Kundklassificering

Vilka kundklassificeringar använder Garantum?

Enligt lag måste Garantum kategorisera sina kunder i kategorier med olika nivåer av kundskydd. Lagen stadgar att kunderna ska delas in i nedan kategorier.

Garantum har valt att kategorisera nästan samtliga kunder som ”Icke-professionella”, vilket är den definition som anges i värdepappersmarknadslagen för att man ska omfattas av den högsta skyddsnivån. Det har ingenting med vilken kunskapsnivå investeraren har, utan anger mer om man arbetar med värdepappersinvesteringar på heltid eller ej.

Som depåkund finns naturligtvis möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till ”Professionell”. Som ”Professionell” kund förloras det högre kundskyddet.

Icke-professionella kunder är kunder som utgörs av konsumenter och vissa företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet. Nästan alla kunder hos Garantum finns i denna kategori.

Professionella kunder är kunder med tillstånd att verka på finansmarknaderna, kunder som utgörs av stora företag, stater och myndigheter med flera och andra investerare som yrkesmässigt arbetar med investeringar.

Jämbördiga motparter är professionella kunder, såsom vissa enheter inom banker, försäkringsbolag och fondbolag med flera.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.