Corporate Action i Honeywell

2018-12-12

Oktober 3, 2016
Corporate Action i Honeywell International Inc. (HON). Avknoppning av AdvanSix Inc. (AXIS) ifrån Honeywell International Inc., vilket påverkar följande produkter:

XS1382540976
XS1261162413
XS1053954340
XS1035759403

Ny strike för Honeywell International Inc. enligt R-faktorjustering: 0,994308.

Oktober 1, 2018
Corporate Action i Honeywell International Inc. (HON). Avknoppning av Garret Motion Inc. (GTX) ifrån Honeywell International Inc..

Oktober 29, 2018
Corporate Action i Honeywell International Inc. (HON). Avknoppning av Resideo Technologies Inc. (REZI) ifrån Honeywell International Inc..

För avknoppning av Garret Motion Inc. och Resideo Technologies Inc. används basket-method enligt nedan:

1 HON UN + 0.1 GTX UN + 0.16 REZI UN + 0.006667 Residual cash

Detta påverkar följande produkter:

GB00BDCT2430
SE0009779283
XS1382540976
XS1053954340
XS1261162413
XS1035759403

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.