Fastställda villkor augustiemissionen

2023-09-08

Produkter

Indikerad nivå  Fastställd nivå

GS AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4888

2,4%

2,45%

GS AC No bolag Combo KSK 4886

6%/13%

6%/12,4%

BB AIO Global Trygghet 4892

1,0

0,95

BB AIO Global Tillväxt 4893

1,6 1,5

GS AC No bolag 80% Skydd OS 4891

15% 14,75%

UBS AC No banker PM Kvart 4890

3% 2,9%

BB VO SEK Recovery 4903

1,7 1,75

GS AIO Asien 4894

1,4 1,41

GS AC Sv bolag KSK Mån 4887

0,7% 0,7%

NDA AC Sv bolag Low Trigger 4889

16% 16%

BNP KC IG Europa Mån 4900

7,5% 7,1%

GS AC No bolag Step Down 4885

15% 14,2%

MS AIO Sverige Tillväxt 4899

1,6 1,65

MS AIO Europa Trygghet 4896

1,0 1,05

MS AIO Europa Tillväxt 4897

1,7 1,75

MS AIO Sverige Trygghet 4898

1,0 1,0

NDA KC Stena Mån 4901

7,0% 5,65%

UBS AIO Kina 4895

1,15 1,26

UBS SPR Nordiska banker SBx2 4902

45%/45% 45%/45%

NDA AC Europeiska bolag PM Kvart 4911

5,25% 4,55%

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.