• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

15 års avkastning med Garantums strukturerade produkter

2021-05-04

Sedan vår första publika emission har över 1 300 produkter gått till förfall, med en genomsnittlig avkastning på närmare 19% och en årlig avkastning på hela 7,8%.

Av alla produkter som gått till förfall har över tre av fyra placeringar gett en positiv avkastning. Av resterande produkter, cirka 16,5%, är det endast i 6% av fallen som riskbarriären har brutits på slutdagen. Övriga fall har förlusten uppstått i form av förlorad överkurs. Tack vare kapitalskydd är det slutligen 7,3% som har betalat tillbaka nominellt belopp – detta oavsett hur negativ utvecklingen varit för underliggande tillgångar. 

 

Avkastning strukturerade placeringar*Genomsnittlig årsavkastning*

 

Histogram - utfall strukturerade placeringar*

 


Utfall Autocall*
Med tiden har autocall blivit ett av våra mest efterfrågade placeringsalternativ. En autocall kan ge avkastning både i stillastående och ibland också vikande marknad. Detta gör att många autocall under den femtonåriga mätperioden har kunnat ge investerare avkastning även i tider av stiltje på börsen. En egenskap som är unik för placeringen är att den enligt villkoren kan lösa in i förtid innan löptidens slut – om det sker kan investeraren snabbt använda återbetalat belopp och avkastning i en ny investering.
Utfall Kapitalskyddade placeringar*
Aktieobligationer och Aktieindexobligationer var de avgjort vanligast förekommande placeringsalternativen under Garantums tidiga år. Kapitalskyddade obligationer ger möjlighet till högre avkastning än många räntealternativ – allt till en låg risk. Placeringens defensiva egenskaper gör att den passar för många typer av sparande, inte minst pensionssparande.


 


Utfall Sprinter*
En sprinter kan jämföras med ett långsiktigt aktiesparande. En skillnad är förstås den förutbestämda löptiden som strukturerade placeringar har. Och precis som med en kapitalskyddad obligation erbjuder sprinter vanligtvis avkastning i form av deltagandegrad på eventuell uppgång. Oftast ger sprinter högre deltagandegrad då den inte erbjuder kapitalskydd utan en lägre säkerhet via ett barriärberoende skydd.

 

 

 

*Samtliga förfallna placeringar noterade i SEK Garantum har givit ut sedan start 2005-03-29 t.o.m. 2020-12-31. Exklusive warranter och skräddarsydda produkter. Avkastningen beräknas ink. tidigare utbetalda räntor/kuponger. Ingen hänsyn till vinstsäkringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.