Erbjudande om aktieförvärv i Concent Holding AB (publ)

2021-02-02

tPO Evolution AB (556916-8916) försattes i konkurs den 22 juli 2020. Konkursbolaget äger 17 383 preferensaktier i Concent Holding AB (publ) som konkursförvaltningen avser avyttra. Kunder erbjuds härmed en möjlighet att köpa Aktierna från konkursboet genom lämnande av bud. 

Eventuell bud ska inkommit senast 22 februari 2021 kl 12.00. Lagt bud kan ändras fram till och med den 22 februari 2021 kl 12.00, därefter är lagt bud bindande. 

 

För mer information se här eller kontakta Garantum på +46 8 522 550 12.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.