Fastställda villkor novemberemissionen

2022-11-24

Under oktober och november har vi sett en återhämtning vilket inneburit att vi generellt sett stigande kurser på börsen samtidigt som kreditrisken kommit ned. Villkorsmässigt innebar det att vi för kapitalskyddade produkter ser fortsatt attraktiva villkor och kunde därför fastställa deltagandegrader på eller över indikerade nivåer. För krediter har de positiva tongångarna under perioden inneburit att fastställda nivåer blev mer blandade där våra produkter mot europeisk high yield och investment grade hamnade under indikerade nivåer medan vi alltjämt lyckades stänga Stena på en attraktiv nivå. När det gäller autocalls så lyckades vi genom en stark upphandling fastställa attraktiva villkor och givet alternativen ger produkterna intressanta kupongnivåer till en balanserad risk.

 

Produkter

Indikerad nivå  Fastställd nivå

BB AIO Europa Tillväxt 4618

1,7

1,7

BB AIO Europa Trygghet 4617

1,0 1,04

BNP AC Noriska bolag One Touch 4631

11,0% 11,8%

BNP AC Svenska banker PM Kvart 4628

2,9% 2,66%

BNP AC Svenska bolag PM Mån 4630

1,7% 1,61%

BNP KC HY Europa Kvart 4638

6,0% 5,1%

BNP KC HY Europa Kvart 4642

9,0% 6,5%

BNP KC IG Europa Mån 4639

9,0% 8,1%

CS AIO Global Tillväxt 4622

1,6 1,65

CS AIO Global Trygghet 4621

1,0 1,02

CS AIO Sverige Tillväxt 4620

1,6 1,94

CS AIO Sverige Trygghet 4619

1,0 1,29

CS AO Läkemedel Tillväxt 4636

1,6 1,7

CS AO Läkemedel Trygghet 4635

1,0 1,04

GS AC Nordiska bolag Low Barrier Kvart 4632

3,3% 4,36%

GS AC Nordiska bolag Combo KSK 4634

4,0%/17,0% 4,0%/16,2%

GS AC Svenska bolag Step Down 4633

15,0% 14,5%

GS SPR Svenska bolag Recovery SBx2 4640

60,0%/60,0% 60,0%/60,0%

NDA AC Svenska bolag KSK Mån 4625

0,67% 0,68%

NDA AC Svenska bolag Low Trigger 4626

19% 19,5%

NDA KC Stena Kvart 4637

6,5% 8,1%

UBS AC Halvledare Low Trigger 4627

17,0% 17,1%

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.