Sammanfattning av Finansinspektionens beslut kring Celina Fonder

2022-11-17

Finansinspektionen beslutade i februari att genomföra en undersökning om Celina Fonder har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter.

Den 16 november meddelar Finansinspektionen att Celina får en varning och sanktionsavgift om 10 miljoner kr. Anledningen till beslutet grundar sig i att Finansinspektionen har funnit att Celina inte har vidtagit tillräckliga åtgärder att sätta andelsägarnas intresse i första hand. Utredningen visar att Celina har haft stora brister i sina rutiner samt inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra att andelsägarnas intressen inte påverkas negativt.

Finansinspektionen kommer fram till att de bestämmelser som har brutits mot är grundläggande för att upprätthålla skyddet för investerare och förtroendet för marknaden. Dessa brister har lett till att Finansinspektionen står mellan valet att återkalla tillståndet eller utdela en varning, Då Celina har visat på att man har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna vilket ger skäl att anta att bolaget inte kommer att begå samma överträdelser igen anses det tillräckligt att tilldela bolaget en varning.

Celina meddelar att de inte delar slutsatserna i alla delar av beslutet men tycker att det är bra att myndigheten har kommit i mål med sitt utredningsarbete.  Celina meddelar vidare att de inte vill dra några förhastade slutsatser av beslutet och kommer att läsa och begrunda det innan beslut fattas om hur man går vidare.

Vidare poängterar Celina att de ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Case i april, då Finansinspektionen sedan tidigare har gett sitt godkännande till transaktionen kommer detta beslut inte att påverka överlåtelsen av fonderna.

Femstjärniga Celina Credit Opportunity finns tillgänglig på Garantums fondtorg.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.