Nordens första strukturerade produkt med socialt fokus!

2021-10-13

I aktuell emission lanserar vi Aktieobligation Hälsovård SFB 85% Kapitalskydd nr 4282 i samarbete med Stiftelsen LifeWatch. Produkten baseras på en social obligation och är den första i Norden att listas på Nasdaq ESG-segment. Avkastningsdelen är en bolagskorg med hälsovårdsaktier särskilt utvald tillsammans med professor Martin Ingvar från Karolinska Institutet.

Finansmarknaden har en viktig och ansvarsfull roll att spela när det kommer till finansiering av projekt som bidrar till att lösa globala sociala problem. En social obligation är en obligation där pengarna används för att finansiera nya och befintliga projekt med positiva sociala effekter.


Crédit Agricole’s sociala portfölj
Crédit Agricole Group’s sociala obligationer är framtagna för att kunna fortsatta och förstärkta deras finansiering av sociala projekt, med betoning på gruppens ambition att bidra till en rättvis utveckling för alla. Crédit Agricole sociala portfölj, samt de företag och projekt som är en del av den, är utvald utifrån två steg:

1) Ett förval av potentiella sociala projekt tas fram, där projekten bör vara i någon av följande kategorier:

  • Territoriell ekonomisk utveckling – exempelvis utveckling av projekt i tillväxtländer som bidrar till att öka sysselsättningen samt minska sociala och ekonomiska ojämlikheter.
  • Socioekonomiska framsteg och bemyndigande – exempelvis finansiering av ideella organisationer eller sociala bostadsprojekt, som bidrar till att minska sociala och ekonomiska ojämlikheter.
  • Tillgång till sjukvård och sjukvårdstjänster – exempelvis finansiering av offentliga sjukhus med syftet att förbättra den lokala sjukvården.


2) Bland de förvalda projekten väljs sammansättningen av den sociala portföljen ut. I valet tas hänsyn till Credit Agricoles CSR-policy (Corporate Social Responsibility) samt uteslutning av kontroversiella aktiviteter.

Crédit Agricole åtar sig att att minst årligen publicera en rapport som redogör hur pengarna fördelats samt vilket socialt ansvarstagande portföljen bidragit till.

 

 

Delar av intäkten gå till stiftelsen LifeWatch
Avkastningsdelen består är sex stycken bolag med inriktning mot hälsovård. Hälsovård omfattar åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger, utreder och behandlar sjukdomar. Underliggande bolag stödjs därför av stiftelsen LifeWatch.


Den 31 januari 2009 grundade Niclas Öberg stiftelsen LifeWatch – Niclas Öberg Foundation. tiftelsen stödjer kvalificerade välgörande ändamål med huvudfokus på vetenskaplig forskning om cancer samt autism och liknande tillstånd. Stiftelsen delar årligen, den 31 januari, ut ett forskningspris till något av dessa ändamål. Läs mer på www.lifewatch.se. Delar av intäkten i produkten kommer att gå till LifeWatch.

Intervju med professor Martin Ingvar om bolagskorgen


Gå till Aktieobligation Hälsovård SFB 85% Kapitalskydd nr 42812 >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.