Tryggt sparande hos oss

Oavsett om du sparar på kort sikt eller till en bättre pension i framtiden så är dina pengar trygga hos oss. Garantum Fondkommission AB är ett svenskt värdepappersinstitut och vår verksamhet är tillståndspliktig.

Det innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn och kontroll. Bland annat följer vi omfattande regelverk för att du ska kunna känna dig trygg som kund. Dessutom omfattas dina pengar hos oss av svenska statens insättningsgaranti och investerarskydd.

Insättningsgaranti

Om Garantum skulle gå i konkurs omfattas dina kontanta pengar på depån av den statliga insättningsgarantin. Garantin är exakt densamma som du skyddas av hos din traditionella bank.

Insättningsgarantin innebär att om en bank eller värdepappersinstitut går i konkurs så täcker garantin belopp upp till 1 050 000 kr per kund. Skulle depån ägas av flera personer räknas personerna var för sig och garantin omfattar även juridiska personer. Utbetalningen görs av Riksgäldskontoret och sker inom 3 månader från den dag då banken/institutet försatts i konkurs.

Om en kund avtalat att likvider ska placeras på klientmedelskonto flyttas kreditrisken från Garantum till det institut som tillhandhåller klientmedelskontot.

Extern länk: läs mer om insättningsgarantin >

Investerarskydd

Investerarskyddet gäller när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar.

Skyddet omfattar värdepapper som hanteras för kundens räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (exempelvis köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Rätten att få ersättning gäller även för medel som institutet tagit emot från kunder med redovisningsskyldighet i samband med utförandet av investeringstjänsten. Som kund kan du få ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Skulle depån ägas av flera personer räknas personerna var för sig och skyddet omfattar även juridiska personer.

Garantum har skyldighet att hålla isär dina värdepapper, och övriga kunders innehav, från våra egna tillgångar. Det sker genom att de värdepapper som du förvarar i din depå är registrerade på ett förvaltarkonto hos Euroclear Sweden i Garantums namn. Innehav i fonder är förvaltarregistrerade direkt hos respektive fondbolag. Genom denna särredovisning kan inte dina innehav blandas ihop med Garantums tillgångar och i praktiken innebär investerarskyddet att om Garantum går i konkurs så påverkas inte ditt värdepappersinnehav av konkursen.

Sparar du i kapitalförsäkring, privatpension, tjänstepension och IPS så omfattas dessa inte av insättningsgarantin eller investerarskyddet. Försäkringstagare har dock en förmånsrätt vid konkurs/utmätning (gäller inte IPS).

Extern länk: läs mer om investeringsskydd >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.