Räntefond | Sverige | Räntemarknad | Korta Obligationer

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Tillväxt för 100 SEK

2017 2018 2019 2020 2021
Fond 0,50 -0,40 0,95 0,81 0,64
Kategori -0,07 -0,44 0,59 0,78 -0,22
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2022-11-28 -1,79 -2,94
3 år medel 2022-11-28 -0,10 -0,71
5 år medel 2022-11-28 0,02 -0,48
10 år medel 2022-11-28 0,66 0,10

Placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, kommuner, statsägda bolag, bostadsinstitut samt företag med god kreditvärdighet. Minst 75% av fondens innehav skall ha en rating som lägst uppgår till BBB- (enligt S&P), Baa3 (enligt Moodys) eller motsvarande skuggrating från ett svenskt kreditinstitut. Max 25% får ha en rating som understiger detta, dock måste ratingen som lägst uppgå till BB- (enligt S&P), Ba3 (enligt Moodys) eller motsvarande skuggrating från ett svenskt kreditinstitut. Målet för fonden är att ge en stabil avkastning till låg risk.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 96,4% 80,0%
Kontanter 3,6% 20,0%
Fördelning Fond
FASTPARTN 230524 245 4,4%
LF BK FRN 250310 72 3,6%
SGB 1,5% 231113 3,5%
COOR FRN 240320 230 2,9%
WIHL FRN 240311 105 2,8%
NORENTFRN 260224 130 2,6%
HEXAG FRN 230404 90 2,6%
SEK cash 2,5%
NIBE FRN 260603 85 2,5%
TRIAN FRN 230811 275 2,5%
Summa 29,9%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, medellånga
ISIN SE0000735771
Senaste NAV 114,61 SEK
Ändring en dag 0,02%
12-månaders avk 0,00%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 1 381 SEK
Förvaltningsavgift 0,6%
Årlig avgift 0,62%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare Maria Ljungqvist
Fondens startår 1992-01-01
Valuta SEK

Tillväxt för 100 SEK

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fond 0,36 0,36 0,50 -0,40 0,95 0,81 0,64
Kategori -0,64 0,52 -0,07 -0,44 0,59 0,78 -0,22
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2022-11-28 0,02 -0,02
1 vecka 2022-11-28 0,05 -0,02
1 månad 2022-11-28 0,43 0,41
3 månad 2022-11-28 -0,25 0,14
6 månad 2022-11-28 -0,62 -0,48
Hittils i år 2022-11-28 -1,79 -2,94
1 år 2022-11-28 -1,76 -2,68
3 år medel 2022-11-28 -0,10 -0,71
5 år medel 2022-11-28 0,02 -0,48
10 år medel 2022-11-28 0,66 0,10

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2022 -0,46 -1,75 0,13 -
2021 0,38 0,25 0,16 -0,15
2020 -2,96 2,44 1,15 0,27
2019 0,18 0,32 0,24 0,20
2018 0,03 0,00 0,01 -0,44

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

UCITS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 0,22
3 år Beta 0,10
3 år Alfa -0,13

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 1,48% 2,24% 1,74%
Sharpe-kvot -1,78 -0,12 0,03
Sortino-kvot (10%) -1,71% -0,13% 0,03%
Positiva månader 6 26 41
Negativa månader 6 10 19
Fördelning Fond Kat
Obligationer 96,4% 80,0%
Kontanter 3,6% 20,0%
Fördelning Fond
FASTPARTN 230524 245 4,4%
LF BK FRN 250310 72 3,6%
SGB 1,5% 231113 3,5%
COOR FRN 240320 230 2,9%
WIHL FRN 240311 105 2,8%
NORENTFRN 260224 130 2,6%
HEXAG FRN 230404 90 2,6%
SEK cash 2,5%
NIBE FRN 260603 85 2,5%
TRIAN FRN 230811 275 2,5%
Summa 29,9%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 381 SEK
(2022-10-31)
Fondförmögenget (milj) 1 381 SEK
(2022-10-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,6%
Årliga avgifter 0,62%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 7,7
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Aktie-Ansvar Avkastningsfond får MSCI ESG-betyget AA, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,7 av 10. Det placerar fonden i den 22 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 56 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 22 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 56 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0000735771
  • Asset Class: Bond
  • Domicile: Sweden
  • Peer Group: Bond SEK
  • Holding Count: 72
  • ESG Coverage: 81,32
  • Holding as of: 2022-06-30

PEER procentile

22 / 100

GLOBAL procentile

56 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,72 8,63 -0,91
Environmental Score (0-10) 5,73 6,47 -0,74
Social Score 6,01 5,34 0,67
Governance Score 6,47 6,62 -0,15

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

32,2ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Aktie-Ansvar AB
Fondbolag: http://www.aktieansvar.se
Telefon: +46 8 58881100
Hemsida: http://www.aktieansvar.se
Adress: Box 55659, Biblioteksgatan 1, Stockholm111 46, Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 1992-01-01

Fondrådgivare

Rådgivare: Aktie-Ansvar AB

Förvaltare

Namn på ansvarig förvaltare: Maria Ljungqvist
Förvaltat fonden sedan: 2016-04-04

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.