• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Bolagshändelse i JC Penney (Old Copper)

2021-02-11

Den 15 maj 2020 inledde JC Penney (Old Copper) ett konkursförfarande enligt Chapter 11. I samband med detta upphörde handeln i aktien på New York börsen och den fick istället en notering på OTC Markets Group Inc.’s Pink Open Market. Per 1 februari 2021 är aktien avlistad och utestående produkter påverkas enligt följande:

Produkter med UBS som emittent
Produkterna löper vidare enligt produktvillkoren och värdet på JC Penney (Old Copper) är fastställt till $0,01.

 

Produkt

Återbetalningsdag

UBS AC USA Combo L&S KSK 2693

2021-06-07

UBS AC USA Kon Mån KSK 2974

2022-04-26

UBS AC USA Konsum PM 2763 NOK

2021-07-26

UBS AC USA Konsum PM 2795 NOK

2021-09-20

UBS AC USA Konsumtion Kvart 2652 EUR

2021-04-23

UBS AC USA Konsumtion Kvart 2705 EUR

2021-06-07

UBS AC USA Konsumtion Månadsv KSK 2930

2022-03-11

 

Produkter med Societe Generale som emittent
I samråd med Garantum har emittenten valt att i enlighet med produktvillkoren genomföra en förtida inlösen på grund av ovan nämnda bolagshändelse. Produkterna kommer därför per 2021-02-23 förtidsinlösa enligt följande kurser.

 

Produkt

Förfallokurs

SG AC USA Konsumtion Mån PM 2692

1,60%

SG AC USA Konsumtion Mån PM 2727

1,39%

SG AC USA Konsumtion Mån PM 2784

1,25%

SG AC USA Konsumtion Mån PM 2828

1,42%

SG AC USA Konsumtion kvar KSK 2835 EUR

9,08%

 

För mer information om JC Penney som underliggande se här.

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.