En återhämtning ger stöd åt cykliska bolag

2021-02-18

Det finns bolag som är mer eller mindre känsliga för utvecklingen i ekonomin. De mer konjunkturkänsliga bolagen brukar kallas för cykliska bolag, då deras försäljnings- och vinstutveckling vanligen följer den ekonomiska utvecklingen. I ett läge där teknikbolag, småbolag och transaktionsintensiva bolag har gått väldigt bra blir det intressant att se till de mer traditionella tillverkningsbolagen. Dessa bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

Vi har ingen normal konjunkturcykel i världsekonomin utan bolagens utveckling har denna gång varit eventdriven snarare än konjunkturdriven. Detta har bland annat medfört att företagens vinstcykel blivit betydligt mer komprimerad.

Cykliska industribolag gick in i en kraftig lågkonjunktur till följd av pandemin. Det var dock ingen inbromsning från några toppnivåer. När industrins aktivitet var som lägst i våras under pandemins första våg skar företagen ned sina kostnader kraftigt. Högre marginaler som följde mildrade deras vinsttapp ooch under våren befann sig industribolagen i fas 1.

Kraftiga stimulanser fick sedan snabbt in ekonomierna på en återhämtningsbana. Omsättningen började öka från låga nivåer under sommaren vilket tillsammans med högre marginaler också lyfte industribolagens vinster. Vår tolkning är att de cykliska bolagen fortfarande befinner sig i fas 2 i vinstcykeln. En fas som denna gångsannolikt blir ovanligt kort.


Vart befinner sig bolagen i sin vinstcykel? 


När pandemin släpper sitt grepp kommer återhämtningen att ta fart, vilket gör att bolagens försäljning ökar snabbare. Som en följd av detta kommer också kostnaderna att stiga. Då har bolagen kommit in i fas 3 i vinstcykeln, vilket vi bedömer sker inom kort. En fas där vinstmarginalerna sjunker men där försäljningsökningen väger tyngre varför vinstutvecklingen blir positivare.

I aktuell emission har vi flera placeringar med exponering motcykliska bolag som kan gynnas av en ökad optimism och tillväxt. Placeringarna kompletterar varandra och kan bli en slagkraftig del i din portfölj.

• Aktieobligation Cykliska bolag SFB 90% Skydd nr 4089
• Sprinter Cykliska bolag Kursskyddad kupong nr 4094
• Autocall Cykliska bolag Combo nr 4096
• Sprinter Cykliska bolag Smart Bonus x2 nr 4099


Varför är det läge att investera i cykliska bolag just nu?
Chefekonom Christer Tallbom svarar.

<

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.