Fusion av Nordic Cross Total Return Fund och Carnegie Corporate Bond

2022-08-31

Nordic Cross Total Return Bond Fund (Fonden) kommer att fusioneras med Carnegie Corporate Bond. Detta innebär att fonden kommer att bli en del av Carnegie Corporate Bond. I och med fusionen tar Carnegie Fonder även över som förvaltande fondbolag.

Fondens andelsägare kommer genom fusionen att bli andelsägare i Carnegie Corporate Bond som har en liknande investeringsstrategi och riskprofil som Fonden. Bedömningen som görs är att fondens andelsägare kommer att gynnas av en fusion med Carnegie Corporate Bond då kostnadsbesparingar kan göras till följd av mottagande fonds storlek.


Andelsägare som inte önskar delta i fusionen har möjlighet att lösa in sina andelar till och med den 23 september klockan 10.45. För att förbereda fusionen kommer fonden att hållas stängd för handel under perioden 26-30 september. Fusionen kommer att träda i kraft den 3 oktober 2022. Fonden är stängd för köptransaktioner från och med den 24 augusti.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.