En återhämtning ger stöd åt cykliska bolag

2021-02-18

Det finns bolag som är mer eller mindre känsliga för utvecklingen i ekonomin. De mer konjunkturkänsliga bolagen brukar kallas för cykliska bolag, då deras försäljnings- och vinstutveckling vanligen följer den ekonomiska utvecklingen. I ett läge där teknikbolag, småbolag och transaktionsintensiva bolag har gått väldigt bra blir det intressant att se till de mer traditionella tillverkningsbolagen. Dessa bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

Vi har ingen normal konjunkturcykel i världsekonomin utan bolagens utveckling har denna gång varit eventdriven snarare än konjunkturdriven. Detta har bland annat medfört att företagens vinstcykel blivit betydligt mer komprimerad.

Cykliska industribolag gick in i en kraftig lågkonjunktur till följd av pandemin. Det var dock ingen inbromsning från några toppnivåer. När industrins aktivitet var som lägst i våras under pandemins första våg skar företagen ned sina kostnader kraftigt. Högre marginaler som följde mildrade deras vinsttapp ooch under våren befann sig industribolagen i fas 1.

Kraftiga stimulanser fick sedan snabbt in ekonomierna på en återhämtningsbana. Omsättningen började öka från låga nivåer under sommaren vilket tillsammans med högre marginaler också lyfte industribolagens vinster. Vår tolkning är att de cykliska bolagen fortfarande befinner sig i fas 2 i vinstcykeln. En fas som denna gångsannolikt blir ovanligt kort.


Vart befinner sig bolagen i sin vinstcykel? 


När pandemin släpper sitt grepp kommer återhämtningen att ta fart, vilket gör att bolagens försäljning ökar snabbare. Som en följd av detta kommer också kostnaderna att stiga. Då har bolagen kommit in i fas 3 i vinstcykeln, vilket vi bedömer sker inom kort. En fas där vinstmarginalerna sjunker men där försäljningsökningen väger tyngre varför vinstutvecklingen blir positivare.

I aktuell emission har vi flera placeringar med exponering motcykliska bolag som kan gynnas av en ökad optimism och tillväxt. Placeringarna kompletterar varandra och kan bli en slagkraftig del i din portfölj.

• Aktieobligation Cykliska bolag SFB 90% Skydd nr 4089
• Sprinter Cykliska bolag Kursskyddad kupong nr 4094
• Autocall Cykliska bolag Combo nr 4096
• Sprinter Cykliska bolag Smart Bonus x2 nr 4099


Varför är det läge att investera i cykliska bolag just nu?
Chefekonom Christer Tallbom svarar.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.