Del 5: Hur stor är din kreditexponering och matchar det risken du vill ta?

2021-01-18

I tidigare delar har vi beskrivit vikten av att se över hela sin ränteexponering i portföljen. Fler upptäcker säkert att de har många olika typer av ränteplaceringar och tillsammans kan dessa faktiskt utgöra en relativt stor del av totalportföljen. Exempel på sådana placeringar är räntefonder, obligationer, kreditobligationer både mot index och enskilda bolag. Många investerare har nog känt stor oro när marknadsvärden på dessa placeringar rört sig mer än förväntat, inte minst under 2020, och undrar säkert vad man ska göra med specifika placeringar samt hur man balanserar hela portföljen.

Låt inte känslorna styra
Det går naturligtvis inte ge ett råd som passar alla kunder utan hänsyn måste tas till varje enskild individs behov. Den ekonomiska situationen, riskvilja, mål och olika grad av diversifiering i portföljen, dvs. hur väl man spridit sina investeringar, spelar stor roll när man ska balansera portföljen och placera kapitalet. Det är här den individanpassade rådgivningen blir avgörande för hur väl portföljen ska utvecklas framöver, något som kan bli extra värdefullt i lägen där det är lätt hänt att på egen hand ta ogenomtänkta beslut som i vissa fall kanske enbart baseras på känslor.

Betydelsen av individanpassad rådgivning
Det finns många studier som visar på svårigheten att ta rätt investeringsbeslut eftersom vi gärna köper när det gått upp och säljer när det gått ner. Vi kan nog alla känna igen oss i det här, speciellt när någon marknad eller placering tappat kraftigt i värde eller gått upp mycket. Att spekulera i huruvida en specifik marknad eller placering kommer gå bra eller dåligt är utmanande även för professionella investerare, även om det naturligtvis finns en spänning i det. Här kan en rådgivare som förstår dig och dina behov få stor betydelse. Med en dedikerad och kunnig rådgivare skapar du bättre förutsättningar för att bygga upp en väldiversifierad portfölj som över tid ökar möjligheten att nå dina finansiella mål utan onödiga risker. Därmed minskar du också risken för att avvika från din långsiktiga investeringsstrategi.

 

Till sist – summering av textseriens del 1-4
Vi har i den här textserien (del 1-4) lyft upp riskerna och försökt förklara mekaniken kring ränteplaceringar. Läs gärna hela serien i en följd. På köpet hoppas vi att du får en bättre helhetsbild av hur viktigt det är att ha koll på sina risker i portföljen och att det ger värdefull insikt för ännu bättre investeringar framöver. Det går inte att på förhand säga om man ska ha mer eller mindre ränteplaceringar i portföljen utan att ta hänsyn till totalportföljen samt insikter om investeraren. Vi utgår alltid från vår filosofi ”rätt placering vid rätt tillfälle”, men det är först i kombination med en äkta individanpassad rådgivning som det kan få full effekt i din portfölj. Annars blir sannolikt utfallet inte lika bra.

Prata därför med din rådgivare för att se över hur det ser ut i din portfölj. Saknar du rådgivare är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på telefon 08-522 550 40 så vägleder vi dig till en lämplig rådgivare.

 


Del 1 – Introduktion
Del 2 – Kreditrisk
Del 3 – Kredithändelser
Del 4 – Marknadsvärdet
Del 5 – Individanpassad rådgivning (ovan)

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.