BREXIT?

2019-01-17

Hur kommer brexit att se ut? Frågan är mer aktuell än någonsin efter att förslaget till en mjuk brexit, som hade förhandlats fram mellan premiärminister May och EU, med bred marginal röstades ned i det brittiska parlamentet. Det är i princip omöjligt att sia om svaret på den frågan, eller till och med om det i slutändan verkligen blir ett brittiskt EU-utträde. 

 

Enligt Artikel 50 kommer Storbritannien att lämna EU 29:e mars nästa år. Ett avtalslöst utträde – en hård brexit – kräver inga nya beslut utan skulle ske automatiskt. Ett avtalslöst utträde är det som oroar marknaden, men är samtidigt inte det politiskt sett mest sannolika utfallet.

 

Vilka andra alternativ står då till buds? Signalerna från EU har hittills varit tydliga – det av EU och May förhandlade avtalet är det avtal som gäller. Men, efter Mays svidande nederlag i omröstningen är det dock inte omöjligt att EU kan komma att erbjuda att frisera avtalet på vissa punkter. Eventuella ändringar kräver dock ett enhälligt godkännande från EU:s 27 övriga medlemmar, vilket inte är självklart.


En tillfällig lösning skulle kunna vara att May förhandlar fram en framflyttning av utträdet. En förlängning skulle dock bara ge en extra tidsfrist på några månader och sannolikt kräva att den brittiska regeringen använder den extra tiden för ett nyval eller en ny omröstning om brexit. Även en eventuell förlängning av utträdesprocessen skulle även det troligen kräva ett enhälligt godkännande av EU:s medlemsländer. Därutöver finns alltid möjligheten för Storbritannien att avsluta utträdesprocessen enligt Artikel 50, men även ett sådant utfall förutsätter också ett nyval eller en ny folkomröstning om ett brittiskt utträde.

Idag bedömer Garantum att innehavare av Garantums placeringar inte kommer att påverkas av ett brittiskt utträde ur EU och att du som kund inte behöver vidta några åtgärder.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.