15 års avkastning med Garantums strukturerade produkter

2021-05-04

Sedan vår första publika emission har över 1 300 produkter gått till förfall, med en genomsnittlig avkastning på närmare 19% och en årlig avkastning på hela 7,8%.

Av alla produkter som gått till förfall har över tre av fyra placeringar gett en positiv avkastning. Av resterande produkter, cirka 16,5%, är det endast i 6% av fallen som riskbarriären har brutits på slutdagen. Övriga fall har förlusten uppstått i form av förlorad överkurs. Tack vare kapitalskydd är det slutligen 7,3% som har betalat tillbaka nominellt belopp – detta oavsett hur negativ utvecklingen varit för underliggande tillgångar. 

 

Avkastning strukturerade placeringar*Genomsnittlig årsavkastning*

 

Histogram - utfall strukturerade placeringar*

 


Utfall Autocall*
Med tiden har autocall blivit ett av våra mest efterfrågade placeringsalternativ. En autocall kan ge avkastning både i stillastående och ibland också vikande marknad. Detta gör att många autocall under den femtonåriga mätperioden har kunnat ge investerare avkastning även i tider av stiltje på börsen. En egenskap som är unik för placeringen är att den enligt villkoren kan lösa in i förtid innan löptidens slut – om det sker kan investeraren snabbt använda återbetalat belopp och avkastning i en ny investering.
Utfall Kapitalskyddade placeringar*
Aktieobligationer och Aktieindexobligationer var de avgjort vanligast förekommande placeringsalternativen under Garantums tidiga år. Kapitalskyddade obligationer ger möjlighet till högre avkastning än många räntealternativ – allt till en låg risk. Placeringens defensiva egenskaper gör att den passar för många typer av sparande, inte minst pensionssparande.


 


Utfall Sprinter*
En sprinter kan jämföras med ett långsiktigt aktiesparande. En skillnad är förstås den förutbestämda löptiden som strukturerade placeringar har. Och precis som med en kapitalskyddad obligation erbjuder sprinter vanligtvis avkastning i form av deltagandegrad på eventuell uppgång. Oftast ger sprinter högre deltagandegrad då den inte erbjuder kapitalskydd utan en lägre säkerhet via ett barriärberoende skydd.

 

 

 

*Samtliga förfallna placeringar noterade i SEK Garantum har givit ut sedan start 2005-03-29 t.o.m. 2020-12-31. Exklusive warranter och skräddarsydda produkter. Avkastningen beräknas ink. tidigare utbetalda räntor/kuponger. Ingen hänsyn till vinstsäkringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.