Allianz Global Metals and Mining in på fondtorget

2022-04-12

Vi har under senare tid sett kraftiga prisrörelser uppåt för många råvaror, mycket på grund av pandemin och situationen i Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina har lett till kraftiga sanktioner och störningar i internationell handel med framför allt energi- och jordbruksråvaror. Utöver de drivande faktorer som kan kopplas till kriget och pandemin pågår elektrifieringstrenden vilket skapar stor efterfrågan på exempelvis nickel och litium. Detta är en trend som sannolikt kommer att fortsätta över lång tid och ger stöd för ett scenario av ytterligare prisökningar på många råvaror. Ett ökat inflationstryck kan också leda till att mer investeringskapital allokeras till råvaror vilket i sin tur kommer att gynna många råvarurelaterade bolag

Vi har valt att ta in ytterligare en fond som investerar i råvarurelaterade bolag, Allianz Global Metals and Mining. Fonden investerar globalt i bolag inom gruvdrift och produktion av metaller och mineraler. Fonden exkluderar energibolag inom olja och gas och bolag inom papper, kemikalier och byggmaterial.

Fondens utveckling är på grund av de underliggande bolagens karaktär tätt sammankopplad med ekonomisk tillväxt. Råvaror är ett bra komplement till sparportföljen då priset på råvaror inte har så hög korrelation med börsen. På grund av att branschfonder har ett smalare investeringsmandat och råvarupriser kan svänga mycket och snabbt har fonden högre risk än bredare aktiefonder. Placeringshorisonten bör vara minst fem år.

Förvaltare av fonden är David Finger.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.