• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Europeiska gröna given

2021-01-15

 

År 2020 blev ett år som påskyndade flera trender och skapade en katalysator för förändring. Inte minst på hållbarhetsfronten där EU röstade igenom den europeiska gröna given (the European Green Deal), vilket kommer att vara det största ekonomiska stimulanspaketet sedan Marshallplanen då man återuppbyggde Europa efter andra världskriget. Planen är tänkt att i närtid lyfta den ekonomiska aktiviteten och skapa arbetstillfällen genom stora investeringar i kraftnät, elbilar, byggnadsrenoveringar och industri. Planen är också tänkt att bidra till ett europeiskt energioberoende samt skydda en långsiktig förmögenhet genom att nå noll nettoutsläpp till 2050.


Omkring 80% av europeiska koldioxidutsläpp kommer från fyra segment: transport, energiproduktion, industri och byggnader.


EU-28 – växthusgaser per sektor (ton koldioxid, 2018)

 

 

Det är många europeiska bolag som kommer att gynnas av stimulanserna, men vissa kommer att gynnas mer än andra. Se nedan produkter i nuvarande emission för investeringar som troligen kommer bli vinnare på hållbarhets-satsningarna:

• Aktieobligation Grön Energi Select Fixed Best 85% kapitalskydd nr 4063
• Sprinter Green Deal Smart Bonus x2 nr 4074

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.