med sista teckningsdag den 1 september. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras fram...
Läs mer

Spin-off i GlaxoSmithKline

2022-07-26
Läs mer

Fastställda villkor för juniemissionen 2022

2022-07-07
Den senaste tiden har vi sett en börsutveckling vi inte upplevt på väldigt länge. Det breda indexet OMXS30 på Stockholmsbörsen har under året fallit med 19%, varav bara i juni var fallet drygt 8%. ...
Läs mer

Emission september 2022 – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-07-01
I aktuell emission erbjuds just nu åtta nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället...
Läs mer

Nordic Cross Small Cap Edge likvideras

2022-06-22
Läs mer

Fondutvärdering 2022

2022-07-01
Garantum har som mål att ha ett attraktivt fondtorg med en bra sammansättning vad gäller inriktningar och riskklasser. På så sätt kan varje kund skapa väldiversifierade och balanserade sparportfölj...
Läs mer

Uppdatering av publicerade datum

2022-06-15
Vi har noterat att fel datum varit publicerat på hemsidan. Placeringen har tidigare visat samma datum som ursprungsprodukten GS AC Sv bolag Low Trigger 4149 men dessa datum är nu uppdaterade. Givet...
Läs mer

Uppdatering av publicerade datum

2022-06-15
Vi har noterat att fel datum varit publicerat på hemsidan. Placeringen har tidigare visat samma datum som ursprungsprodukten GS AC Sv bolag Low Trigger 4149 men dessa datum är nu uppdaterade. Givet...
Läs mer

Split i Amazon

2022-06-08
Läs mer

Fastställda villkor för majemissionen 2022

2022-06-03
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 23 maj 2022.
Läs mer

BillerudKorsnas

2022-06-02
Läs mer

Aktiesplit i Balder

2022-06-01
Läs mer

Kredithändelse i Talen Energy

2022-05-31
Läs mer

Uppdelad likvid

2022-10-26
Kunder med innehav i följande produkter har fått en del av sin slutlikvid, vi jobbar mot emittent och euroclear för att säkerställa att det sista utbetalas snarast möjligt.   XS1223425577...
Läs mer

Försenad utbetalning av kupong

2024-02-19
Läs mer

Emission juni 2022 – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-05-23
I aktuell emission erbjuds just nu 13 nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället ti...
Läs mer

Extrautdelning i Millicom International Cellular SA

2022-05-30
Läs mer

Extrautdelning i Sampo OYJ

2022-05-30
Läs mer

Extrautdelning i Boliden

2022-05-30
Läs mer

Extrautdelning i Atlas Copco

2022-05-30
Läs mer

Extrautdelning i Equinor

2022-05-30
Läs mer

Spin off Sanofi

2022-05-30
Läs mer

Extrautdelning i Mowi

2022-05-24
Läs mer

Extrautdelning i Norsk Hydro

2022-05-24
Läs mer

GlaxoSmithKline byter namn till GSK

2022-05-24
Läs mer

Nyemission Axfood

2022-05-11
Läs mer

Extrautdelning ING Groep NV

2022-05-11
Läs mer

Årlig kostnadsredovisning

2022-05-05
Läs mer

Extrautdelning i Tele2

2022-05-06
Läs mer

Fastställda villkor emission april 2022

2022-04-29
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 21 april 2022.
Läs mer

Rättelse i marknadsföringsmaterialet för AC Nordiska bolag Halvårsvis Low Trigger 4492

2022-05-02
Läs mer

Aktiesplit i Georg Fischer

2022-05-02
Läs mer

Garantum tar storslam i SRP Awards

2022-04-28
För sjunde året i rad har Garantum utsetts till ”Årets distributör” av strukturerade produkter av den europeiska organisationen SRP. För enskilda produkter tar Garantum 9 av placeringarna på Topp...
Läs mer

Veoneer uppköpta av Qualcom

2022-04-25
Läs mer

Emission maj 2022 – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-04-21
I aktuell emission erbjuds just nu 16 nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället ti...
Läs mer

Ny prislista från den 1 juli 2022

2022-04-21
Läs mer

Ändrad listing GS SPR Brasilien & EM 4462

2022-04-20
Läs mer

Extrautdelning i Volvo

2022-04-19
Läs mer

Allianz Global Metals and Mining in på fondtorget

2022-04-12
Läs mer

Sammanslagning av Neles och Valmet

2022-04-11
Läs mer

Extrautdelning i Skanska

2022-04-04
Läs mer

Extrautdelning i SCA

2022-04-01
Läs mer

Extrautdelning i Holmen

2022-04-01
Läs mer

Extrautdelning i Rio Tinto

2022-03-31
Läs mer

Carnegie Rysslandsfond tas bort från fondtorget

2022-03-30
Läs mer

Handelsstopp och NAV 0 kr för flera fonder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

2022-03-30
Med anledning av att Moskvabörsen fortfarande är stängd påverkas ett antal fonder som är beroende av Moskvabörsen. All handel i dessa fonder är stängd tillsvidare och ingen NAV-kurs kan beräknas.
Läs mer

Rättelse av kontobesked och deklarationsunderlag

2022-03-30
Som en effekt av ett byte mellan två centrala affärssystem som genomfördes hösten 2021 har vi tyvärr upptäckt fel i vissa kontobesked för hösten 2021 samt i några kunders deklarationsunderlag för...
Läs mer

Lannebo Fastighetsfond till fondtorget

2022-03-28
Läs mer

Insamling till förmån för Ukraina

2022-03-25
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2022

2022-03-25
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 17 mars 2022.
Läs mer

Suez uppköpt av Veolia

2022-03-22
Läs mer

Emission april 2022 – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-03-17
I aktuell emission erbjuds just nu 17 nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället ti...
Läs mer

Swedbank Robur Globalfond in på fondplattformen

2022-03-10
Läs mer

Extrautdelning i Kone OYJ

2022-03-03
Läs mer

Extrautdelning i Mowi ASA

2022-02-28
Läs mer

Carnegie Rysslandsfond tillfälligt stängd för handel

2022-02-28
Läs mer

Gällande East Capitals fonder hos Garantum

2022-02-28
Läs mer

Extrautdelning i Swedbank

2022-04-07
Läs mer

Christer Tallbom, chefekonom på Garantum, kommenterar situationen i Ukraina

2022-02-25
Marknadsreaktionerna har inte oväntat blivit kraftiga efter Rysslands invasion i Ukraina. Tongångarna och hoten från Kreml mot omvärlden om man väljer att blanda sig i militärt är ovanligt hårda. H...
Läs mer

Fastställda villkor emission februari 2022

2022-02-17
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 10 februari 2022.
Läs mer

Carnegie Listed Infrastructure in på fondplattformen

2022-02-17
Läs mer

Namnbyte Daimler

2022-02-15
Per den 31 januari 2022 har Daimler AG bytt namn till Mercedes-Benz Group AG.
Läs mer

Emission mars 2022 – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2022-02-11
I aktuell emission erbjuds just nu 18 nya strukturerade produkter som innehåller fyra aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället ti...
Läs mer

Snart släcker vi gamla produktlänkar – och ger plats åt våra mobilanpassade produktsidor

2022-02-08
I samband med lanseringen av våra nya mobilanpassade produktsidor för strukturerade produkter ändrades även url:en för samtliga produktlänkar. Det innebär att alla gamla produktlänkar kommer sluta...
Läs mer

Snart släcker vi gamla produktlänkar – och ger plats åt våra mobilanpassade produktsidor

2022-02-08
I samband med lanseringen av våra nya mobilanpassade produktsidor för strukturerade produkter ändrades även url:en för samtliga produktlänkar. Det innebär att alla gamla produktlänkar kommer sluta...
Läs mer

Tencent har beslutat att gör en Spin off

2022-01-24
Tencent har gjort en spin off på en del av sitt innehav i JD.com till aktieägarna. För varje 21 aktier i Tencent erhålls en aktie i JD.com. Placeringar vars underliggande tillgång utgörs av Tencent...
Läs mer

Bra att veta gällande kontoutdrag, årskontoutdrag och deklarationsunderlag (årsbesked)

2022-01-19
Under hösten 2021 bytte vi ut hela vår IT-infrastruktur för att ytterligare kunna förstärka vår position som Nordens ledande fintech-plattform för individanpassad rådgivning. Allt har gått över...
Läs mer

Extrautdelning i Sociedad Quimica y Minera de Chile

2022-01-07
Sociedad Quimica y Minera de Chile har gjort en extrautdelning om 1,4070 USD per aktie, på grund av detta justerar vi startvärdet för Sociedad Quimica y Minera de Chile.
Läs mer

Uppköp och kommande avnotering av ICA Gruppen

2021-12-29
Den 10 november 2021 lämnade ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF Pensionsförsäkring AB, genom budgivaren Murgröna Holding AB, ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i...
Läs mer

Fastställda villkor emission december 2021

2021-12-23
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 16 december 2021.
Läs mer

Försenat förfall GTM AC 3210

2021-12-22
Läs mer

Förtidsinlösen av UBS AC BRIC Combo 3277

2022-03-07
Läs mer

Ersättningsprodukter emission februari 2022

2021-12-22
Efter stort intresse har flera produkter nått sin maxvolym i aktuell emission och nedan finner du produkterna som ersätter respektive produkt som inte längre går att teckna på grund av att maxvolym...
Läs mer

Schroders – tar större plats på fondtorget

2021-12-21
Nu lanserar vi två nya fonder från Schroders, en mörkgrön hälsovårdsfond med en tvist till skillnad mot traditionella läkemedelsfonder samt  en aktiefond inom tillväxtmarknader.
Läs mer

Spin off på Daimler Trucks Holding

2021-12-13
Daimler har beslutat att göra en spin off på Daimler Trucks Holding till aktieägarna. För placeringar med Daimler som underliggande tillgång kommer två olika metoder att användas.
Läs mer

Viktiga datum inför årsskiftet

2021-12-01
Inför stundande årsskifte finns det några datum som är viktiga att hålla reda på för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service. Dessa datum anger den sista dagen som vi behöver få in ärendet om...
Läs mer

Fastställda villkor emission november 2021

2021-11-26
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 18 november 2021.
Läs mer

Nyemission i Vonovia SE

2021-11-25
Aktieägarna i Vonovia SE har fått möjligheten att för varje 20 aktier de äger förvärva 7 nya aktier till ett pris av 40 EUR per aktie. Placeringar vars underliggande tillgång utgörs av Vonovia komm...
Läs mer

Ersättningsprodukter emission december 2021

2021-11-23
Efter stort intresse har flera produkter nått sin maxvolym i aktuell emission och nedan finner du produkterna som ersätter respektive produkt som inte längre går att teckna på grund av att maxvolym...
Läs mer

Tre nya fonder med fokus på Europa

2021-11-23
Europa har utvecklingsmässigt släpat efter både Sverige och USA men vi ser nu ökad potential för Europa givet återöppning av ekonomierna i kombination med stimulanser från flera håll. Vi breddar...
Läs mer

Extrautdelning i Pandora A/S

2021-11-22
Pandora A/S har beslutat att göra en extrautdelning om 5 DKK per aktie, på grund av detta justerar vi startvärdet för Pandora. Nedan placeringar där aktien ingår justeras med en r-faktor på...
Läs mer

Ersättningsprodukter emission november

2021-11-16
Efter stort intresse har flera produkter nått sin maxvolym i aktuell emission och nedan finner du produkterna som ersätter respektive produkt som inte längre går att teckna på grund av att maxvolym...
Läs mer

ICA Gruppen kommer ersättas i produkterna med sista teckningsdag den 18 november

2021-11-16
ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF meddelade per den 10 november 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande på ICA Gruppen. Till följd av detta har villkoren i produkterna, där ICA...
Läs mer

Handelsbanken har beslutat att göra en spin off på Industrivärden

2021-10-25
Handelsbanken har beslutat att göra en spin off på Industrivärden. Detta innebär att framtida utveckling, efter avknoppningen av Industrivärden, endast beräknas utifrån utvecklingen i Handelsbanken.
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2021

2021-10-13
En kombination av ett upptick i längre räntor, lite högre volatilitet samt en lyckad upphandling gjorde att vi kunde förbättra villkoren på merparten av placeringarna.
Läs mer

Nordens första strukturerade produkt med socialt fokus!

2021-10-13
I aktuell emission lanserar vi Aktieobligation Hälsovård SFB 85% Kapitalskydd nr 4282 i samarbete med Stiftelsen LifeWatch. Produkten baseras på en social obligation och är den första i Norden att...
Läs mer

Felaktig justering av extrautdelning

2022-02-25
Läs mer

Split i Dassault Aviation

2021-10-13
Dassault Aviation har genomfört en aktiesplit med villkoren 10:1, det innebär att man får tio aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna nedan multipliceras med r-faktorn...
Läs mer

Ökad Europaexponering i Garantums Kapitalförvaltning

2021-10-12
Det finns flera faktorer som talar för Europa just nu. Inom Garantums kapitalförvaltning kan du som kund få Europaexponering på flera olika sätt. Vi tog en kort pratstund med Måns Axelsson som är...
Läs mer

Split i Toyota

2021-10-12
Toyota har gjort en 5:1 split, vilket innebär att aktieägarna får 5 aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna nedan multipliceras med r-faktorn 0,20.
Läs mer

Split och inlösen i Electrolux

2021-10-12
Electrolux har beslutat att göra en aktiesplit (2:1) för att sedan lösa in den ena aktien för 17 SEK per aktie. På grund av det justerar vi startvärdet för Electrolux i de placeringar där aktien...
Läs mer

Split i Embracer

2021-10-06
Embracer har genomfört en aktiesplit med villkoren 2:1, det innebär att man får två aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna nedan multipliceras med r-faktorn 0,50.  
Läs mer

Två nya fonder med inriktning mot tillväxt- och frontiermarknader

2021-09-30
Vi utökar nu fondutbudet med två nya fonder med inriktning mot tillväxt- och frontiermarknader från East Capital. De är specialiserade förvaltare inom just dessa marknader och ledorden är...
Läs mer

Vivendi SA spin off

2021-09-23
Vivendi SA har gjort en spin off på Universal Music Group. För placeringar med Vivendi som underliggande tillgång följer vi Euronext föreslagna metod och ersätter aktien med en korg bestående av en...
Läs mer

Nyemission Veolia Environnement

2021-09-22
Aktieägarna i Veolia Environnement har fått möjligheten att för varje 21 aktier de äger förvärva 4 nya aktier till ett pris av 22,70 EUR per aktie. Placeringar vars underliggande tillgång utgörs av...
Läs mer

ODIN inför valutaklasser för vissa av sina aktiefonder

2021-09-15
Rent praktiskt innebär det ingen skillnad för dig som har innehav i någon av de aktuella fonderna. Det är främst en teknisk förändring i syfte att förenkla handeln av ODINs fonder. För de kunder so...
Läs mer

Uppdaterade villkor för månadssparande i fond

2021-09-14
Per den 8 september uppdaterades villkoren för månadssparande i fond. Se uppdaterad blankett här >>
Läs mer

Aktuell emission – få bättre koll på underliggande aktieexponering

2021-09-10
I aktuell emission erbjuds just nu 13 nya strukturerade produkter som innehåller 4 aktier vardera. En god riskspridning handlar inte om att köpa olika produkter med samma aktier – se istället till...
Läs mer

Fastställda villkor emission september 2021

2021-09-09
Fastställda villkor för emissionen med sista teckningsdag 2 september. 
Läs mer

Extrautdelning i Glencore PLC

2021-09-06
Glencore PLC har beslutat att göra en extrautdelning om 0,04 USD per aktie, på grund av detta justerar vi startvärdet för Glencore.
Läs mer

Europa – en återhämtning till en ny normalnivå

2021-09-01
Återöppning, återhämtning och återgång till det normala. Men vad är det normala? Europa har vuxit under trend sedan finanskrisen och vinstutvecklingen för europeiska bolag har varit svag i över ett...
Läs mer

Pandora A/S har beslutat att göra en extrautdelning

2021-08-30
Pandora A/S har beslutat att göra en extrautdelning om 5 DKK per aktie, på grund av detta justerar vi startvärdet för Pandora.
Läs mer

Spiltan Aktiefond Investmentbolag – Ändring av fondbestämmelser

2021-08-27
Läs mer

CELLINK AB byter namn till BICO Group AB

2021-08-20
CELLINK AB byter namn till BICO Group AB per den 18 augusti 2021.
Läs mer

Extrautdelning i Rio Tinto

2021-08-13
Rio Tinto Plc har beslutat att dela ut en extrautdelning om 133,26 GBX per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Rio Tinto i de placeringar där aktien ingår med en r-faktor på 0,9771...
Läs mer

Bud på Veoneer

2021-07-23
Den 23 juli presenterade Magna International, en kanadensisk industrikoncern, ett bud för att köpa ut Veoneer från börsen.
Läs mer

Vi bygger för framtiden!

2021-11-03
Efter långa förberedelser bytte vi 11-12 september ut stora delar av vår IT-infrastruktur. Därmed kommer vi ytterligare kunna förstärka vår position som Nordens ledande fintech-hub för individanpas...
Läs mer

Fastställda villkor emission juli 2021

2021-07-07
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 1 juli.
Läs mer

Chans till bonus på vikande marknad

2021-07-06
Sommaren 2018 lanserade vi en sprinter smart bonus med exponering mot sydeuropeiska banker. Europeiska banker var vid tiden rejält nedpressade med en minskad lönsamhet och avsevärt lägre aktiekurse...
Läs mer

Extrautdelning i Tele2

2021-07-05
Tele2 har beslutat att göra en extrautdelning om 3 SEK per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Tele2. 
Läs mer

Extrautdelning i Volvo

2021-07-05
Volvo har beslutat att göra en extrautdelning om 9,5 SEK per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Volvo. 
Läs mer

Fondutvärdering 2021

2021-06-29
Garantum har som mål att ha ett attraktivt fondtorg med en bra sammansättning vad gäller inriktningar och riskklasser. På så sätt kan varje kund skapa väldiversifierade och balanserade sparportfölj...
Läs mer

Fondutvärdering 2021

2021-06-29
Garantum har som mål att ha ett attraktivt fondtorg med en bra sammansättning vad gäller inriktningar och riskklasser. På så sätt kan varje kund skapa väldiversifierade och balanserade sparportfölj...
Läs mer

Ny fond – Sveriges fondförmögenhet ökar och räntefonder tar större plats

2021-06-29
Vi ser nu en förändring i nysparandet i Sverige, portföljerna växer och räntefonder tar större plats. Under maj var nettosparandet i räntefonder 43,6% av det totala sparandet. Med detta sagt, välje...
Läs mer

Ny fond – diversifiera ditt sparande med ädelmetaller

2021-06-22
Nu adderar vi Sveriges kanske mest riskbenägna fond till fondtorget. Fonden kan vara en intressant krydda i portföljen genom sin exponering mot ädelmetaller. 
Läs mer

Danske Bank har uppdaterat dokumentationen

2021-06-21
Läs mer

Split i Sinch

2021-06-17
Sinch har genomfört en aktiesplit med villkoren 10:1, det innebär att man får tio aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna nedan multipliceras med r-faktorn 0,10.
Läs mer

Extrautdelning i Orange SA

2021-06-15
En extrautdelning i Orange SA om 0,20 EUR per aktie röstades igenom på den årliga bolagsstämman. På grund av detta justerar vi startvärdet för för Orange SA i de placeringar där aktien ingår med en...
Läs mer

Systembyte först efter sommaren

2021-06-11
För att kunna erbjuda er och era kunder ännu bättre stöd och lösningar framöver arbetar vi just nu för högtryck med genomförandet av flera större systembyten.
Läs mer

Merck & Co Inc har beslutat att göra en spin off på Organon & Co.

2021-06-09
Merck & Co Inc har beslutat att göra en spin off på Organon & Co. Det innebär att framtida utveckling, efter avknoppningen av Organon, endast beräknas utifrån utvecklingen i Merck. 
Läs mer

Garantum’s maturities deliver – SRP

2021-06-08
Vi känner en stor glädje över den avkastning som vi har levererat till våra kunder över de senaste 15 åren. Men att recensera sig själv är alltid enkelt. Därför är det en oerhörd stolthet när vår...
Läs mer

Fastställda villkor maj emission

2021-06-03
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 27 maj. 
Läs mer

Så sprider du riskerna i ditt sparande

2021-06-01
Läs mer

Split i Sedana Medical

2021-05-28
Sedana Medical har genomfört en aktiesplit med villkoren 4:1, det innebär att man får fyra aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna multipliceras med r-faktorn 0,25.
Läs mer

Ny försäljningsansvarig hos Aktie-Ansvar

2021-05-19
Vi hälsar Peter Edelsvärd varmt välkommen till Garantums kapitalförvaltning med försäljningsansvar för fonderna på Aktie-Ansvar. Peter har en lång bakgrund inom finansbranschen och har tidigare haf...
Läs mer

Split i Investor

2021-05-19
Investor har genomfört en aktiesplit med villkoren 4:1, det innebär att man får fyra aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna multipliceras med r-faktorn 0,25.
Läs mer

Kinnevik delar ut Zalando

2021-05-19
Kinneviks årsstämma den 29 april 2021 beslutade att utskifta Kinneviks innehav i Zalando genom ett aktieinlösenprogram. Avstämningsdag för aktiespliten och rätten att erhålla inlösenaktier är satt...
Läs mer

Extrautdelning i Pandora A/S

2021-05-17
En extrautdelning i Pandora A/S om 5 DKK per aktie röstades igenom på den årliga bolagsstämman. På grund av detta justerar vi startvärdet för Pandora i de placeringar där aktien ingår med en r-fakt...
Läs mer

UBS har uppdaterat dokumentationen

2021-05-10
Läs mer

Split i Swedish Match

2021-05-10
Swedish Match har genomfört en aktiesplit med villkoren 10:1, det innebär att man får tio aktier för varje ägd aktie. Startvärdet för de påverkade produkterna multipliceras med r-faktorn 0,1.
Läs mer

Extrautdelning i Boliden

2021-05-10
En extrautdelning i Boliden om 6 SEK per aktie röstades igenom på den årliga bolagsstämman. På grund av detta justerar vi startvärdet för Boliden i de placeringar där aktien ingår med en r-faktor p...
Läs mer

15 års avkastning med Garantums strukturerade produkter

2021-05-04
Sedan vår första publika emission har över 1 300 produkter gått till förfall, med en genomsnittlig avkastning på närmare 19% och en årlig avkastning på hela 7,8%.
Läs mer

Danske Bank har uppdaterat dokumentationen

2021-05-03
Läs mer

Extrautdelning i Sandvik

2021-04-30
Sandvik AB har beslutat att göra en extrautdelning om 2 SEK per aktie till aktieägarna. På grund av detta justerar vi startvärdet för Sandvik i de placeringar där aktien ingår med en r-faktor på...
Läs mer

Fastställda villkor april emission

2021-04-28
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 22 april. 
Läs mer

Split i Vestas Wind Systems

2021-04-27
Vestas Wind Systems A/S har gjort en split där aktieägarna får 5 aktier för varje aktie de äger. På grund av detta justeras startvärder för Vestas Wind Systems i de placeringar där aktien ingår med...
Läs mer

Extrautdelning i Stellantis

2021-04-27
Stellantis N.V har beslutat att dela ut en extrautdelning om 0,32 EUR per aktie till aktieägarna. På grund av detta justerar vi startvärdet för Stellantis i de placeringar där aktien ingår med en...
Läs mer

Extrautdelning i Holmen

2021-04-23
Holmen AB har beslutat att dela ut en extrautdelning om 3,5 SEK per aktie till aktieägarna. På grund av detta justerar vi startvärdet för Holmen i de placeringar där aktien ingår med en r-faktor på...
Läs mer

Uppdaterad: Handel i PriorNilssons fonder är för tillfället stängd

2021-04-21
Läs mer

Extraordinär utdelning i Skanska

2021-04-12
Skanska har beslutat att dela ut en extraordinär utdelning om 3 SEK per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Skanska i de placeringar där aktien ingår.
Läs mer

Extraordinär utdelning i Volvo

2021-04-08
Volvo har beslutat att dela ut en extraordinär utdelning om 9 SEK per aktie. På grund av detta justerar vi startvärdet för Volvo i de placeringar där aktien ingår. 
Läs mer

Strukturerade placeringar och fonder i synergi

2021-04-08
Kontinuerliga utbetalningar från en strukturerad placering skapar nya investerings-möjligheter – i exempelvis fonder. Allt fler har tagit fasta på hur en kursskyddad kupong kan utnyttjas tillsamman...
Läs mer

OPMs fonder byter namn i och med Carnegies förvärv

2021-04-01
Läs mer

Kostnadsredovisning för 2020

2021-03-31
Läs mer

Nya användarnamn för inloggning till Partnerwebben

2021-03-31
Läs mer

Lanseras snart: PriorNilsson Evolve

2021-03-25
Läs mer

Hallå där, Måns!

2021-03-25
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2021

2021-03-25
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 18 mars. 
Läs mer

Moody's nedgraderar SAS

2021-03-22
Moody's har sänkt kreditbetyget för SAS från B3 till Caa1 med negativ Outlook.
Läs mer

Stellantis har beslutat att göra en spin off på Faurecia SE

2021-03-18
Stellantis har beslutat att göra en spin off på Faurecia SE. Detta innebär att framtida utveckling, efter avknoppningen av Faurecia, endast beräknas utifrån utvecklingen i Stellantis. 
Läs mer

Fondplattformen breddar sin marknadsexponering – Fastlandskina

2021-03-15
Bortsett från den tuffa utvecklingen efter det Kinesiska nyåret, så anses den Kinesiska aktiemarknaden vara ”Covid-19 vinnare”. 
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterial emission mars

2021-03-01
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 18 mars. 
Läs mer

Fastställda villkor emission februari

2021-02-25
Efter en lyckad upphandling kan vi konstatera att vi lyckats bibehålla eller förbättra villkoren i 8 av 11 produkter i februariemissionen. Detta trots att vi under säljperioden tidvis upplevt en...
Läs mer

En återhämtning ger stöd åt cykliska bolag

2021-02-18
Det finns bolag som är mer eller mindre känsliga för utvecklingen i ekonomin. De mer konjunkturkänsliga bolagen brukar kallas för cykliska bolag, då deras försäljnings- och vinstutveckling vanligen...
Läs mer

Nya fonder på fondtorget med fokus på hållbarhet

2021-02-17
Det blir ett allt större fokus på hållbarhet och ESG-frågor. Under 2021 kommer dessa frågor hamna högst på prioriteringslistan. Joe Biden hann knappt ta plats i vita huset innan han lovat...
Läs mer

Bolagshändelse i JC Penney (Old Copper)

2021-02-11
Den 15 maj 2020 inledde JC Penney (Old Copper) ett konkursförfarande enligt Chapter 11. I samband med detta upphörde handeln i aktien på New York börsen och den fick istället en notering på OTC...
Läs mer

Erbjudande om aktieförvärv i Concent Holding AB (publ)

2021-02-02
tPO Evolution AB (556916-8916) försattes i konkurs den 22 juli 2020. Konkursbolaget äger 17 383 preferensaktier i Concent Holding AB (publ) som konkursförvaltningen avser avyttra. Kunder erbjuds...
Läs mer

Stark utveckling för våra diskretionära fondportföljer under 2020

2021-02-01
Under 2020 stod båda våra diskretionära fondportföljer – Select Balanserad och Select Offensiv – emot de breda och kraftiga nedgångarna som skedde i mars tack vare en snabb nedviktning av aktier ti...
Läs mer

Sammanslagning av Fiat Chrysler Automobiles NV och Peugeot SA

2021-01-25
Det har skett en sammanslagning av Fiat Chrysler Automobiles NV och Peugeot SA som tillsammans bildat Stellantis NV.
Läs mer

Fastställda villkor emission januari

2021-01-20
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 14 januari. 
Läs mer

Del 5: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2021-01-18
I tidigare delar har vi beskrivit vikten av att se över hela sin ränteexponering i portföljen. Fler upptäcker säkert att de har många olika typer av ränteplaceringar och tillsammans kan dessa...
Läs mer

Extrautdelning Fiat Chrysler Automobiles NV

2021-01-15
Fiat Chrysler Automobiles NV har beslutat att göra en extrautdelning på 1,84 EUR per aktie. På grund av detta justeras startkursen för Fiat Chrysler Automobiles NV i de placeringar där aktien ingår...
Läs mer

Europeiska gröna given

2021-01-15
 
Läs mer

Information till andelsägare i C WorldWide Sweden Small Cap

2020-12-28
Vi vill informera om ett antal förändringar som C WorldWide Fund Management S.A. gjort i fondbestämmelserna (Prospektet) för fonden C WorldWide och tillhörande delfonder där C WorldWide Sweden Smal...
Läs mer

Fastställda villkor emission december 2020

2020-12-18
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 14 december. Ny upphandling med många förbättrade villkor jämfört med tidigare indikerade nivåer. Sprinter 5G Smart Bonus förtjäntar lite extra...
Läs mer

Kredithändelse i SAS – produkter utgivna av SEB

2020-12-17
Den 27 oktober 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i SAS (omstrukturering av skulder).
Läs mer

Del 4: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2020-12-15
Under 2020 har marknadsvärdet på ränteplaceringar varierat väldigt mycket. Det har fått många investerare att fundera på vad som påverkar marknadsvärdet och varför det rör sig så mycket....
Läs mer

Kredithändelse i Europecar Mobility Group S.A.

2020-12-11
Den 8 December 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Europecar Mobility Group S.A. Bolaget har ingått i serie 29, 32 och 33 av iTraxx Crossover Index.
Läs mer

PEAB delar ut aktier i Annehem Fastigheter

2020-12-09
Läs mer

High Yield eller Low Yield?

2020-12-08
2020 har varit ett mycket speciellt år på både aktie- och räntemarknaden. Vi gick in i året med en rekordvärdering på High Yield obligationer, för att sedan se kraftiga fall i marknadsvärden och et...
Läs mer

Återvinningsvärde för SAS AB

2020-12-07
Den 4 december 2020 fastställdes återvinningsvärdet för SAS AB (Scandinavian Airlines System Danmark - Norge – Sverige) för produkter utgivna av Danske Bank. Värdet fastställdes till 100%. 
Läs mer

Fastställda villkor emission november 2020

2020-12-07
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 23 november.
Läs mer

Sammanslagning av Unilever NV och Unilever Plc

2020-12-04
Unilever Group har beslutat att göra en sammanslagning av Unilever NV och Unilever Plc. I de påverkade produkterna kommer Unilever NV bytas ut mot Unilever Plc.
Läs mer

Pfizer har beslutat att göra en spin off

2020-11-25
Pfizer har beslutat för att göra en spin off på UpJohn. Detta innebär att framtida utveckling, efter avknoppningen UpJohn, endast beräknas utifrån utvecklingen i Pfizer. Genom att multiplicera...
Läs mer

Sammanslagning av Mylan N.V och UpJohn Inc.

2020-11-25
Den 17 november skedde en sammanslagning av Mylan N.V och UpJohn Inc. Det nya namnet efter sammanslagningen är Viatris Inc. Vi har ersatt bolaget Mylan med det nya bolaget i produkter där aktien...
Läs mer

Topplista fonder kvartal 3 2020

2020-11-23
Teknikfonder låg inte helt oväntat i topp när vi summerar mest handlade fonder under Q3. Extra roligt att Aktie-Ansvar Räntestrategi knep plats 1, ett bra kvitto för Maria Ljungqvist, ansvarig...
Läs mer

Nu utökar vi fondutbudet

2020-11-19
Nu tillkommer fyra nya fonder på fondtorget som spetsar och breddar utbudet. Huvudsakligen ska fondtorget vara en bas för investeringsrådgivning med möjlighet att skapa väldiversifierade och...
Läs mer

Del 3: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2020-11-17
Diversifiering är en mycket viktig del i hanteringen av de kreditrisker man exponeras mot när man investerar i olika ränte- och kreditlänkade placeringar. Har du exempelvis koll på hur många bolag ...
Läs mer

Nu stärker vi vårt analys- och förvaltarteam på Garantums huvudkontor

2020-11-05
Läs mer

Kredithändelse i SAS

2020-11-05
Den 27 oktober 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i SAS.
Läs mer

Del 2: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2020-11-05
Läs mer

Spreadexponering – ett tydligare sätt att bedöma risken i en räntefond

2020-11-04
I spåren av COVID-19 har vi sett kraftiga rörelser för samtliga tillgångsslag på de globala finansmarknaderna. Ett högaktuellt ämne är då hur man som investerare skall bedöma risken i en placering. 
Läs mer

Återvinningsvärdet för Selecta är fastställt

2020-10-21
Den 20 oktober 2020 fastställdes återvinningsvärdet för Selecta Group B.V i CDS auktionen med nio deltagande banker. Värdet fastställdes till 51,625 %.
Läs mer

Del 1: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2020-10-19
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2020

2020-10-16
Bra marknadsförutsättningar och volymer skapade ett stort intresse för upphandlingen i smartbonusstrukturerna vilket resulterade i kraftiga förbättringar av villkoren.
Läs mer

Kredithändelse i Selecta Group B.V.

2020-10-14
Den 12 oktober 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Selecta Group B.V. Bolaget har ingått i serierna 22-33 av iTraxx Crossover Index.
Läs mer

Tele2 har beslutat att dela ut en extraordinär utdelning

2020-10-12
Tele2 har beslutat att dela ut en extraordinär utdelning på 3,50 kr per aktie. Vi justerar startvärdet genom att multiplicera det med 0,971562 enligt Nasdaqs föreslagna metod för de nedan angivna...
Läs mer

Hur allt startade – men framför allt hur långt vi har kommit

2020-10-09
Nu passerar Garantum ytterligare en milstolpe när vi arrangerar vår 4000:de strukturerade produkt. Mycket har hänt sedan starten för snart 16 år sedan – Garantum har gått från att vara ett litet...
Läs mer

Var får du bäst betalt för risken du tar?

2020-10-08
Vår analytiker, Eric Karlsson, beskriver det rådande marknadsläget och hur det bäddar för mer strukturerade produkter i portföljen.
Läs mer

Topplistor på fondtorget tredje kvartalet

2020-10-08
Vårt kvalitetssäkrade fondtorg erbjuder idag över 140 fonder från 40 olika fondbolag. På fondtorget hittar ni fonder från både svenska och utländska fondbolag. När september nu har passerat har vi...
Läs mer

Spin Off Siemens Energy AG

2020-10-01
Siemens AG har beslutat att dela ut Siemens Energy AG till aktieägarna som får 0,5 aktie i Siemens Energy GA för varje aktie de äger. I de påverkade produkterna har Siemens ersatts med en korg av...
Läs mer

Hur mycket exponering har du mot enskilda aktier?

2020-09-24
Du har väl inte missat vår funktion på hemsidan som kan hjälpa både dig som kund och din rådgivare att få ännu bättre överblick över placeringarna. I din depå kan du se hur stor din exponering är m...
Läs mer

Handelsstopp i DNBs Fonder

2020-09-17
Läs mer

Vår fondplattform Allfunds har stoppat all handel med DNB Fonder

2020-09-11
Läs mer

Kredithändelse i Pizzaexpress Financing 1 PLC

2020-09-10
Den 9 september 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Pizzaexpress Financing 1 PLC. Bolaget har ingått i serierna 22-31 av iTraxx Crossover Index.
Läs mer

Fastställda villkor emission augusti 2020

2020-09-02
Lägre marknadsräntor och fundingspreadar hos bankerna har slagit brett på villkoren. En väldigt bra upphandling på optionssidan räddade villkoren i GS AO Läkemedel SFB 90 3951 .  
Läs mer

Aktiesplit i Apple

2020-09-01
Läs mer

5G – framtidens trådlösa nätverk

2020-08-28
Läs mer

Extrautdelning i Kinnevik

2020-08-26
Styrelsen i Kinnevik har beslutat om en extrautdelning om 7 SEK per aktie. Därmed justerar vi startvärdet för Kinnevik i de placeringar där aktien ingår med en r-faktor om 0,979362, vilket sänker...
Läs mer

Kredithändelse i HEMA Bondco I B.V.

2020-08-25
Den 14 augusti 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i HEMA Bondco I B.V. Bolaget har ingått i serierna 22-33 av iTraxx Crossover Index.
Läs mer

Sommarens förfall

2020-08-13
Under sommaren kan vi konstatera många fina förfall där pengarna är på väg ut till investerarna.
Läs mer

Kredithändelse i Matalan Finance Plc

2020-08-12
Den 11 augusti 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Matalan Finance Plc. Bolaget har ingått i serierna 22-33 av iTraxx Crossover Index.
Läs mer

Kredithändelse i Noble Corporation

2020-08-11
Den 5 augusti 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Noble Corporation. Bolaget har ingått i serierna 33-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Aktuella villkor per den 19 augusti

2020-08-11
Uppdatering av aktuella villkor för nuvarande emission med sista teckningsdag den 27 augusti. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen. Nivåerna för villkoren kan alltjämt förändras...
Läs mer

UBS har kompletterat dokumentationen

2020-08-10
Läs mer

Information om Selecta

2020-07-24
Läs mer

Tundra Vietnam fusioneras med Tundra Sustainable Frontier

2020-07-17
Läs mer

Metso Oyj delar ut aktier i Outotec till aktieägarna

2020-07-14
Läs mer

Kvanthedge fusioneras med Saxxum Aktiv

2020-07-09
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera sitt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Kvanthedge med den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.
Läs mer

Moody's nedgraderar SAS

2020-07-06
Moody's har sänkt kreditbetyget för SAS från Caa1 till Caa2. 
Läs mer

Fastställda villkor emission juni 2020

2020-07-02
Fastställda villkor för emissionen som stängde den 25 juni. 
Läs mer

Bra läge för omstruktureringar i High Yield USA

2020-07-02
Antalet kredithändelser i USA har stadigt ökat den senaste tiden och det finns sannolikt en överhängande risk att det kommer fler kredithändelser framöver. Det finns ett flertal kreditlänkade...
Läs mer

Kredithändelse i Chesapeake Energy Corporation

2020-07-01
Den 29 juni 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Chesapeake Energy Corporation. Bolaget har ingått i serierna 23-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Fondutvärdering 2020

2020-06-30
Garantum har som mål att ha ett attraktivt fondtorg med en bra sammansättning vad gäller inriktningar och riskklasser. På så sätt kan varje kund skapa väldiversifierade och balanserade sparportfölj...
Läs mer

Fondutvärdering 2020

2020-06-30
Garantum har som mål att ha ett attraktivt fondtorg med en bra sammansättning vad gäller inriktningar och riskklasser. På så sätt kan varje kund skapa väldiversifierade och balanserade sparportfölj...
Läs mer

I vågskålen – våga eller en andra våg

2020-06-25
Läs mer

Återvinningsvärdet för Hertz är fastställt

2020-06-25
Den 24 juni 2020 fastställdes återvinningsvärdet för Hertz i CDS-auktionen med 10 deltagande banker. Värdet fastställdes till 26,375%.
Läs mer

Återvinningsvärdet för JC Penney är fastställt

2020-06-18
Den 9 juni 2020 fastställdes återvinningsvärdet för JC Penney i CDS-auktionen med 10 deltagande banker. Värdet fastställdes till 0.125%
Läs mer

Maria Ljungqvist ansvarig för Graalstrategierna

2020-06-15
Läs mer

Kredithändelse i California Resources Corporation

2020-06-12
Den 11 juni 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i California Resources Corporation. Bolaget har ingått i serierna 25-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Hur ska man tolka en börs som blivit väldigt dyr?

2020-06-12
Läs mer

Athanase köper majoriteten av Catella Fondförvaltning AB

2020-06-10
Läs mer

Fastställda villkor maj mellanemission 2020

2020-06-03
Nedan produkter visar fastställda villkor för emissionen som stängde den 29 maj. 
Läs mer

Kredithändelse i Hertz

2020-05-29
Den 26 maj 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Hertz. Bolaget har ingått i serierna 23-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Portföljtänk i orostider – hur stor är din kreditexponering och matchar det önskad risk?

2020-05-25
Kreditrelaterade placeringar såsom företagsobligationer, räntefonder och strukturerade produkter, med High Yield-bolag ökade kraftigt i popularitet efter finanskrisen. Bolagen gynnades av fallande...
Läs mer

Nyhet! Garantums Koncept-portföljer

2020-05-25
Vi tar fram förslagen och du fattar besluten tillsammans med din rådgivare Optimerad portfölj utifrån behov och marknadsläge Individen i fokus – så hittar vi lösningarna inom ditt sparande
Läs mer

Kredithändelse i J. C. Penney Company, Inc.

2020-05-22
Den 19 maj 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i J. C. Penney Company, Inc. Bolaget har ingått i serierna 23-34 av CDX HY Index.
Läs mer

JC Penney i konkurs

2020-05-19
Läs mer

Fastställda villkor emission maj 2020

2020-05-14
Sjunkande räntor tillsammans med att bankerna betalar mindre för sin upplåning slog brett på villkoren i en övrigt turbulent marknad.  
Läs mer

Kredithändelse i Neiman Marcus Group

2020-05-12
Den 7 maj 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Neiman Marcus Group. Bolaget har ingått i serierna 23-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Spiltans räntefonder åter öppna för engångsköp

2020-05-08
Per 1 april valde Garantum att pausa engångsköp i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. 
Läs mer

VD har ordet – Råd i kristid

2020-05-06
Just nu är det inte lätt att veta vad som kommer att hända härnäst. Är vi på väg in i en kris eller är vi redan på väg ut ur den? Oavsett vilket räcker det med några enkla observationer för att slå...
Läs mer

Autocalls som slutat under riskbarriären i och med turbulensen samt bolagsspecifika problem

2020-04-30
Aktiekurserna har fallit kraftigt i Delta Airlines, Daimler och Alcoa + Arconic, Goodyear, Avis Budget, American Airlines, Office Depot samt Ratos. Det är aktier som ingår i autocalls med inriktnin...
Läs mer

Tydliggörande från InsureSec om strukturerade produkter

2020-04-30
Läs mer

Kredithändelse i Diamond Offshore Drilling, Inc

2020-04-30
Den 27 april 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Diamond Offshore Drilling, Inc. Bolaget har ingått i serierna 29-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Information om J.C Penney

2020-04-27
J.C. Penney Co. Inc. för samtal med en grupp banker bestående av bland andra Wells Fargo, Bank of America och JPMorgan om finansiering under en eventuell konkursförhandling. Den amerikanska...
Läs mer

Moody's och S&P nedgraderar Stena AB

2020-04-24
Moody's har sänkt kreditbetyget för Stena AB från B1 till B2 och S&P har sänkt utsikterna från stabila till negativa.
Läs mer

Uppdaterade bolagslistor emission maj 2020

2020-04-22
Bolagslistorna för Kreditcertifikat High Yield USA Kvartalsvis nr 3912 och Kreditcertifikat High Yield Europa Kvartalsvis nr 3913 var inte fastställda vid informationsbroschyrens färdigställande....
Läs mer

Corporate Action i United Technologies och Raytheon Technologies

2020-04-17
United Technologies har tagit över Raytheon vilka blev Raytheon Technologies. Därefter skedde en spinn off i Raytheon Technologies av Carrier Global och Otis Worldwide. United Technologies ersätts ...
Läs mer

Kredithändelse i Frontier Communications Corporation

2020-04-17
Den 15 april 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Frontier Communications Corporation. Bolaget har ingått i serierna 23-33 av CDX HY Index.
Läs mer

Kredithändelse i Whiting Petroleum Corporation

2020-04-17
Den 2 april 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Whiting Petroleum Corporation. Bolaget har ingått i serierna 25-34 av CDX HY Index.
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2020

2020-04-03
Läs mer

Garantum pausar engångsköp i Spiltan

2020-04-01
Med anledningen  av den senaste tidens turbulens i marknaden för företagsobligationer där Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond har varit handelsstoppade mellan 20 mars och 31 mars...
Läs mer

Spiltan senarelägger inlösen av fondandelar

2020-03-27
Läs mer

Spin off av Electrolux Professionals

2020-03-27
Den 21 februari beslutade Electrolux aktiestämma att dela ut samtliga aktier i helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB till AB Electrolux aktieägare. De påverkade produkterna har justerats...
Läs mer

Flera fondbolag senarelägger inlösen av fondandelar

2020-03-20
Läs mer

Presentationer via Youtube

2020-03-13
Det är när marknaden är som stökigast som man oftast har de bästa investeringsförutsättningarna. Tyvärr inser man det som regel för sent och i efterhand när marknaden redan har återhämtat sig. För...
Läs mer

Tvära kast i aktuella marknadsvärden

2020-03-11
De senaste veckornas extrema turbulens har minst sagt påverkat värdet i alla depåer – mer eller mindre oberoende av vilka innehav man har. Från att depåvärdena totalt sett har legat på väldigt fina...
Läs mer

Tvära kast skapar möjligheter

2020-03-06
Vecka 9 är något som normalt är starkt förknippat med Stockholms sportlovsvecka. 2020 utvecklade sig veckan även till att bli den sämsta börsveckan sedan finanskrisen. OMXS30 och S&P500 var båda ne...
Läs mer

Kredithändelse i The McClatchy Company

2020-02-26
Den 14 februari 2020 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i The McClatchy Company. Bolaget har ingått i serierna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 och 33 av CDX HY Index. 
Läs mer

Fastställda villkor emission februari 2020

2020-02-21
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterial emission mars

2020-02-18
Korrigering i produktbroschyrer och samlingsbroschyr i emissionen med sista teckningsdag 26 mars 2020. 
Läs mer

Bygg bästa portföljen i en orolig marknad!

2020-02-18
Årets två första emissioner har sett lite annorlunda ut än vad vi har varit vana vid de senaste åren. Bland annat är kapitalskyddat tillbaka på riktigt och krediterna är bortplockade. Mats Eriksson...
Läs mer

Garantum sätter tonen – decenniets bästa produkter

2020-02-18
Det är samma visa varje år. Oscarsgalan går av stapeln där de bästa filmerna och skådespelarna ska utses. Artister prisas, både på galor och baserat på flest spelningar. När det nya året tar vid få...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterial emission februari 2020

2020-02-11
Information om produktbroschyrer och samlingsbroschyr i emissionen med sista teckningsdag 17 februari 2020. 
Läs mer

Två nya fonder till fondtorget – DNB Grönt Norden och PriorNilsson Sverige Aktiv A

2020-01-27
Läs mer

Fastställda villkor emission januari 2020

2020-01-22
Läs mer

Kapitalskyddade placeringar – återkomsten!

2020-01-20
Allt började med våra kapitalskyddade placeringar och för snart 15 år sedan konstruerade vi våra första placeringar – tre stycken aktieindexobligationer mot den globala, svenska och japanska...
Läs mer

Ny prislista från och med 16 januari

2020-01-17
Läs mer

Fastställda villkor emission december 2019

2019-12-19
Fastställda villkor för vår extraemission som stängde den 16 december.
Läs mer

Veckans förfall

2019-12-05
Varje vecka lyfter vi fram några förfall som vi tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet. Denna vecka har vi bland annat en Sprinter Sverige Platå som förfaller till 125,58% samt en Autocall Svens...
Läs mer

Nyhet – Smart Bonus x2 som Top Pick

2019-11-28
Läs mer

Veckans förfall

2019-11-28
Läs mer

Fastställda villkor emission november 2019

2019-11-27
En avvaktande marknad med viss ökad förhoppning om ett stundande handelsavtal mellan Kina och USA har drivit ner kreditspreadarna i marknaden och således villkoren i kreditobligationerna. 
Läs mer

Kinnevik AB delar ut innehaven i Millicom International Cellular S.A.

2019-11-19
Kinnevik AB beslutade den 7 november att i enlighet med styrelsens förslag dela ut innehaven i Millicom International Cellular S.A. Startvärdet justeras för Kinnevik i nedan produkter genom att...
Läs mer

Kredithändelse i Dean Foods Company

2019-11-15
Den 13 november 2019 fastställdes det av ISDA att en kredithändelse inträffat i Dean Foods Company. Bolaget har ingått i serierna 23, 24, 27, 32 och 33 av CDX HY Index. För mer information se exter...
Läs mer

Veckans förfall

2019-11-07
Under nuvarande vecka kan vi konstatera många fina förfall där pengarna är på väg ut till investerarna. Sprinter Sv bolag Smart bonus x2 2819  betalar hela 194% tillbaka.
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterial emission november

2019-11-07
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 21 november 2019. 
Läs mer

Uppdaterade bolagslistor för emission oktober 2019

2019-11-06
Bolagslistorna för Kreditcertifikat High Yield USA Kvartalsvis nr 3741 och  Kreditcertifikat High Yield Europa Kvartalsvis nr 3740,  var inte fastställda vid informationsbroschyrens färdigställande...
Läs mer

Autocalls med inriktning mot läkemedelsindustrin

2019-11-04
De senaste åren har aktiekursen fallit kraftigt i Teva Pharmaceuticals, vilken ingår som underliggande aktie i olika autocalls med inriktning mot läkemedelsindustrin. Här följer en sammanfattning a...
Läs mer

Autocalls med inriktning mot amerikansk konsumtion

2019-11-04
De senaste åren har aktiekursen fallit kraftigt i JC Penney, en aktie som ingår i olika autocalls med inriktning mot amerikansk konsumtion som konstruerades under åren 2014-2017. Här följer en...
Läs mer

Analys: Autocalls med inriktning mot läkemedelsindustrin

2019-10-21
De senaste åren har aktiekursen fallit kraftigt i Teva Pharmaceuticals, vilken ingår som underliggande aktie i olika autocalls med inriktning mot läkemedelsindustrin. Här följer en sammanfattning a...
Läs mer

Analys: Autocalls med inriktning mot amerikansk konsumtion

2019-10-21
De senaste åren har aktiekursen fallit kraftigt i JC Penney, en aktie som ingår i olika autocalls med inriktning mot amerikansk konsumtion som konstruerades under åren 2014-2017. Här följer en...
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2019

2019-10-16
Läs mer

Tre goda skäl att investera

2019-10-15
Vi är störst i Sverige på strukturerade placeringar. Det innebär ett stort ansvar att vara ledande inom sin bransch men det medför också stora möjligheter att påverka. Integrera hållbarhet i ett...
Läs mer

Medicin mot börsfrossa<br> – heta tips från aktuell emission!

2019-10-04
Läs mer

Veckans förfall – många fina utbetalningar på väg!

2019-10-03
Läs mer

Kredithändelse i Thomas Cook forts.

2019-09-25
Läs mer

Kredithändelse i Thomas Cook

2019-09-24
Läs mer

Nu laddar vi upp kontoutdrag för försäkring i depåinloggningen

2019-09-20
Läs mer

Kredithändelse i Top Gun Realisations 61 Limited

2019-09-12
Läs mer

Fastställda villkor emission augusti 2019

2019-09-04
Marknadsförutsättningarna har den senaste tiden kraftigt förändrats, vilket bland annat beror på betydligt lägre räntor. Men tack vare en lyckad upphandling har vi lyckats hålla villkoren relativt...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterial i emission oktober 2019

2019-09-03
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 10 oktober 2019. 
Läs mer

Nu tilldelas alla bolag i våra placeringar ett hållbarhetsbetyg

2019-09-02
Engagemanget fortsätter växa bland investerare som vill hållbarhetsgranska sitt sparande. Många gånger kan det dock vara svårt att jämföra hållbarheten hos bolag. Vi har därför inlett ett samarbete...
Läs mer

Sampo delar ut aktier i Nordea

2019-08-27
Läs mer

Tele2 har beslutat att dela ut en extraordinär utdelning

2019-08-26
Tele2 har beslutat att dela ut en extraordinär utdelning på 6 kr/Aktie. Vi justerar startvärdet genom att multiplicera startvärdet med 0,9579293 för de nedan angivna produkterna.
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2019-08-20
Läs mer

Kredithändelse i Galapagos Holding

2019-08-15
Den 19 juli 2019 fastställdes det att en kredithändelse inträffat i Galapagos Holding SA. Bolaget har ingått i serierna 22-30 av Markit iTraxx Crossover Index. För mer information se extern länk >>
Läs mer

Kredithändelse i Weatherford International Ltd

2019-07-11
Läs mer

Fastställda villkor emission juni 2019

2019-07-04
Läs mer

Månadsvisa autocall – fantastiska förfall!

2019-06-20
En enbart rak exponering mot aktier är inte alltid bäst om man vill att portföljen ska prestera i alla marknadslägen. Det är Autocall Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 1989 ett bra bevis på. Nä...
Läs mer

Bra att veta inför sommaren

2019-06-20
Läs mer

En sommarhälsning från Norrmalmstorg

2019-06-20
VD har ordet
Läs mer

Kredithändelse i Rallye SA

2019-06-12
Den 24 maj 2019 fastställdes det att en kredithändelse inträffat i Rallye SA. Bolaget har ingått i serierna 3-4 & 6-24 av iTraxx Crossover Index.
Läs mer

48 stycken nya vinstsäkringsmöjligheter

2019-06-10
Bli en vinnare i det långa loppet genom att våga omdisponera portföljen. Det finns nu flera placeringar som kommer förfalla inom den närmaste tiden. Den 27 juni stänger vår aktuella emission vilket...
Läs mer

Extrautdelning i Boliden

2019-05-24
Läs mer

Extrautdelning Engie

2019-05-24
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2019-05-24
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan produkter med ett supplement daterat 2019-05-23.
Läs mer

Kredithändelse i New Look Senior Issuer plc

2019-05-20
Läs mer

Fastställda villkor emission maj 2019

2019-05-17
Läs mer

Dags att vinstsäkra placeringar i USD?

2019-05-02
Riksbankens duvaktiga besked gällande framtida räntehöjningar fick kronan att falla ytterligare mot USD. Det kan därför vara aktuellt att vinstsäkra innehav om man har några placeringar i USD. Se e...
Läs mer

Newmont Goldcorp Corp gör en extrautdelning

2019-04-29
Läs mer

Goldcorp uppköpt av Newmont Mining Coprporation

2019-04-25
Läs mer

Extrautdelning i SEB

2019-04-16
Läs mer

Luxottica Group uppköpt av Essilor Luxottica

2019-04-15
Läs mer

Modern Times Group delar ut Nordic Entertainment Group

2019-04-15
Läs mer

Extrautdelning i Volvo

2019-04-12
Läs mer

Personlig aktiehandel hos Garantum

2019-04-11
Läs mer

Europeiska bilar på väg mot ökad försäljning igen?

2019-04-11
EU:s nya avgasregler och konjunkturoro har slagit hårt mot den europeiska fordonsindustrin, vilket har pressat aktierna. Mot bakgrund av en attraktiv prissättning och en minskad oro för handelskrig...
Läs mer

Fastställda villkor emission april 2019

2019-04-10
Läs mer

Novartis har beslutat att göra en spin off

2019-04-10
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2019-04-03
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AIO Sverige Guld 90% 3623, SE0012257657, och CS AO Global Bonus 3639, SE0012323822, med ett supplement daterat 2019-04-02.
Läs mer

Kredithändelse i Steinhoff AG

2019-04-02
Den 22 mars beslutade ISDA att en kredithändelse skett i Steinhoff AG på den 8 februari 2019. Steinhoff var en del av iTraxx Europa Xover Serie 29.
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2019

2019-03-27
Läs mer

Rio Tinto annonserar extrautdelning

2019-03-12
Läs mer

Kredithändelse i Windstream Services LLC

2019-03-11
Läs mer

Information om M&G Optimal Income Fund EUR/USD

2019-03-08
M&G Optimal Income Fund EUR/USD klasserna kommer att slås samman med motsvarande Lux SICAV klasser den 8 mars.
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2019-03-08
Läs mer

Autocall Svenska bolag Månadsvis – hela 66,56% i avkastning på 4,5 år!

2019-03-07
I september 2014 lanserade vi våra första Autocalls med månadsvisa observationer. En av dem var Autocall Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2008. Tanken med månadsvisa observationer var att öka...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterial i emission mars/april 2019

2019-03-01
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 20 mars samt 4 april. 
Läs mer

Hallå där, Lars!

2019-02-28
Tranchering, High Yield, Kreditberoende skydd och bolagshändelser, begreppen är många när det kommer till kreditlänkade placeringar. Vi satte oss ner med Lars från strukturering för att lära oss...
Läs mer

Fastställda villkor emission februari 2019

2019-02-28
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2019-02-25
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AIO Sverige Guld 90% 3588, CS AIO Sverige Guld 90% 3623 och CS WRT Sverige Guld 3589 med ett supplement daterat 2019-02-22. 
Läs mer

Korrigering i produktbroschyr Aktieindexobligation Sverige/Guld 90% Skydd

2019-02-22
Räkneexemplet på sidan 4 i produktbroschyrna Aktieindexobligation Sverige/Guld 90% Skydd nr 3547 samt 3588 är felaktiga. Digitala broschyrer är uppdaterade. 
Läs mer

Autocall Nordea – möjlighet till 25% per år med exponering mot endast en aktie!

2019-01-31
Att konstruera en placering med möjlighet till en ackumulerande kupong på 25% per år där exponeringen är mot en enda aktie, dessutom en nordisk aktie, hör inte till vanligheten. Autocall Nordea nr...
Läs mer

Viktig information om Autocall Läkemedel Månadsvis nr 3021 (SE0009779267)

2019-01-29
Läs mer

Fastställda villkor emission januari 2019

2019-01-24
Läs mer

Årsbesked och digitala avräkningsnotor i din depå

2019-01-23
Läs mer

Kredithändelse i Parker Drilling Company

2019-01-18
Den 13e december 2018 så fastställdes det att det skett en kredithändelse i bolaget Parker Drilling Company. Bolaget fanns med i indexserier med levande Garantumprodukter, Markit CDX North America...
Läs mer

BREXIT?

2019-01-17
Hur kommer brexit att se ut? Frågan är mer aktuell än någonsin efter att förslaget till en mjuk brexit, som hade förhandlats fram mellan premiärminister May och EU, med bred marginal röstades ned i...
Läs mer

Marine Harvest ASA byter namn till Mowi ASA

2019-01-11
Per den 31 december 2018 så bytte Marine Harvest ASA namn till Mowi ASA. Skiftet trädde i kraft den 2 januari 2019.
Läs mer

Orkla gör en extra utdelning

2019-01-11
2017-10-02 så beslutade bolagsstämman i Orkla att göra en extra utdelning. 2017-10-26 så genomförde man den extra utdelningen till villkoren 5 NOK/aktie, för att korrigera detta så multiplicerar ma...
Läs mer

Fördröjd utbetalning för 17 förfallna produkter

2019-01-10
Emittentbanken UBS har bekräftat att utbetalning för 17 förfallna värdepapper kommer att ske 2019-01-15 istället för 2019-01-04 som tidigare angivet.
Läs mer

Michael Kors byter namn till Capri

2019-01-08
Michael Kors Holdings Limited byter namn till Capri Holdings Limited per den 31 december 2018. Namnbytet trädde i kraft den 2 januari 2019. Anledningen är att man vill ha ett samlingsnamn som...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2018-12-18
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AC Sv bolag Combo Kvart 3527, CS AIO Sverige Guld 3547 och CS WRT Sverige Guld 3553 med ett supplement daterat 2018-12-17. 
Läs mer

Vårt år tillsammans 2018

2018-12-17
Vårt år tillsammans 2018 Tiden går fort när man har roligt och snart stundar ett nytt år med nya möjligheter. Innan vi träder in i 2019 vill vi bara sammanfatta året 2018, som har varit ett...
Läs mer

Corporate Action i Rockwell Collins Inc

2018-12-13
Rockwell Collins Inc blev uppköpt av United Technologies och aktien delistades per den 28 november 2018. 
Läs mer

Corporate Action i Honeywell

2018-12-12
Läs mer

Blir grönt det nya svarta i finansbranschen?

2018-12-12
VÄLDIGT MYCKET TALAR FÖR ATT NÄSTA MEGATREND INOM INVESTERINGAR ÄR HÅLLBARHET. Somliga skulle kanske säga att denna trend redan startat, men att det vi sett hittills förmodligen bara är början på...
Läs mer

Lock & Secure – ett sätt att styra risken

2018-12-11
En risk med placeringsalternativet autocall är ifall utvecklingen i de underliggande aktierna skulle skilja sig åt dramatiskt. Funktionen Lock & Secure minskar risken att en avvikande aktie med...
Läs mer

BHP Billiton Plc byter namn till BHP Group Plc

2018-12-04
BHP Billiton Plc har ändrat namn till BHP Group Plc. Namnbytet trädde i kraft den 19 november 2018.
Läs mer

Uppköpet av Abertis Infraestructuras

2018-12-04
Abertis Infraestructuras hat blivit uppköpt av ACS Actividades de Construccion y Servicios SA och aktien delistades den 6e augusti 2018.
Läs mer

Vi har nu stängt novemberemissionen och det till riktigt bra villkor!

2018-11-29
Förklaringen ligger i den kraftiga marknadsoro som tog fart under säljperioden. Volatiliteten steg kraftigt samtidigt som kreditspreadarna har noterat årshögsta. För autocalls och kreditobligatione...
Läs mer

Praxair och Linde slagits samman

2018-11-23
Praxair och Linde har blivit sammanslagna och produkter med Praxair som underliggande kommer att byta namn till Linde PLC.
Läs mer

Korrigering i material för januariemissionen

2018-11-23
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 17 januari. 
Läs mer

Digitala avräkningsnotor snabbt och enkelt via depåinloggning!

2018-11-21
Vi spinner vidare på det gröna temat. Alla avräkningsnotor kommer att laddas upp digitalt via din depåinloggning istället för att skickas ut med post. Dina avräkningsnotor är därmed alltid...
Läs mer

Kredithändelse i Sears

2018-11-21
Den 15e oktober skedde det en kredithändelse i bolaget Sears Roebuck Acceptance Corp. Detta fastställdes den 17e oktober och berör produkter med underliggande CDX High Yield serie 21 till och med...
Läs mer

Autocall i sitt esse

2018-11-09
Autocall är en placering för dig med svagt positiv eller neutral syn på marknaden. Men bara för att en underliggande tillgång inte förutspås få en stark tillväxt, behöver det inte vara en olämplig...
Läs mer

Digitala avräkningsnotor snabbt och enkelt via din depåinloggning!

2018-11-08
Nu slutar vi skicka ut avräkningsnotor med post eller Kivra. Istället kommer du att hitta dina avräkningsnotor digitalt via din depåinloggning.
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2018-11-08
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AC Sv bolag Combo Kvart 3527 med ett supplement daterat 2018-11-07.
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2018

2018-10-18
Under förra veckan fick vi en ökad turbulens på de globala finansmarknaderna på grund av ökad konjunkturoro samt rädsla för en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina. Från ett strukturering...
Läs mer

Så nyttjar du Autocalls fulla potential

2018-10-17
I en tid av stor ovisshet lanserade vi vår första Autocall. 10 år har passerat sedan dess och produktslaget har varit mycket framgångsrikt. Vi tog en kort pratstund med Thomas Bratt för att höra...
Läs mer

10 år med Autocall

2018-10-16
Den amerikanska drömmen blev snabbt en mardröm. När allt fler fick möjlighet att få äga sitt eget hem genom att banker och bolåneinstitut hittade nya vägar att låna ut pengar skapade det snabbt en...
Läs mer

Fastställd kredithändelse i Astaldi S.p.A.

2018-10-12
Den 5e oktober 2018 fastställdes det att en kredithändelse inträffat i Astaldi S.p.A. Astaldi S.p.A. har ingått i serierna 21 till 30 av iTraxx Crossover Index. Det är den första kredithändelsen på...
Läs mer

Omvänd split i GS YUASA CORP

2018-10-11
Det har skett en omvänd split i GS YUASA CORP till villkoren 1 för 5. Startkursen multipliceras med 5.
Läs mer

Uppdaterade bolagslistor för emission oktober 2018

2018-10-04
Bolagslistorna för Kreditobligation High Yield USA Kvartalsvis nr 3468 , High Yield Europa Kvartalsvis nr 3469, Kreditobligation Europa Aktiebonus nr 3471 samt Kredithybrid Europa Top Pick nr 3472...
Läs mer

Grön Autocall Svenska bolag i riskklass 2 med hög kupong!

2018-09-27
Autocall Svenska bolag 90% Skydd nr 3485 baseras på en grön obligation och har en exponering mot fyra svenska bolag. Skillnaden mot våra tidigare hållbara placeringar är att 90% av det investerade...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 11 oktober

2018-09-27
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 11 oktober. 
Läs mer

Aktieåterköp – ett sätt att skapa aktieägarvärde

2018-09-20
Framgångsrika bolag kommer förr eller senare att generera mer pengar än de rimligen klarar av att återinvestera i verksamheten. När detta sker finns det flera olika alternativ för att återföra...
Läs mer

Kredithybrid Top Pick Europa nr 3472 - placeringen du inte vill missa!

2018-09-14
I förra veckan berättade vi om placeringen som dina kunder borde ha haft – Kredithybrid Sverige Top Pick  1519. Placeringen visade upp en fantastisk avkastning efter löptidens slut och slog börsen...
Läs mer

Mikael Axelsson utsedd till årets personlighet av SRP

2018-09-14
Mikael Axelsson, VD på Garantum Fondkommission, fick igår den hedrande utmärkelsen som "årets personlighet" på Structured Products & Derivatives Conference 2018. Motiveringen till utmärkelsen är at...
Läs mer

Fastställda villkor emission augusti 2018

2018-09-07
Efter en stark börssommar med låg volatilitet och sjunkande kreditspreadar kom september med en period av tilltagande oro för handelskrig. Dessutom skulle en alltjämt stark dollar fortsätta att sät...
Läs mer

Kredithybrid Sverige Top Pick 1519 – placeringen du hade velat ha!

2018-09-06
För drygt fem år sedan konstruerade vi vår första Kredithybrid Top Pick. Löptiden har nu avslutats och vi kan konstatera att investerarna har fått en fantastisk avkastning. Och nu är den tillbaka m...
Läs mer

Garantum nu även i grönt!

2018-08-31
Garantum nu även i grönt! Den 13 juli i år noterades vår gröna Autocall på Nasdaq och blev därmed Nordens första publika strukturerade placering baserad på en grön obligation. Finansmarknaden har e...
Läs mer

Kupongbevis Svenska bolag nr 3446 – avkastning skyddad från fallande kurser

2018-08-23
Du har väl inte missat vårt nya kupongbevis? Perfekt med säkerställda kassaflöden och riskspridning i en bred portfölj för den som tror på aktierna men att potentialen kan vara begränsad. 
Läs mer

Portfölj i fokus, modellportfölj kassaflöde

2018-08-14
Portfölj i fokus Modellportfölj Kassaflöde
Läs mer

Kinnevik delar ut samtliga Kinneviks aktier i MTG till aktieägarna

2018-08-13
Kinnevik delar ut samtliga Kinneviks aktier i MTG till aktieägarna med villkoret 1 MTG B-aktie för 21 ägda Kinnevik B-aktier. Vi använder en R-faktorjustering på 0,9519139 som sänker startkursen fö...
Läs mer

Autoliv delar upp verksamheten

2018-07-05
Autoliv delar upp verksamheten och knoppar av verksamhetssegmentet Electronics, som blir det nya bolaget Veoneer.
Läs mer

Fastställda villkor emission juni 2018

2018-06-29
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag den 25 juni.
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 30 augusti

2018-06-28
Korrigeringar i produktbroschyrer, emissionen med sista teckningsdag 30 augusti
Läs mer

Natwest ersätter exponering mot RBS

2018-06-26
Som ett led i den omstrukturering som RBS genomgår kommer exponeringen mot RBS i nedan produkter ersättas med lika delar Natwest Bank och Natwest Markets PLC på grund av ett så kallat ”Succession...
Läs mer

Diversifiera dina kreditinnehav

2018-06-26
Under ett antal år har det varit goda inflöden i fonder inriktade mot företagsobligationer, ofta kallade Corporate Bond-fonder. Detta har varit både bra och rätt. Dels för att Sverige generellt har...
Läs mer

Produktporträtt – Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2052

2018-06-08
År av erfarenhet har gett Garantum många lärdomar – en av dem är att marknaden tidvis kan vara mycket oförutsägbar. I detta produktporträtt tittar vi närmare på Sprinter Emerging Markets Smart Bonu...
Läs mer

Kombinera mera – strukturerade placeringar <br> och fonder i utmärkt förening

2018-06-04
Det låga ränteläget har länge varit utmanande vilket inneburit att Garantums kreditobligationer blivit mycket populära bland kunderna. Inte minst för den höga, årliga avkastning som betalas ut årsv...
Läs mer

Gröna obligationer – ett litet steg mot en mer hållbar värld

2018-05-29
I utvecklingen mot en mer hållbar finansmarknad har gröna obligationer vuxit enormt senaste åren. Vi satte oss ned med Maria Ljungqvist, som är ansvarig för ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar vilk...
Läs mer

Byt ut dina corporate bond-fonder!

2018-05-29
Under ett antal år har det varit goda inflöden i fonder inriktade mot företagsobligationer, ofta kallade corporate bond-fonder. Det har varit både bra och rätt. Dels eftersom svenskar av tradition...
Läs mer

10% kupong per år oberoende av kursutvecklingen!

2018-05-22
Letar du efter stora och säkerställda kassaflöden? Även om du inte har en stark uppfattning om olika valutors utveckling finns det i vårt nya Kupongcertifikat Tillväxtvalutor nr 3411 en rejäl...
Läs mer

Fastställda villkor emission maj 2018

2018-05-21
Under rådande förutsättningar är vi glada att presentera bibehållna eller förbättrade villkor för 15 av 18 placeringar – i synnerhet kreditstrukturerna påverkades positivt men detsamma gäller även...
Läs mer

Trygg hantering av personuppgifter <br>– viktigt för oss och dig!

2018-05-17
På Garantum har vi alltid värnat om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer...
Läs mer

Portfölj i fokus, Modellportfölj kredit

2018-05-17
Portfölj i fokus Modellportfölj Kredit
Läs mer

Aktiesplit ska genomföras i Lundbergföretagen AB

2018-05-16
Aktieägarna av Lundbergföretagen AB har på den årliga stämman som hölls 2018-04-12, röstat igenom att en split av aktierna skall genomföras till villkoren: 1:1 d.v.s. en ny aktie för varje aktie äg...
Läs mer

En grön spets i sparandet

2018-05-15
Fossilbranschen utkämpar sin sista strid. Efter en lång tid av dominans utmanas nu kol och olja som den självklara vägen mot välstånd. Ska FNs klimatmål, att den globala uppvärm ningen inte får...
Läs mer

Krediter i fokus

2018-04-26
Fortsatt svårt att hitta vettiga räntealternativ – vi har andra lösningar! Två av våra kreditobligationer har kommit att bli väldigt populära – Kreditobligation Stena och Kreditobligation High Yiel...
Läs mer

Aktieindexobligation Norden – trygghet och möjlighet i harmoni

2018-04-20
Läs mer

Portfölj i fokus, Modellportfölj ”börsneutral”

2018-04-20
Portfölj i fokus Modellportfölj ”börsneutral”
Läs mer

Kredithändelse i Nine West Holdings

2018-04-11
ISDA Determiniations Committee har deklarerat att en kredithändelse (konkurs) inträffat i bolaget Nine West Holdings och kommer därför att avlägsnas från Markit CDX High Yield serierna 23-25. 
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2018

2018-04-06
Turerna kring ökade handelsrestriktioner har lett till att volatiliteten, måhända temporärt, stabiliserats på en högre nivå och i sin tur lett till höjda villkor i marsemissionen. 
Läs mer

Snart kan du få din post digitalt från oss!

2018-03-28
Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot din post från oss digitalt, därför kommer vi inom kort att starta ett samarbete med Kivra.
Läs mer

Aktivistfonder – tydliga ägarambitioner gör skillnad i storbolagen

2018-03-28
De säger upp och anställer. Sliter upp ingrodda strategier och strukturer för att implementera nya. Gör omvärlden entusiastisk och många upprörda. Aktivistfonderna och deras ägare blir allt större...
Läs mer

Credit Suisse och Deutsche Bank har genomfört företrädesemissioner

2018-03-23
Läs mer

Ny koncernchef för Garantum

2018-03-23
Efter nära 10 år på Garantum, varav de senaste åren som VD och koncernchef, har Edgar Luczak beslutat sig för att lämna sin tjänst. Anders Sandberg, grundare och huvudägare, återgår till sin tidiga...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 28 mars

2018-03-19
Uppdaterad 2018-03-21
Läs mer

Sprinter Smart Bonus x2 – ett smart placeringsalternativ

2018-03-15
I aktuell emission har vi tagit fram alternativ på vår efterfrågade Sprinter med funktionen Smart Bonus x2. Placeringsalternativets styrka är kombinationen av kursfallsskydd med möjligheter till br...
Läs mer

Våga omdisponera i portföljen och bli en vinnare i det längre loppet

2018-03-08
Omstrukturera portföljen! Möjlighet att köpa Autocall Svenska bolag Combo Kapitalskydd nr 3350. Sälj en tidigare autocall där underliggande haft en negativ kursutveckling. Chansen ökar att få...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2018-03-05
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2018-03-02. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och...
Läs mer

Fastställda villkor emission februari 2018

2018-02-23
Efter en lyckad upphandling kan vi konstatera att vi lyckats förbättra och bibehålla villkoren i samtliga placeringar i februariemissionen. Den ökade volatiliteten i marknaden bidrog till att man...
Läs mer

Uppdaterad statistik för 2017: Hög avkastningshistorik i Garantums strukturerade placeringar

2018-02-22
Hur stor avkastning ger egentligen strukturerade placeringar? Statistiken talar här sitt tydliga språk. Sedan Garantum gav ut sin första emission 2005 har våra förfallna placeringar givit en...
Läs mer

Dra fördel av ökad global tillväxt och optimism

2018-02-19
Den globala konjunkturen växer sig starkare och bredare. Samtidigt ökar optimismen på bred front. Två möjligheter att exponera sig mot denna ökade tillväxt och optimism: råvaror och Asien....
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2018-02-09
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS WRT Batteri Tek SFB 3317 med ett supplement daterat 2018-02-08.
Läs mer

Fördjupning om scenarioanalysen i faktabladet

2018-02-07
I samband med det nya regelverket PRIIPS ska investeringsprodukter som erbjuds på marknaden ha ett tillhörande faktablad, s.k. KID (Key Information Document). Syftet med faktabladet är att göra det...
Läs mer

Snabb kommentar kring de sista dagarnas börsturbulens

2018-02-06
En viss korrigering på börserna var inte oväntad. En häftig börsuppgång under inledningen av året hade medfört att redan relativt dyra börser blivit ännu dyrare. Marknadens förväntningar hade...
Läs mer

80 stycken nya vinstsäkringsmöjligheter

2018-01-31
I och med den senaste tidens återhämtning på börsen finns det nu flera placeringar som kommer förfalla. Den 15 februari stänger vår aktuella emission vilket innebär att du fortfarande har möjlighet...
Läs mer

Topp 10 under 2017

2018-01-31
SRP (Structured Retail Products) har nu presenterat topp tio placeringarna som förfallit under 2017 med högst avkastning. Vi kan gladeligen berätta att Garantum totalt tar 7 av 10 platser samt...
Läs mer

Aktierna i Arjo delas ut till Getinges aktieägare

2018-01-19
En extra bolagsstämma har beslutat att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo till aktieägarna i Getinge. Aktierna i Arjo delas ut till Getinges aktieägare i proportion till varje...
Läs mer

20 fantastiska förfall i kreditstrukturer

2018-01-17
I skrivande stund har vi förfall i inte mindre än tjugo olika kreditstrukturer (kreditobligationer och kredithybrider) som vi tog fram för fem år sedan. Våra kreditobligationer har levererat en...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 15 februari

2018-01-16
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2018-01-15
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS WRT Batteri Tek SFB 3247 med ett supplement daterat 2018-01-12. 0.
Läs mer

Fastställda villkor emission december 2017

2018-01-11
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag 29 december 2017.
Läs mer

Förbättrade förutsättningar

2018-01-10
Europeiska och amerikanska bankaktier har kursmässigt släpat efter övriga aktiemarknaden i sviterna av finanskrisen. Bankerna i USA har kommit längst i sin återhämtningsprocess och en ökad lönsamhe...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2018-01-09
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2018-01-08. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och...
Läs mer

Blankett ”Teckningsanmälan | Komplettering” – ett tillfälligt obligatoriskt komplement för webbordrar.

2018-01-08
Teckningsanmälan för strukturerade produkter förändras i och med Mifid II. Förändringarna, som till största del utgörs av tillkomna frågor, har slagit igenom i innevarande februariemission för de...
Läs mer

Vårt år tillsammans

2017-12-19
Tiden går fort när man har roligt och snart stundar ett nytt år med nya möjligheter. Innan vi träder in i 2018 vill vi bara sammanfatta året 2017, som har varit ett händelserikt och mycket lärorikt...
Läs mer

40 månadsutbetalningar i olika Autocalls

2017-12-14
I september 2014 lanserade vi vår första Autocall med månadsvis avläsning. Vi har valt att skicka ut bekräftelse på kupong i slutet på varje månad eller i början på efterföljande månad för de...
Läs mer

Europeiska och amerikanska banker

2017-12-14
Både europeiska och amerikanska banker har släpat efter övriga aktiemarknaden. Dock har amerikanska banker gått bättre än de europeiska, vilket lämnar mer potential för förbättring i Europa och mer...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-12-11
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-12-08. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och...
Läs mer

Fastställda villkor emission november 2017

2017-12-01
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag 23 november 2017. 
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-11-27
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-11-27. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och...
Läs mer

Diversifiera dina kreditinnehav

2017-11-23
Vi har gjort många kreditobligationer med ett underliggande referensbolag. De har varit mycket populära och gett bra avkastning. Samtidigt som de på grund av dess popularitet och goda avkastning...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-11-21
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-11-21. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och...
Läs mer

Riskjustera med hjälp av vinstsäkring och omstrukturering

2017-11-16
I takt med en stigande tilltro till den globala konjunkturen börjar nu aktiemarknadernas värderingar öka i allt stabilare takt. En stor andel av de kapitalskyddade placeringar vi har tagit fram de...
Läs mer

Översikt rapportperiod Q3 2017

2017-11-16
Alla bolag i OMXS30 har rapporterat Q3. Både i Sverige och USA har majoriteten av bolagen slagit förväntningarna. Såhär ser fördelningen ut för de bolag som rapporterat:
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-11-15
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan två av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-11-14. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Obligatorisk inlösen av Barclays utestående preferensaktier

2017-11-14
Barclays Bank PLC har per den 13 november beslutat om obligatorisk inlösen av utestående preferensaktier (Barclays Preferensaktie 6%, XS0222208539) per den 15 december 2017 ("Inlösendatum"), i...
Läs mer

Dow Chemical har ersatts i aktiekorgen med DowDuPont

2017-11-10
Dow Chemical har ersatts i aktiekorgen med DowDuPont, detta på grund av den 1 sep 2017 gick Dow Chemical ihop med DuPont och bildade bolaget DowDuPont vilket blir det nya bolaget i korgen. 
Läs mer

Vinstsäkringsmöjlighet i Stena

2017-11-02
I och med det stigande oljepriset fortsätter Stena AB:s spread att sjunka vilket innebär att räntan på placeringar med risk kopplad till Stena AB sjunker och marknadsvärdet i utestående placeringar...
Läs mer

St. Jude Medical har ersatts i aktiekorgen med Abbott Laboratories

2017-11-01
St. Jude Medical har ersatts i aktiekorgen med Abbott Laboratories. För varje aktie av St. Jude Medical erhålls 2,058553 aktier av Abbott Laboratories. Detta på grund av att bolaget har dellistats...
Läs mer

Vad innebär olika brytpunkter i kreditobligationer?

2017-11-01
Kreditlänkade placeringar passar dig som i första hand söker efter en räntelik placering men med högre avkastningsmöjlighet. Du kan också tänka dig en annorlunda variant av skydd jämfört med...
Läs mer

Aktien i J.C. Penney faller kraftigt efter att bolaget slaktar sina vinst- och försäljningsprognoser

2017-10-27
JCP har, liksom många av dess branschkollegor vars affärskoncept till stora delar har byggt på försäljningen av kläder, haft det tufft. Hård konkurrens från lågpriskedjor och en snabbt växande...
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2017

2017-10-19
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag 12 oktober 2017. 
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 23 november

2017-10-18
Uppdaterad: 2017-11-01
Läs mer

Europa växlar upp

2017-10-18
Europa har framgångsrikt ridit ut en utdragen period av politisk ovisshet. Även om nya politiska orosmoln fortsätter att dra in över den europeiska himlen, så har dess effekt på de finansiella...
Läs mer

Kredithändelse Toys "R" Us

2017-10-11
Den 19 september 2017 ansökte Toys "R" Us om företagsrekonstruktion i Richmond, Virginia.  Till följd av detta beslutade ISDA Americas Credit Derivatives Determinations Committee (DC) den 20...
Läs mer

Honeywell International Inc ersätter DigitalGlobe Inc

2017-10-09
Den 24 februari tillkännagav MacDonald, Dettwiler och Associates Ltd att bolagen har ingått ett avtal om att förvärva DigitalGlobe Inc. Uppköpet innebar att handeln i DigitalGlobe Inc. upphörde eft...
Läs mer

Månadsrapport september 2017 – Stjärnorna stod rätt på börshimlen under september

2017-10-05
Under september steg Select Balanserad och Select Offensiv med över 3%. Positiva konjunktursignaler blandat med en återhämtning från sommarens nedgångar förde med sig att riskaptiten ökade bland...
Läs mer

Vinstsäkra dina placeringar – bli en vinnare i det långa loppet

2017-10-05
I och med den senaste tidens återhämtning på börsen finns det nu flera placeringar med möjlighet till vinstsäkring. Den 12 oktober stänger vår aktuella emission vilket innebär att du fortfarande ha...
Läs mer

Autocall – självklar del i en väldiversifierad portfölj

2017-09-28
Autocall är till för att ge bra avkastning även om de underliggande aktierna inte går upp. UBS Autocall Svenska bolag Månadsvis PM 2055 är ett bra exempel. 
Läs mer

Lång ränteplacering kan bli kort aktieplacering med Kreditobligation Stena Aktiebonus

2017-09-27
Problemet för en investerare ligger i att det idag inte finns något rimligt räntealternativ. Det har medfört att investerare i sin jakt på avkastning har tvingats in i tillgångsslag längre ut på...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-09-27
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AC Sv bolag Combo Kvart 3180 med ett supplement daterat 2017-09-26. 
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-09-21
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AC Läkemedel PM Mån 3138 med ett supplement daterat 2017-09-21. 
Läs mer

Alla istället för en – Autocall Svensk bankkorg Plus/Minus nr 3173

2017-09-20
Många ränteplacerare tar i rådande ränteläge på sig mer risk än de kanske borde i jakten på avkastning. Några av våra lösningar söker sig utanför räntevärlden och kan ses som alternativ till mer...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 12 oktober

2017-09-08
Uppdaterad 2017-10-04
Läs mer

Banco Santander SA har genomfört en företrädesemission

2017-09-08
Banco Santander SA har genomfört en företrädesemission per den 6 juli 2017. Detta till villkoren att innehavare kan köpa 1 ny aktie för varje 10 aktier ägda till kursen 4,85 EUR/st.
Läs mer

Getinge har genomfört en företrädesemission

2017-09-08
Getinge har genomfört en företrädesemission för B aktien per den 24 augusti 2017. Detta till villkoren att innehavare kan köpa 1 ny aktie för varje 7 aktier ägda till kursen 127 kr/st.
Läs mer

Fastställda villkor emission augusti 2017

2017-09-06
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag den 31 augusti 2017.
Läs mer

Jakten på ränta

2017-09-04
I rådande ränteläge tar många ränteplacerare på sig mer risk än de kanske borde i jakten på avkastning. Några av våra lösningar är att leta utanför räntevärlden och föreslå alternativ genom produkt...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-09-04
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS WRT Batteri Tek SFB USD 3129 med ett supplement daterat 2017-09-01. 
Läs mer

Namnbyte i Gamesa Corp Tecnologica SA

2017-08-29
Per 24 juli 2017 har Gamesa Corp Tecnologica SA bytt namn till Siemens Gamesa Renewable Energy.  
Läs mer

Extrautdelning i Gamesa Corp Tecnologica SA

2017-08-29
Den 4 april 2017 meddelades det att Gamesa Corp Tecnologica SA betalar en extrautdelning. Startkursen kommer därför att justeras från 20.755 EUR  till 17.34 EUR . 
Läs mer

Staples Inc förvärvas av det onoterade private equity bolaget Sycamore Partners LLC

2017-08-25
Den 28 juni 2017 meddelade Staples Inc att de har ingått ett avtal om att förvärvas av det onoterade private equity bolaget Sycamore Partners LLC. 
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-08-15
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan två av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-08-14. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentation för CS AC Sv bolag Combo Kvart 3064

2017-08-11
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för CS AC Sv bolag Combo Kvart 3064 med ett supplement daterat 2017-08-10. 
Läs mer

Kursnedgång för Teva Pharmaceuticals

2017-08-07
Aktiekursen för Teva, världens största tillverkare av generiska läkemedel (kopior på läkemedel vars patent har löpt ut), har gått ner kraftigt efter att bolaget redovisat en förlust på 6 miljarder...
Läs mer

Uppdaterat 170726: Försenade utbetalningar

2017-07-19
Uppdaterat 2017-07-26. Nedan problem gällande felaktiga samt försenade utbetalningar är nu åtgärdat.   Euroclear Sweden (fd VPC) har i veckan haft tekniska problem vilket medfört både felaktiga och...
Läs mer

Adjustment due to extraordinary dividend in Tryg

2017-07-10
The board of Tryg has proposed that the Annual General Meeting (AGM) scheduled for March 8, 2017, approves an extraordinary dividend of DKK 3.54 per share in addition to an ordinary dividend of DKK...
Läs mer

Fastställda villkor för emission juni 2017

2017-06-30
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag den 26 juni 2017.
Läs mer

Ökad komplexitet som skapar mervärde

2017-06-26
En risk med placeringsalternativet autocall är ifall utvecklingen i de underliggande aktierna skulle skilja dramatiskt. Funktionen Lock & Secure minskar risken att en avvikande aktie med kraftig...
Läs mer

Sänkt kreditbetyg för Stena AB

2017-06-20
Stena AB nedgraderades till B+/Stabil från BB-/Neg av S&P per den 13 juni. S&P har tidigare tillskrivit faktorn Management & Governance som en höjande faktor i Stena AB’s kreditbetyg. Nu väljer kre...
Läs mer

SCA delas in i två affärsverksamheter

2017-06-16
På SCA’s stämma som ägde rum den 5 april 2017 beslutades det att SCA kommer delas in i två affärsverksamheter.
Läs mer

SCA delas in i två affärsverksamheter

2017-06-16
På SCA’s stämma som ägde rum den 5 april 2017 beslutades det att SCA kommer delas in i två affärsverksamheter. 
Läs mer

Nu lanserar vi fondhandel på Garantum.se

2017-06-07
Garantum satsar vidare på fonder! Det innebär att de kunder som har ISK, försäkring eller depå hos Garantum enkelt kan logga in och genomföra sina egna fondaffärer, direkt via Fondtorget. Ordrar fr...
Läs mer

Vinstsäkra dina placeringar – bli en vinnare i det långa loppet

2017-05-30
Tack vare den senaste tidens börsutveckling och lättade politiska orosmoln finns nu flera placeringar med möjlighet till vinstsäkring. Det är Garantums övertygelse att den som vågar omallokera i si...
Läs mer

Förändring i underliggande aktiekorg i två av Garantums placeringar

2017-05-24
Rockwell Collins förvärvar B/E Aerospace och ersätter därmed det ursprungliga bolaget som underliggande. Dessutom så har det skett ett namnbyte för ett annat underliggande bolag, Taser Internationa...
Läs mer

Arcelormittal genomför en omvänd split

2017-05-23
Luxembourg, 11 May 2017 – Following the approval of the Reverse Stock Split (as defined below) by the Extraordinary General Meeting of shareholders of ArcelorMittal held on 10 May 2017, ArcelorMitt...
Läs mer

Fastställda villkor emission maj 2017

2017-05-19
I slutet på förra veckan så ökade turbulensen efter en längre period med sjunkande volatilitet, räntor och kreditspreadar. Exempelvis noterades ”skräckindexet” (VIX Index) i början av veckan på...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-05-19
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan nio av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-05-18. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 26 juni

2017-05-17
Uppdaterad: 2017-05-18
Läs mer

GAP hittar sin styrka i en beprövad sanning – ensam är inte stark!

2017-05-15
GAP/GAP+ innebär slagkraftigare villkor tack vare flexibiliteten i konstruktionen. Med GAP/GAP+ är det möjligt att fördela kapitalskyddet och därmed kreditrisken mot flera banker till skillnad från...
Läs mer

Rockwell Collins förvärvar B/E Aerospace

2017-05-12
Med anledning av att Rockwell Collins förvärvar B/E Aerospace kommer Rockwell Collins ersätta B/E Aerospace i följande två produkter som för närvarande erbjuds till teckning. 
Läs mer

Swedish Match’s beslutar om en extra utdelning

2017-05-05
Swedish Match’s årsstämma beslutade att det ska ske en extra utdelning på 7,50 SEK/aktie utöver den ordinarie utdelningen á 8,50 SEK/aktie. Första handelsdagen utan utdelningen är 2017-05-05.
Läs mer

Garantum satsar vidare på fonder!

2017-05-03
Inom kort lanserar vi fondhandel på Garantum.se. Det innebär att de kunder som har ISK, försäkring eller depå hos Garantum enkelt kan logga in och genomföra sina egna fondaffärer, direkt via...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-04-28
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan sex av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-04-27. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Därför är Optimal Start så bra

2017-04-19
Mutskandaler har cirkulerat kring företaget, sittande VD fick sparken och personalneddragningar väntas efter svaga resultat. Bolaget Ericsson har haft en tuff period under 2016. Det är ett välkänt...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen

2017-04-18
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan sex av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-04-13. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2017

2017-04-06
Fastställda villkor för emission med sista teckningsdag 30 mars 2017. 
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 15 maj

2017-03-31
Uppdaterad: 2017-04-03
Läs mer

Dags för Europa?

2017-03-31
Det mesta pekar på att Europa kommer att kunna rida ut en vår full av politisk ovisshet. När den politiska osäkerheten successivt släpper sitt grepp över Europa, kommer fokus istället att riktas mo...
Läs mer

Varför strukturerade placeringar? - Här har du svaret

2017-03-08
Sedan Garantums första publika emission lanserades fram till och med 2016 har våra strukturerade placeringar genererat en genomsnittlig effektiv årsavkastning på hela 7,6% (7,1% efter samtliga...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för två av Garantums placeringar

2017-02-28
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan två av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-02-28. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för sju av Garantums placeringar

2017-02-27
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan sju av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-02-10. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

97 stycken nya vinstsäkringsmöjligheter

2017-02-24
I och med den senaste tidens återhämtning på börsen finns det nu flera placeringar med möjlighet till vinstsäkring. Den 30 mars stänger vår aktuella emission vilket innebär att du fortfarande har...
Läs mer

Fastställda villkor emission februari 2017

2017-02-23
USD-räntor stiger vilket har gynnat villkoren i våra USD-produkter. Volatilitet och kreditspreadar är historiskt låga vilket slår på både autocalls och kreditobligationers villkor. Den låga...
Läs mer

Finanspolitiska stimulanser skapar förutsättningar för ökade infrastruktursatsningar

2017-02-16
När nu fokus skiftar från penningpolitik till finanspolitik finns det förutsättningar för stora infrastruktursatsningar. Starkare europeisk tillväxt kombinerat med Trumpadministrationens kommande...
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för sju av Garantums placeringar

2017-02-13
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan sju av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-02-10. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till...
Läs mer

Lägesrapport – Teva Pharmaceutical

2017-02-08
Teva är världens största tillverkare av generiska läkemedel (kopior på läkemedel vars patent har löpt ut), men har även egen läkemedelsutveckling. Bolaget har förutom samma problem som sina kollego...
Läs mer

UniCredit har genomfört en företrädesemission

2017-02-08
Unicredit har genomfört en företrädesemission per den 6 februari 2017 till villkoren att innehavare kan köpa 13 nya aktier för varje 5 aktier ägda till kursen 8,09 EUR/st.
Läs mer

Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för fem av Garantums placeringar

2017-02-07
Credit Suisse har kompletterat dokumentationen för nedan fem av Garantums placeringar med ett supplement daterat 2017-02-06 avseende sammanfattningen av Securities Note. I enlighet med prospektdire...
Läs mer

Garantums flyttjänst – enkelt att öppna depå och överföra värdepapper till depå hos Garantum med hjälp av BankID

2017-02-06
Nu är det enklare än någonsin att öppna depå, med BankID, och överföra värdepapper till depå hos Garantum. Med Garantums flyttjänst kan du på öppna depå eller ISK, flytta över värdepapper och avslu...
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln: Sprinter Smart Bonus – det kan gå bra även när det går dåligt

2017-02-02
År av erfarenhet som fondkommissionär har gett Garantum många lärdomar – en av dem är att marknaden tidvis kan vara mycket oförutsägbar. Nyckeln till framgång ligger därför i att snabbt kunna anpas...
Läs mer

Royal Dutch har förvärvat BG Group

2017-02-01
Läs mer

UniCredit S.p.A. har gjort en omvänd split

2017-01-25
UniCredit S.p.A. informs the public on the new composition of its share capital (fully subscribed and paid-up) as a result of the reverse split of UniCredit's ordinary and savings shares which has...
Läs mer

Portugal och PSI20

2017-01-24
Utvecklingen i Portugal som börjat vända tillbaka har hittills inte reflekterats i PSI20. Inflationen är på väg upp tillsammans med konsumentförtroendet och BNP-tillväxten är upp kraftigt under...
Läs mer

Mikael Axelsson startar egen blogg

2017-01-19
Passa på att titta in på garantumbloggen.se. Garantum Fondkommissions VD, Mikael Axelsson, bloggar bland annat om trender i branschen, aktuella händelser och sådant påverkar dig som rådgivare eller...
Läs mer

Lägesrapport – Teva Pharmaceuticals

2017-01-16
En ökad sannolikhet för regleringar av industrin, justerade försäljningsprognoser och valutamotgångar tynger Teva. Förväntningarna har justerats ner rejält och läget förväntas inte att förändras på...
Läs mer

Lägesrapport <br>– Läkemedelsindustrin

2017-01-13
Läkemedelsbolagen tyngs av den ökade sannolikheten för regleringar i USA. Året har inletts med ökad osäkerhet kring den framtida lönsamheten i sektorn. Vinstförväntningarna har justerats ner rejält...
Läs mer

Fastställda villkor emission december 2016

2017-01-13
Fastställda villkor för placeringarna med sista teckningsdag den 30 december 2016
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 16 februari 2017

2017-01-09
Uppdaterad: 2017-02-14
Läs mer

Dags att vinstsäkra?

2017-01-03
I och med den senaste tidens återhämtning på börsen finns det nu flera placeringar med möjlighet till vinstsäkring. Det är vår tro att den som vågar omdisponera i sin portfölj kommer bli en vinnare...
Läs mer

Alcoa har slutfört sin uppdelning i två bolag

2017-01-02
Alcoa beslutade i slutet av 2016 att byta namn till Arconic och istället fokusera på de tekniska delarna för flyg- och fordonsindustrin. I samband med detta knoppade man av ett nytt bolag, Alcoa...
Läs mer

Under Armour har beslutat att göra en spin off

2016-12-22
Per den 8 april 2016 skedde en Spin off för Under Armour, som gör att man erhåller en C-aktie för varje A-aktie ägd.
Läs mer

Kredithändelse i iHeart Communications Inc drabbar CDX HY serierna 8-27

2016-12-22
Den 21 dec. meddelade ISDA’s (The International Swaps and Derivatives Association, Inc.) att deras amerikanska beslutande kommitté fastställt att det skett en kredithändelse (Utebliven betalning/...
Läs mer

Lions Gate Entertainment har beslutat att göra en spin off

2016-12-20
Lions Gate Entertainment har beslutat att göra en spin off som gör att innehavarna av en A aktie kommer att få:
Läs mer

Extra utdelning per aktie för Swedish Match

2016-12-20
Den extra utdelningen om 9:50 SEK per aktie är, i överensstämmelse med Swedish Matchs finansiella strategi om att återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna, en följd av...
Läs mer

Välkommen hit. Välkommen hem!

2016-12-13
Borta bra men hemma bäst, säger talesättet. Och mycket här i livet tycks handla om att just hitta hem. Hur spännande det än är att testa nya saker så finns det i oss alla en stark längtan efter en...
Läs mer

Enkelt att överföra värdepapper till depå hos Garantum!

2016-12-13
För att underlätta flytt av värdepapper till depå hos oss har vi sammanställt allt du som rådgivare behöver veta för att snabbt kunna hjälpa din kund.
Läs mer

Tele2 har genomfört en företrädesemission

2016-12-12
Tele2 har genomfört en företrädesemission till 1:8, med anledning av TDC-förvärvet. Till villkoren att varje innehavare av åtta aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen uppgå...
Läs mer

Fastställda villkor emission november 2016

2016-12-01
Fastställda villkor för placeringarna med sista teckningsdag den 24 november 2016.
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 30 december

2016-11-25
Läs mer

USA bygger ut – satsning på egen infrastruktur väntar

2016-11-25
Det finns många frågetecken kring Trump-administrationens förväntade politik. Men en sak man kan vara relativt säker på, och det är att finanspolitiken i USA nu blir betydligt mer expansiv....
Läs mer

Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 24 november 2016

2016-11-23
Läs mer

Underliggande aktie Johnson Controls har ersatts med en ny aktie

2016-11-23
Underliggande Aktie Johnson Controls (JCI.N) har ersatts med en ny aktie (korg) som är en spin-off på ursprungsaktien. Den nya underliggande aktien är en korg som består av aktien Johnson Controls...
Läs mer

Autocall USA Konsumtion Mån PM 2865 byter underliggande tillgång

2016-11-21
Placeringen Autocall USA Konsumtion Mån PM 2865 som finns för teckning fram till den 24 november 2016 byter ut Harman Internatonal Inc som en av sina underliggande tillgångar.
Läs mer

Underliggande aktie i placering UBS AC Sv Bolag Step Down KSK 2604 har fått ny startkurs

2016-11-15
Tele2 startkurs som tidigare var 81,3 är nu 78,35 på grund av en företrädesemission.
Läs mer

Triumf för Trump

2016-11-09
Trumps vinst ökar den politiska oron och har därmed dragit upp riskpremien på marknaden. I det korta perspektivet bedöms dock inte en stark USA konjunktur komma att påverkas alltför mycket av en...
Läs mer

Corporate action: Snam SpA separerar affärsenheten för gasdistributionen

2016-11-03
Snam SpA avser att separera affärsenheten för gasdistribution vilket gör att existerande aktieägare i Snam kommer att erhålla 1 aktie i Italgas för varje 5 Snam aktier.
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln – framgångssagan med Fondobligation Lannebo Småbolag

2016-11-02
För investerare som söker uppsida finns onekligen argument för att placera i aktiefonder men som i alla aktierelaterade investeringar blir risken också hög. Genom att konstruera en kombination av...
Läs mer

Lägesrapport Ericsson – ledningsbyte men fortsatta utmaningar för kärnverksamheten

2016-10-31
Trots hög efterfrågan på mobildata skapar prispress och generella lönsamhetsproblem en fortsatt besvärlig inramning för bolaget. Alternativa marknader och nya produkter är möjliga vägar framåt för...
Läs mer

SABMiller utköpt från börsen

2016-10-28
Öltillverkaren SABMiller PLC är utköpt från börsen, vi har valt att ersätta bolaget med Anheuser-Busch InBev. Anheuser-Busch InBev är ett belgiskt- brasilianskt bryggeri och väldens största...
Läs mer

Deutsche Bank överträffade analytikernas förväntningar

2016-10-27
Tyska storbanken Deutsche Bank överträffade analytikers förväntningar när man redovisade en oväntad vinst för tredje kvartalet.
Läs mer

Fondhybrid <br> – både fond och möjlighet på svenska börsen

2016-10-26
Garantums Fondhybrid kombinerar fondsparande med möjlighet mot svenska börsen. En strukturerad placering har ofta en obligationsdel, den kan vara kapitalskyddad eller kreditberoende, men här är den...
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2016

2016-10-20
Fastställda villkor för emissionen med sista teckningsdag den 13 oktober 2016
Läs mer

Lägesrapport – Abercrombie & Fitch

2016-10-20
Lönsamhet för det amerikanska klädesmärket Abercrombie & Fitch har minskat. För att öka intjäningen har bolaget lanserat en ny försäljningsplan och nya kostnadsbesparingar.  Bolaget brottas dock me...
Läs mer

Nyhet i Garantums kapitalförvaltning

2016-10-18
Garantum tackar de tidigare medarbetarna inom kapitalförvaltningen som har valt att efter trogna tjänster gå vidare i sina karriärer. I samband med detta presenteras nyheten om att kapitalförvaltni...
Läs mer

ITC Holdings Corp. har blivit uppköpt av Fortis Inc.

2016-10-17
ITC Holdings Corp. har blivit uppköpt av Fortis Inc.
Läs mer

Saxxum Aktiv – den globala mixfonden

2016-09-21
Garantums systerbolag Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag med 14 stycken fonder under förvaltning. En av fonderna vill vi lyfta fram lite extra. Saxxum Aktiv, som varit igång i tre år,...
Läs mer

Lägesrapport – sydeuropeiska banksektorn

2016-09-19
Den svaga ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa har även satt avtryck i regionens banker. En kombination av låga räntor, ökade krav på kapitaltäckning, lägre utlåning och försämrad kvalitet på den...
Läs mer

Europeiska banker – potential i pressad sektor

2016-09-16
En kombination av låga räntor, ökade krav på kapitaltäckning, lägre utlåning och försämrad kvalitet på den utestående lånestocken har kraftigt pressat kurserna för banksektorn. Kapitalstarka banker...
Läs mer

Avkastningsfolder - rättelse

2016-09-09
Det finns felaktig information i foldern "En god investering - 10 års avkastning med Garantums strukturerade placeringar" som distribuerats. Felet finns i den data som härrör till graferna på sid. ...
Läs mer

Fastställda villkor emission september 2016

2016-09-08
Fastställda villkor för emissionen med sista teckningsdag den 1 september 2016
Läs mer

Korrigeringar trycksaker emission oktober 2016

2016-10-05
Korrigeringar av marknadsföringsmaterial emission med sista teckningsdag 13 oktober 2016.
Läs mer

Hos råvarubolagen är det inte bara guldet som glimrar

2016-08-31
Hos råvarubolagen är det inte bara guldet som glimrar Tecken skvallrar just nu om stigande råvarupriser samtidigt som efterfrågan på just råvaror stiger globalt. Inte minst då många stora...
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln - när Autocall Svenska bolag Plus/Minus vände minus till plus

2016-08-22
Är det dags att tacka för festen och ta hem vinsterna? Osäkerhet på börsen får många investerare och sparare att vända blickarna åt andra håll. Frågan blir då vart man ska vända sig. I Garantums...
Läs mer

BRIC - Åter i fokus

2016-08-16
Efter många år ute i kylan har BRIC-placeringar blivit heta igen för investerare. Börserna har vänt och många redan utgivna placeringar med inriktning mot BRIC visar återigen mer positiva...
Läs mer

En god investering – 10 års avkastning med Garantums strukturerade placeringar

2016-08-16
I våras publicerade vi en artikel om hur Garantums placeringar har presterat de senaste 10 åren som blev mycket uppskattad. Därför har vi nu valt att göra en presentation i både tryckt och digital...
Läs mer

Nedskrivning av Kreditstrukturer innehållande Isolux Corsan Finance

2016-08-11
Nu har tidigare meddelade kredithändelse i  Grupo Isolux Corsan Finance B.V. bekräftats av samtliga emittenter. Kredithändelsen drabbar 20 utestående produkter som Garantum har arrangerat med Socié...
Läs mer

Kredithändelse i Grupo Isolux Corsan Finance B.V.

2016-08-10
ISDA Determinations Committee har deklarerat att en kredithändelse (bankrupcy) har inträffat i bolaget Grupo Isolux Corsan Finance B.V. per den 5 augusti. Kredithändelsen i Grupo Isolux Corsan...
Läs mer

Kredithändelse Norske skog och Portugal Telcom påverkar Societe Generales, Den Danske Bank och Svenska Handelsbankens placeringar

2016-08-09
Nu har tidigare meddelade kredithändelser i Norske Skog och Portugal Telecom bekräftats av emittenterna (Société Générale, Danske Bank och Svenska Handelsbanken). Kredithändelsen drabbar 53...
Läs mer

Kredithändelse i Portugal Telecom påverkar placeringar med Nordea som emittent

2016-08-09
Nu har tidigare meddelad kredithändelse i Portugal Telecom bekräftats av emittenten Nordea. Kredithändelsen drabbar 31 utestående produkter som Garantum arrangerat och har Nordea som emittent. Neda...
Läs mer

Nedskrivning i Nordea-strukturer innehållande Norske Skog

2016-07-28
Nu har tidigare meddelad kredithändelse i Norske Skog bekräftats av emittenten (Nordea). Kredithändelsen drabbar 26 utestående produkter som Garantum arrangerat har Nordea som emittent. Nedan lista...
Läs mer

Fastställt villkor för DDB AC Svenska Bolag low trigger 2766

2016-07-15
Fastställt villkor för DDB AC Svenska Bolag low trigger 2766 med sista teckningsdag 8 juli 2016
Läs mer

Kredithändelse i Portugal Telecom International Finance B.V

2016-07-07
ISDA Determiniations Committee har deklarerat att en kredithändelse (konkurs) har inträffat för bolaget Portugal Telecom International Finance B.V per den 20 juni 2016.
Läs mer

Moody's höjer SAS kreditbetyg med ett steg

2016-07-06
Kreditvärderingsinstitutet Moody's höjer sitt kreditbetyg för SAS med ett steg, till B2 från tidigare B3. Utsikterna för betyget bedöms som stabila.
Läs mer

Korrigeringar trycksaker emission september 2016

2016-07-01
Korrigeringar av marknadsföringsmaterial emission med sista teckningsdag 1 september 2016.
Läs mer

Fastställda villkor emisson juni 2016

2016-06-30
Fastställda villkor för emissionen med sista teckningsdag den 22 juni 2016.
Läs mer

Brexit ger slagläge för Garantums strukturerade placeringar

2016-06-27
Fredagen den 24 juni blev Brexit en realitet. Denna händelse kan ge en rad effekter på ekonomin i Europa och världen, men i förlängningen är det vår uppfattning att den globala ekonomin trots allt...
Läs mer

Aktuella villkor per den 27 juli 2016

2016-06-27
Uppdatering av aktuella villkor för juni emissionen som går att teckna fram till tisdagen 28 juni kl 12 som egentligen stängde förra veckan. Slutgiltiga villkor fastställs dock senast på startdagen...
Läs mer

BNP AC Sv bolag Recovery OS KSK nr 2735 finns åter ute till försäljning

2016-06-22
Det har skett ett avbrott i försäljningen av BNP Sv bolag Recovery OS KSK 2735. Avbrottet beror på ett fördröjt basprospekt.
Läs mer

Europeisk fordonsindustri

2016-06-20
Europeiska fordonstillverkare med stark ställning på sin hemmamarknad drar nytta av en successivt högre europeisk tillväxt. Framförallt har en positivare utveckling för Europas hushåll tydliggjorts...
Läs mer

BREXIT - dra fördel av oron på finansmarknaden

2016-06-17
Oron för ett brittiskt utträde ur EU har satt allt djupare spår i finansmarknaderna. I takt med att resultaten i opinionsundersökningar inför folkomröstningen 23 juni visat att ”lämna”-sidan vinner...
Läs mer

Reflektioner inför sommaren <br> – signerat Mikael Axelsson, VD</br>

2016-06-16
Bästa samarbetspartner och kund. Det har varit en händelserik vår. För Garantum har det som alltid handlat om jakten på rätt placering vid rätt tillfälle. Marknaden har – sin vana trogen – utmanat...
Läs mer

Moody's nedgraderar Stena till B1

2016-06-09
Den 8 juni 2016 nedgraderades Stena AB av Moody's från Ba3 till B1 i kreditbetyg.   Moody´s skriver: "Today's downgrade of Stena's ratings mainly reflects Moody's expectation that the offshore...
Läs mer

Justering på grund av utdelning i Marks & Spencer Group PLC

2016-06-08
Corporate Action: Marks & Spencer Group PLC betalar en utdelning på 11,90 GBp (pence) per aktie och en specialutdelning på 4,60 GBp.
Läs mer

Split i Valeo ORD

2016-06-08
Det har skett en splitt i bolaget Valeo ORD. Startvärdet för underliggande justeras från 146,8 till 48,9284 EUR.
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln – två intressanta vägar till avkastning

2016-06-08
Vid ett osäkert marknadsklimat är det många gånger svårt att veta när det är rätt läge att placera för uppsida. Sommaren 2013 erbjöd Garantum en placering för tvekande investerare med uppfattningen...
Läs mer

Standard & Poors höjer kreditbetyget för UBS

2016-06-07
Standard & Poors höjer kreditbetyget för UBS och följande förändringar gäller: 
Läs mer

Garantum Fondkommission blev "Best Distributor Yield Enhancement Products - Norway" 2015

2016-06-07
SRP har utsett Garantum Fondkommission till Norges bästa distributör i sin produktkategori . Priset baseras på  en sammanvägning av både försäljningsvolym och avkastning på placeringarna.
Läs mer

Nyemission i SSAB AB

2016-05-31
Aktieägare i SSAB AB (Svenskt stål aktiebolag AB) får möjlighet att för varje aktiepost om 8 aktier de innehar (A eller B) kan köpa 7 B aktier till ett pris av 10,5 SEK per aktie. Extern informatio...
Läs mer

Produkter som påverkas av kredithändelse i Norske Skogindustrier ASA

2016-05-31
ISDA Determinations Committee har deklarerat att en kredithändelse (rekonstruktion) har inträffat i bolaget Norske Skogindustrier ASA per den 22 april ( tidigare publicerad artikel på Garantums...
Läs mer

Fastställda villkor emission maj 2016

2016-05-19
Fastställda villkor för emissionen med sista teckningsdag den 13 maj 2016. 
Läs mer

Korrigeringar trycksaker emission juni 2016

2016-05-16
Korrigeringar av marknadsföringsmaterial emission med sista teckningsdag 22 juni 2016.
Läs mer

Bäst i världen! AO USA Export 926 blev i april Best Worldwide Performing Product!

2016-05-16
Vi vill med glädje berätta att en av Garantums strukturerade placeringar (AO USA Export 926)  i april månad blev utnämnd till "Best worldwide Performing Product" av SRP med en årlig avkastning på...
Läs mer

BREXIT?

2016-05-13
Den 23 juni går Storbritannien till folkomröstning huruvida man ska stanna kvar som medlem av EU eller inte. Finansmarknadens oro för valutgången förväntas växa ju närmare omröstningen vi kommer....
Läs mer

Kredithändelse i Norske Skogindustrier ASA

2016-05-12
Den 22 april 2016 fastställdes det att en kredithändelse inträffat i Norske Skogsindustrier ASA (Norske Skog).
Läs mer

Nike, Inc. ersätter DreamWorks Animation i Aktieobligation USA SFB 2700

2016-05-10
Till följd av att NBC Universal den 28 april 2016 tillkännagav ett kommande förvärv av DreamWorks Animation har Garantum tillsammans med berörd emittent och berörda partners valt att ersätta den...
Läs mer

Produktväljare - ny funktion för dig med masterbehörighet

2016-05-02
Nu kan du som rådgivare med masterbehörighet för rådgivarbolaget välja vilka produkter inloggade kollegor ska se under ”Offert” och "Rådgivningsstöd".
Läs mer

Garantums flyttjänst – Enkelt att öppna depå och överföra värdepapper till depå hos Garantum!

2016-04-28
För att underlätta flytt av värdepapper till depå hos oss har vi sammanställt allt du som rådgivare behöver veta för att snabbt kunna hjälpa din kund.
Läs mer

Det krävs mer än en pusselbit för att se hela bilden!

2016-04-27
Hur stor avkastning ger egentligen strukturerade placeringar? Det är en fråga som återkommer regelbundet. Det finns emellertid ett rakt svar att ge, då statistiken talar sitt tydliga språk. Sedan...
Läs mer

Kredithändelse i Peabody Energy Corporation

2016-04-19
En kredithändelse har inträffat i Peabody Energy Corporation
Läs mer

Fastställda villkor mellanemission mars 2016

2016-04-19
Faställda villkor för emission med sista teckningsdag 12 april 2016. 
Läs mer

Lär dig mer om hur kreditlänkade placeringar fungerar!

2016-04-06
Kreditlänkade placeringar passar dig som i första hand söker efter en räntelik placering, men som samtidigt vill ha högre avkastningsmöjlighet. Du kan också tänka dig en annorlunda variant av skydd...
Läs mer

Fastställda villkor emission mars 2016

2016-04-06
Nedgången i kreditspreadar slog på villkoren för både GAPar och kreditobligationer.  Även fast vi såg en återhämtning i spreadarna och villkoren, som såg sin botten någonstans runt den 14 mars efte...
Läs mer

Korrigeringar marknadsföringsmaterial emission maj 2016

2016-04-05
Korrigeringar av marknadsföringsmaterial emission med sista teckningsdag 13 maj 2016.
Läs mer

Bra förutsättningar för våra placeringar med kreditexponering mot SAS

2016-04-04
Just nu råder det bra förutsättningar för villkoren i våra aktuella placeringar med kreditexponering mot SAS och det vill vi på Garantum ta till vara på.  Därför tillhandahåller vi en lättöverskådl...
Läs mer

BRIC - har glöden från de heta finansmarknaderna slocknat?

2016-03-22
För ett antal år sedan var Europas ekonomiska problem i fokus. Vid en jämförelse framstod vid den tidpunkten tillväxtpotentialen i de befolkningsrika BRIC-ekonomierna som betydligt mer tilltalande....
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln – när kreditobligationen blev lösningen i tider av hög risk och låg avkastning

2016-03-17
Osäkerhet präglade kreditmarknaden 2012. Samtidigt var kreditspreadarna gynnsamma för en placering som kreditobligationen. Gapet mellan räntan på statsobligationer och räntan på kreditobligationer...
Läs mer

Modellportfölj Optimal Start - lättare än någonsin att tajma börsen

2016-03-10
I turbulenta perioder, som i nuvarande marknadsläge, skapas intressanta investeringsmöjligheter för den som vet när det är dags att investera på börsen. Att investera vid ett tillfälle då kurserna...
Läs mer

Huvudlistan för fonder uppdateras

2016-02-24
Som ett led i utvecklingen av vår fondplattform utökas den courtagefria huvudlistan för fonder. Intresset för att handla fonder genom Garantums depålösning ökar och därför möter vi nu ett behov där...
Läs mer

Bästa distributör i Sverige under 2015

2016-02-22
Vi är stolta att få berätta att vi för tredje året i rad fick ta emot priset som Sveriges "best distributor" under 2015 från organisationen SRP - Structured Retail Products.  Men som vi tidigare ha...
Läs mer

Varför har risken i Kreditobligation Stena sjunkit?

2016-02-19
Man får i dagsläget väldigt hög ränta om man är villig att ta kreditrisk på Stena AB. Räntan på en 6-åriga kreditobligationen har exempelvis stigit från drygt 6% till drygt 8% under de senaste...
Läs mer

Korrigeringar trycksaker emission mars 2016

2016-02-19
Korrigeringar för trycksaker för emission med sista teckningsdag 31 mars 2016.
Läs mer

Ihopslagning av Standard Pacific Corp. och The Ryland Group, Inc.

2016-02-18
På grund av en sammanslagning av Standard Pacific Corp. och The Ryland Group, Inc. blir referensbolagen i High Yield indexet CDX NA HY series 25 inte längre 100 till antalet utan 99. 
Läs mer

Mycket snack, men också mycket verkstad!

2016-02-16
Verkstadssektorn gynnas stort av de pressade energi- och råvarupriserna. Då aktiekurserna för många verkstadsbolag också har sjunkit i den senaste, utbredda börsoron så ligger dessa verkstadsbolag...
Läs mer

Kreditbetyg för Stena AB (publ) på översyn för nedgradering

2016-02-12
Som vi tidigare har skrivit så har kreditvärderingsinstitutet Moody's har per den 9 februari 2016 meddelat att man har satt kreditbetyget för Stena AB (publ) på översyn för eventuell nedgradering.
Läs mer

Kreditbetyg för Stena AB (publ) på översyn för nedgradering

2016-02-12
Kreditvärderingsinstitutet Moody's har per den 9 februari 2016 meddelat att man har satt kreditbetyget för Stena AB (publ) på översyn för eventuell nedgradering.
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln – när Lehman Brothers konkurs tog Optimal Start till en ny nivå

2016-02-03
I vårt andra produktporträtt vill vi presentera Aktieindexobligation Sverige Optimal nr 18. Placeringen skapades vid en tidpunkt när tajmingproblematiken var det största investerarproblemet i...
Läs mer

Strukturerade placeringar i backspegeln - när fondbolaget East Capital fann en lösning för sin Rysslandsfond

2016-01-21
Vi på Garantum har valt att göra en artikelserie med tillbakablickar på några av våra placeringar. I första artikeln lyfter vi fram våra kapitalskyddade placeringar med exponering mot East Capital...
Läs mer

Fastställda villkor emission december 2015

2016-01-12
Volatil inledning på året, positivt för kreditobligationer med ökade kreditspreadar men sämre för optimal start-produkter som får betala mer för den korta volatiliteten.  Nedan hittar du fastställd...
Läs mer

Garantums modellportföljer – välbalanserade placeringsalternativ

2016-01-08
I dagens ränteläge kan det vara svårt att hitta vägar till avkastning utan att samtidigt påverka portföljens riskprofil. Ofta måste investerare ta någon form av risk för att ge möjlighet att uppfyl...
Läs mer

Gällande GS SPR Spanien Platå OS nr 2539

2016-01-07
2016-01-07 – Gällande GS SPR Spanien Platå OS 2539 – ISIN SE0007704945. Emittenten (Goldman Sachs) av produkten GS SPR Spanien Platå OS 2539 har publicerat ett supplement till de Slutliga Villkoren...
Läs mer

Ändring av källa för referensväxelkurser

2015-12-21
Från och med den 1 juli 2016 kommer ECB att ändra tid för offentliggörande av referensväxelkurserna för euron från 14:15 CET till 16:00 CET. I samband med detta så avråder ECB bestämt från...
Läs mer

Kredithändelse i Abengoa - ingår i iTraxx Europa Crossover series 21, 22 och 23

2015-12-15
Den 11 december 2015 bekräftades att en kredithändelse inträffat i Abengoa S.A (Failure to pay). Bolaget ingår i iTraxx Europa Crossover Series 21, 22 och 23 och följande produkter påverkas av...
Läs mer

Fastställda villkor mellanemission november 2015

2015-12-07
Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 2 december 2015. 
Läs mer

Sänkt kreditbetyg för åtta systemviktiga amerikanska banker

2015-12-03
Åtta amerikanska banker får sänkt kreditbetyg. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors, S&P, sänkte under onsdagen betyget för åtta systemviktiga banker. 
Läs mer

Aktivistfonder - tydliga ägarambitioner gör skillnad i storbolagen

2015-12-02
De säger upp, anställer, sliter upp ingrodda strategier och strukturer, implementerar nya, gör omvärlden entusiastisk och många upprörda. Aktivistfonderna och dess ägare blir allt större och...
Läs mer

På gång – nytt koncept broschyrer

2015-12-02
Här är en förtitt på våra nya broschyrer som är under utveckling. Vi är snart i mål och det har varit en lärorik process där vi tagit intryck av alla de önskemål som du som rådgivare gett oss.
Läs mer

Fastställda villkor emission november 2015

2015-11-30
Varierande marknad gav varierande villkor. Marknadsförutsättningarna fortsatte att variera över försäljningsperioden. Kreditspreadarna som initialt stod på relativt höga nivåer sjönk 100 punkter in...
Läs mer

Nu finns Garantum på Twitter

2015-11-24
Äntligen finns Garantum på Twitter. Följ oss på @GarantumFK och ta del av intressant och nyttig information på ett enkelt och smidigt sätt.  
Läs mer

Läkemedel – Globala megatrender talar långsiktigt för hälsovårdssektorn

2016-01-04
Stora demografiska förändringar skapar goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling inom hälsovårdsektorn. Jordens befolkning blir allt äldre, inte bara i västvärlden utan även i Kina...
Läs mer

USA – redo att växla upp

2015-10-31
Uppdaterat version av tidigare artikel per den 31 mars 2016: Den amerikanska ekonomin är dragloket i den globala ekonomin. När alla cylindrar i den amerikanska motorn kommer igång blir tillväxten...
Läs mer

VD-byte – ta position för förändringar i Sveriges näringsliv!

2015-11-24
Det blåser nya bolagsvindar i Sverige där många företag nu börjar ledas av styrelser med tydligt ägarskap som också utser VD-poster på meritokratiska grunder. Volvo, Sandvik, SCA och Nordea är goda...
Läs mer

Korrigeringar - emission sista teckningsdag 30 december

2015-11-24
Korrigeringar för följande broschyrer. 
Läs mer

Rutiner kring kundkännedom, depåöppning och teckningsanmälningar

2015-11-23
Som ett led i att begränsa möjligheten till penningtvätt så måste alla banker och finansiella institut som står under Finansinspektionens tillsyn säkerställa god kundkännedom. Det innebär att...
Läs mer

Förtydligande - Placeringar GAP 2477-2480 och GAP Plus 2481-2483

2015-11-19
Vi vill göra ett förtydligande kring de fullständiga namn på de som ingår i det diversifierade kapitalskyddet i GAP: Barclays Plc. (rating S&P BBB och Moody’s Baa3) samt Credit Suisse Group Funding...
Läs mer

El Toro - Tjuren Vaknar

2016-01-04
Den ekonomiska tillväxten i Spanien är idag en av de absolut högsta i euroregionen. Landet får nu betalt för sina ekonomiska reformer av framförallt arbetsmarknaden i form av en stärkt konkurrenskr...
Läs mer

Tekniska störningar 16 november

2015-11-16
Vi har just nu tekniska störningar med inloggningen till vår hemsida.
Läs mer

Korrigeringar - emission med sista teckningsdag 2 december 2015

2015-11-03
Korrigeringar i mellanemission - sista teckningsdag 2/12.
Läs mer

BRIC - Hur klarar sig olika typer av placeringsalternativ?

2015-10-28
Börs- men framförallt valutafall i både Ryssland och i Brasilien har under senare tid påverkat många typer av placeringar med inriktning mot dessa länder. Det gäller även strukturerade placeringar...
Läs mer

Kapitalskyddad Autocall – möter förväntan på avkastning till låg risk

2015-10-27
Det finns många fördelar med en kapitalskyddad autocall. Inte minst för att kunna minska risken i en portfölj. Är risken högre i den aggregerade portföljen än vad behovsanalysen rekommenderar, blir...
Läs mer

Korrigeringar - emission med sista teckningsdag 23 november

2015-10-22
Korrigeringar i produktbroschyrer novemberemissionen.
Läs mer

Garantum samlar in pengar med anledning av den akuta flyktingsituationen

2015-10-22
Det är ingen ny situation tyvärr, människor har varit på flykt i alla tider men idag är ökningstakten snabbare än någonsin och situationen är akut. Inte sedan andra världskriget har så många...
Läs mer

Fastställda villkor emission oktober 2015

2015-10-20
Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 14 oktober 2015.
Läs mer

Priser korrekta igen under sidan Marknadskurser

2015-09-29
Problemet med marknadskurser är nu löst och sidan "Marknadskurser" visar nu korrekt information igen.
Läs mer

Ny VD för Garantum Fondkommission AB

2015-09-23
Garantum satsar på framtiden. Garantum har på senaste tiden vuxit och utvecklats till att bli en sparkoncern med flera affärsområden. Som ett led i den nya strategin har Garantum valt att...
Läs mer

Volkswagen kraftigt ned

2015-09-21
Volkswagen ner kraftigt (-15% till -25%) idag den 21 september. 
Läs mer

Korrigeringar, emission sista teckningsdag 14 oktober

2015-09-21
Korrigeringar i produktbroschyrer, emission sista teckningsdag 14 oktober.
Läs mer

Ny riskindikator - FAQ

2015-09-17
Vad är utgångspunkten för den nya riskindikatorn för strukturerade placeringar? CESR’s (Committee of European Securities Regulators) 7-gradiga riskskala togs fram för att särskilja olika typer av...
Läs mer

Årets produktidé 2015

2015-09-17
Garantum Fondkommission är stolta och glada att tilldela Stefan Hjelm 2015 års pris för bästa produktidé.
Läs mer

Fastställda villkor emission september 2015

2015-09-10
Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 3 september 2015.
Läs mer

Ny Riskindikator

2015-09-03
På framsidan av våra produktbroschyrer finns sedan länge en riskindikator som syftar till att illustrera risk på aktuell placering. Från och med hösten 2015 kommer denna riskindikator att följa...
Läs mer

Netflix genomför aktiesplit

2015-07-16
Läs mer

Fastställda villkor - juliemissionen

2015-07-09
Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 3 juli 2015.
Läs mer

Korrigeringar, emission sista teckningsdag 3 september

2015-07-03
Korrigeringar i broschyrer i emission september 2015 (sista teckningsdag 3 september).
Läs mer

Fastställda villkor emission juni 2015

2015-06-29
Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 22 juni 2015.
Läs mer

Standard & Poor's sänker Commerzbank till BBB+

2015-06-10
Under tisdagen den 9 juni 2015 sänkte kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's kreditbetyget på Commerzbank från "A-" till "BBB+"
Läs mer

Kredithändelse i Sabine Oil & Gas Corporation

2015-06-03
ISDA’s Determinations Committe beslutade på sitt möte måndagen den 1 juni 2015 en ”underlåtenhet att betala”-kredithändelse i  Sabine Oil & Gas Corporation (tidigare känd som Forest Oil Corporation...
Läs mer

Företagshändelse i aktien Atlas Copco

2015-05-28
Det har skett en företagshändelse i aktien Atlas Copco (A och B) som genomgår en aktiesplit med ett automatiskt inlösenförfarande.
Läs mer

Garantums förvärv av Aviatum godkänt

2015-05-22
Garantum Invests förvärv av Aviatum har nu formellt godkänts av Finansinspektionen. I samband med detta tillträder Dick Ahlqvist rollen som vd för Aviatum med start måndag den 25 maj.
Läs mer

Korrigeringar, emission sista teckningsdag 12/5 2015

2015-05-05
Korrigeringar i broschyrer i emission maj 2015 (sista teckningsdag 12 maj).
Läs mer

Nokia köper Alcatel-Lucent vilket påverkar Autocall Europeiska bolag Combo nr 2252

2015-04-16
Nokia köper 100% av aktierna i Alcatel-Lucent och planerar en sammanslagning av bolagen under namnet Nokia. Affären beräknas vara klar under första hälften 2016. Se denna länk för pressmeddelande...
Läs mer

Kredithändelse i Ceasars Entertainment Operation Co bekräftad

2015-03-23
Det har bekräftats att en kredithändelse har skett i Ceasars Entertainment Operation Company, Inc. Serier som drabbats är CDX HY Series 16 till 23.
Läs mer

Kredithändelse RadioShack Corp. deklarerad

2015-03-23
ISDA Determiniations Committee har deklarerat att en kredithändelse (konkurs) har inträffat för bolaget RadioSchack Corporation. Radioshack Corporation kommer att avlägsnas från Markit CDX serierna...
Läs mer

Korrigeringar, emission sista teckningsdag 31/3 2015

2015-02-17
Korrigeringar i broschyrer i emission Mars 2015 (sista teckningsdag 31 mars).
Läs mer

Kredithändelserna i RadioShack (2015/02/05) och Ceasar Entertainment Operating Co. (2015/1/15) påverkar inte SHB KH USA Konsumtion ÅR 2158

2015-02-10
Kredithändelserna som inträffade i Ceasars Entertainment Operating Company Inc (2015/01/15) och RadioShack (2015/02/05), påverkar inte Kredithybrid USA Konsumtion Årlig ränta nr 2158 som finns att...
Läs mer

Kredithändelse - Radioshack Corp.

2015-02-09
Beaktat den information som publicerats i Reuters kan det komma att fastställas att en kredithändelse har skett i RadioSchack Corp. Läs informationen här (extern länk) >> Vi bevakar ärendet och...
Läs mer

Garantum Invest förvärvar Aviatum

2015-01-23
Garantums satsning på anknutna ombud fortsätter. För att ytterligare utveckla och förbättra verksamheten har Garantum Invest AB och KMP Kolstad Holding AB träffat ett aktieöverlåtelseavtal enligt...
Läs mer

Kredithändelse - Caesars Entertainment Operating Co.

2015-01-20
Läs mer

Victory Life & Pension Assurance Company Limited (In Liquidation) har försatts i likvidation

2014-12-02
För dig med Garantum-placeringar i en försäkring från Victory Life innebär det att tillgångarna i dagsläget är låsta då de kontrolleras av likvidatorerna. Det betyder att du för närvarande inte kan...
Läs mer

Förbättrade upphandlade villkor för GS PO Bäst av Tre nr 1978

2014-09-25
De upphandlade villkorten för Portföljobligation Bäst av Tre nr 1978 har justerats uppåt från 0,81 (81%) till 1,0 (100%) i deltagandegrad (på eventuell uppgång för underliggande tillgångar)....
Läs mer

Split av Apple aktien

2014-07-24
Läs mer

Uppköp av Scania

2014-07-16
Läs mer

Errata - broschyrer septemberemission 2014

2014-07-03
Errata broschyrer septemberemission 2014 (sista teckningsdag 3 september 2014)
Läs mer

Avnotering Scania per den 5 juni 2014

2014-06-05
Stockholmsbörsen har tidigare meddelat att ansökan från Scania (A och B) om avnotering har godkänts och att sista dag för handel är idag den 5 juni. Då Volkswagen per 21 maj kontrollerade 98,2...
Läs mer

Fel i produktbroschyr HC Olja 1898 (ang. genomsnittsberäkning)

2014-05-22
I produktbroschyren till Hävstångscertifikat Olja nr 1898 stod det på sidan 3 att eventuell avkastning tar hänsyn till "...12 månaders genomsnittsberäkning".
Läs mer

Fel prospektdatum i broschyr

2014-05-19
Ett felaktigt datum har angivits i Autocall Amerikanska bolag Defensiv nr 1886 på sidan 2 i marknadsföringsmaterialet (broschyren).
Läs mer

Kredithändelse i Texas Competitive Electric Holdings Company LLC

2014-05-05
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) har fastställt att det skett en konkurskredithändelser i Texas Competitive Electric Holdings Company LLC (”TCEH”).
Läs mer

Google INC C kommer att ersätta Google CL A ORD

2014-04-04
Uppdatering 10 april: Garantum har nu stämt av justeringsfaktorn med anledning av bytet från GOOGLE CL A ORD till GOOGLE INC C. ... Den 30 januari meddelade styrelsen för Google om utdelning av...
Läs mer

Överteckning: Teckningsperiod för placering nr 1771 avslutad i förtid

2014-02-04
Läs mer

Moody's sänker kreditvädighet för 3 banker

2013-11-18
Läs mer

Kredithändelse - Codere Finance (Luxembourg) S.A.

2013-09-19
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) har fastställt att det skett en kredithändelse i Codere Finance (Luxembourg) S.A. (”Codere”).
Läs mer

Nokia säljer mobilverksamhet till Microsoft

2013-09-03
Microsoft köper Nokias mobiltelefonenhet för 5,44 miljarder euro, motsvarande 47 miljarder kronor.
Läs mer

H.J. Heinz avnoteras

2013-06-11
Läs mer

Villkor Sprinter Global Smart bonus nr 1570

2013-06-05
Läs mer

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner