• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Europa – en återhämtning till en ny normalnivå

2021-09-01

Återöppning, återhämtning och återgång till det normala. Men vad är det normala? Europa har vuxit under trend sedan finanskrisen och vinstutvecklingen för europeiska bolag har varit svag i över ett decennium nu. I år har vi sett de största upprevideringarna av vinstprognoserna för europeiska bolag på 20 år.

Vinsterna bland bolagen i STOXX Europe 600 förväntas öka med över 44% under 2021. Vi ska då komma ihåg att det fortfarande bara är 1% över toppen för vinsterna 2007. Motsvarande siffra för S&P 500 är ca 85% över toppen 2007.

Det finns flera faktorer som talar för att europeiska bolag ska tillbaka till en högre tillväxtnivå. År 2020 blev ett år som påskyndade flera trender och skapade en katalysator för förändring. EU röstade förra året igenom det största ekonomiska stimulanspaketet sedan Marshallplanen då man återuppbyggde Europa efter andra världskriget. Stimulanserna är tänkt att lyfta den ekonomiska aktiviteten och skapa arbetstillfällen genom stora investeringar i kraftnät, elbilar, byggnadsrenoveringar och industri.

"Flera trender talar för Europa"

 

Samtidigt har återöppningen släpat efter i Europa jämfört med exempelvis USA, men i takt med att restriktionerna lättas bör det gapet minskas. Det finns således mer utrymme kvar för återhämtning i Europa och tillsammans med medvinden från stimulanserna bör vi kunna få en uthålligt högre vinsttillväxt för europeiska bolag under kommande år.

Trots detta är värderingen på europeiska aktier inte är särskilt utmanande relativt andra aktiemarknader och räntorna i Europa förväntas förbli låga under flera år framöver vilket skulle kunna skapa ett guldlockscenario för europeiska aktier de närmaste åren.

Se nedan produkter i nuvarande emission för investeringar som ger dig exponering mot europeiska bolag:

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.