VINSTSÄKRINGAR:

DB HC USA Export 46 84302,4 SEK

DB HC USA Export 919 160418 82897,3 SEK

UBS HC Kina 1677 41292,6 SEK

SG HC Quality Income 1391 40132 SEK

UBS HC Global 1427 36142,4 SEK

COM HC Kinesiska bolag 1593 34040 SEK

ING HC Sverige 1456 31539,5 SEK

SG HC Quality Income 1429 30320 SEK

UBS HC Sverige Select FB 35 151110 23570 SEK

UBS HC Sverige Select FB 33 150922 22585 SEK

UBS HC Kinesiska bolag 1626 21368,9 SEK

SG HC Quality Income 1468 20830 SEK

ML SPR Tyskland RB 910 160411 20005 SEK

ML SPR Tyskland RB 959 160525 16679 SEK

ML AO Sverige SFB nr 1244 Ti 15378,3 SEK

UBS HC Global Bonus 1502 15170,2 SEK

ING SPR Norden 1493 15073,4 SEK

UBS HC Global Bonus 1463 15004 SEK

ML AO Sverige SFB 1194 Ti 170420 14897 SEK

ML AO Sverige SFB 1171 Ti 170309 14786 SEK

DB AO USA Export 58 Ti 160226 267,1 %

UBS SPR USA Export RB 990 160707 263,1 %

DB AO USA Export 904 Ti 160418 259,5 %

MS SPR Tyskland RB 966 160628 247 %

BAR AIO Kina 1073 Ti 161109 239,8 %

MS AIO USA RB 965 160628 212,3 %

UBS AO USA Export 1112 Ti 151203 211,7 %

ING AO USA Export Ti 1190 160425 207 %

MS AO Global Tr 1264 200 %

DB AO USA Export 58 Tr 160226 196,7 %

UBS SPR USA RB 960 160524 194,6 %

GAP AIO Global 1141 Tr 170620 193,9 %

UBS AO USA Export Ti 1127 160114 191,2 %

DB AO USA Export 903 Tr 160418 190,8 %

UBS AO Tyskland SFB 1069 Ti 151103 185,5 %

BAR AIO Kina 1072 Tr 161109 184,6 %

UBS IB SPR Sverige OS 1083 161103 181,8 %

UBS Sverige SPR OS 1114 161202 178,7 %

ML AO Sverige SFB 1071 Ti 161109 178,4 SEK

NDA KH Sverige Top Pick 1569 175,8 %

GAP AO Global 1159 Tr 170620 171,9 %

BNP AIO Kina 1555 170,7 %

UBS IB Sverige Sprinter 24 RB 151201 169,6 %

NP KO USA Export 1113 170116 169,2 %

UBS IB Sverige Sprinter RB 27 160113 165,5 %

UBS AO Sverige SFB 899 Ti 160412 164 %

BB AIO Kina 944 Ti 160523 163,4 %

UBS Sverige SPR OS 1138 162,2 %

GAP AIO Kina 1142 Tr 170620 162,2 %

MS AIO Sverige 975 Ti 160707 161,1 %

UBS AIO Sverige Select FB 56 TI 160,8 %

UBS Sverige SPR OS 1195 170420 160,5 %

UBS SPR Sverige 991 160707 159,8 %

NP KO USA Export 1130 170116 159,6 %

UBS SPR Sverige OS 1161 170307 158,8 %

MS AO Global Tr 1331 158 %

ING AO USA Export Tr 1189 160425 155,4 %

MS AO Global 1305 Tr 154,4 %

UBS AO USA Export 1111 Tr 151203 153,7 %

ING SPR Svenska Bolag High End 31 1602 152,8 %

COM SPR Sverige High End 1358 152,8 %

UBS AO Sverige Select FB 48 Ti 151202 152,3 %

BNP AIO Kina 1516 151,3 %

GAP AIO Kina 1475 150,3 %

UBS AO Sverige Select FB 53 Ti 160113 150,3 %

GAP AO Global Ti 1426 150 %

UBS AO Sverige Select FB 45 Ti 151030 149,2 %

MS AIO Sverige 942 Ti 160525 148 %

GS AIO Kina nr 1228 Tr 147,9 %

SHB KH Sverige Top Pic 1519 147,8 %

ING FO East Capital China EA 981 16071 147,8 %

UBS AO SVERIGE SELECT FB 43 TI 150922 146,7 %

BB AIO Kina 1191 170424 146,6 %

ML AO Sverige SFB 1129 Ti 170131 144,4 SEK

UBS AO USA Export Tr 1126 160114 143,1 %

GAP+ AIO Kina 1818 142,8 %

NP KO Sverige 1375 142,8 %

GS IB SverigeSprinterMarketTimer22 151 140,2 %

GAP+ AIO Kina 1737 139,8 %

GAP AO Global Ti 1600 137,9 %

BB AIO Kina 943 Tr 160523 137,7 %

GAP AIO Kina 1433 137,4 %

UBS AO Sverige SFB 898 Tr 160412 137,1 %

MS AIO Sverige 974 Tr 160707 136,7 %

GAP AIO Global ÅR 1140 170620 135,8 %

UBS AIO Sverige Select FB 56 TR 135,6 %

MS AIO Sverige 29 160114 135,2 %

ML AO Sverige SFB 1070 Tr 161109 134,6 SEK

ING AO Global Tr 1383 134,6 %

MS AO Global ÅR 1263 134,5 %

ING AO Global Reload 1384 134,4 %

UBS FO Emerging Markets 1075 Ti 151104 132,4 %

GS SPR Global Smart Bonus 1494 132,3 %

GS SPR Global Smart Bonus 1580 132,2 %

ING AO Sverige Top Pick 1556 132,2 %

NP KH Def Kina 1415 132,1 %

MS AO USA Export Tr 1333 131,2 %

GAP AO Global Ti 1432 130,3 %

ING AO Global Tr 1420 130,1 %

SHB KH Def Sverige Top Pick 1748 129,6 %

BNP SPR Sverige OS 1581 129,4 %

MS AO Global ÅR 1304 128,8 %

UBS AO Sverige Select FB 53 Tr 160113 127,9 %

MS AIO Sverige 941 Tr 160525 127,6 %

BNP AIO Kina 1465 127,3 %

ING AIO Sverige Top Pick 1517 127 %

UBS AO Sverige Select FB 48 Tr 151202 126,5 %

SHB ACT Sverige 1532 126,4 %

MS AIO Brasilien/Kina 1306 126,2 %

GAP AO Global Ti 1688 125,3 %

UBS AO Sverige Select FB 45 Tr 151030 125,1 %

ING AO Global Reload 1399 125,1 %

GAP AO Global Ti 1735 125 %

BNP SPR Global Smart Bonus nr 1570 125 %

NP KH Def USA Export 1609 124,6 %

GAP AO Global Ti 1633 124,5 %

GS AO USA Export 1303 Tr 124,3 %

GAP+ AIO Kina 1642 123,6 %

GS AO Sverige SFB 1267 123,4 %

ING AO Global Tr 1398 123,3 %

GAP AO Norden Ti 1690 123,1 %

UBS AO Sverige Select FB 43 Tr 150922 122,7 %

GS SPR Global Smart Bonus 1523 122,5 %

BNP SPR Global Smart Bonus 1524 121,7 %

SHB SPR Sverige 1770 121,7 %

GAP AO Global ÅR 1425 120,9 %

GAP AO Global Ti 1472 120,6 %

NP KO USA Export 1376 120,4 %

GAP AIO Sverige 1424 120,2 %

NP KH Def Sverige Top Pick 1623 119,8 %

GAP AO USA Export 1423 119,8 %

ML AO Sverige SFB 1128 Tr 170131 119,8 SEK

GAP AO Global 1158 ÅR 170620 119 %

NP KH Def USA Export 1437 118,8 %

ING AO Global 1567 118,5 %

SHB SPR Sverige 1743 118,5 %

GS SPR Global Smart Bonus 1611 118,4 %

GS AO Läkemedel 7 år 1854 118,2 %

ING SPR Sverige Finland 1756 117,4 %

SG AIO Quality Income 1572 116,9 %

MS AIO BrasilienKina 1329 116,8 %

GAP AIO Sverige 1473 116,4 %

GS AO Läkemedel 5 år Ti 1948 116,2 %

GAP AO Global Tr 1599 115,4 %

GAP+ AO Sverige Top Pick 1643 114,6 %

GAP AO Global Ti 1554 114,3 %


   
 

Rätt placering vid rätt tillfälle

 
  Man brukar säga att en lyckad kapitalförvaltning karaktäriseras av att du ska undvika nedgångar och samtidigt ge kapitalet kraft att växa ifall det går upp. En svår utmaning för alla som håller på med finansiella investeringar. Garantum är experter på alternativa placeringar – med eller utan kapitalskydd. Aktieindexobligationer, Sprinter och Autocall ryms inom samlingsnamnet strukturerade produkter. Med Garantums strukturerade produkter får du en slagkraftig och intelligent portfölj med bästa möjliga framtidsutsikter, oavsett om du sparar på kor